Loading...

مراسم استثنایی گشایش بازیهای المپیک ۲۰۲۴ بر روی رودخانه سن پاریس

image
10-04-2023

مراسم استثنایی گشایش بازیهای المپیک ۲۰۲۴ بر روی رودخانه سن پاریس

یک تحول بی سابقه و مردمی- بین ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار تماشاچی- که بسیار عظیم است، اما باید به طور تنگاتنگ از نزدیک تحت مراقبت قرار گیرید.

بی سابقه، استثنایی. حتی دیوانگی. در دهان سازمان دهندگان گشایش بازیهای المیپک پاریس، از ماهها پیش این توصیفات رایج شده است. حتی همچنان برای این ایده مرکزی: چالش عظیم امنیتی که برای جمعه شب ۲۶ ژوئیه ۲۰۲۴، چهارشنبه آینده در کمیته ملی بازیهای المپیک مطرح می شود. یک لحظه بزرگ که قرار است در قلب شهر پاریس کشتی های حامل ورزشکاران روی رودخانه سن و از مقابل زیباترین آثار باستانی پایتخت و شمار زیادی از روسای دولتها رژه بروند.

برای اولین بار در تاریخ، بازیهای المپیک در خارج از میدان ورزشی و بیرون از محل سر بسته که بسیار راحت تر برای کنترل شش کیلومتر مسیر رژه روی سن است، برگزار می شود که از نقطه استورلیز (ایستگاه راه آهن در حاشیه جنوب شرقی رودن سن-م) شروع می شود و تا نطقه اینا در مقابل میدان تروکادرو و (برج ایفل-م) ادامه می یابد و قایق ها جای ورزشکاران را می گیرند. یک پرش در فضای ناشناخته زیر چشم تمام تماشاگران جهان که بخاطر همین اجزا مختلف برگزار کننده این رویداد از پیش گفتگوها و جلسات را بیشتر برگزار می کنند.

براساس گسترش برنامه، شمار نیروهای انتظامی و امنیتی در آن روز در میدان، می تواند مورد ارزیابی قرار گیرد. ژرار دارمنن، وزیر کشور، در مقابل سناتورها اعلام کرده بود که 35هزار پلیس و ژاندارمری به این مناسبت بکار گرفته خواهند شد. این مجموعه می تواند تا 45هزار نفر افزایش یابد. از طرف دیگر، شهرداری پاریس نیز به نوبه خود 2هزار پلیس شهرداری را بکار می گیرد که 954نفر از آنها، تا الان استخدام شده اند.... بررسی نشان می دهد که بین 500هزار تا 450هزار نفر تماشاچی می تواند در حاشیه دو طرف رود سن برای تماشا در نظر گرفته شده، شرکت کنند. طبقه این محاسبه، برای هر متر مربع 3نفر در نظر گرفته شده است...........

شمار کشتی ها و قایقهایی که حامل ورزشکاران هستند و بر روی رود سن به نظم حرکت می کنند، 140 تا 170فروند خواهد بود. هیچ پهبادی در این روز نمی تواند نزدیک پاریس شود و توسط نیروهای نظامی هدف قرار خواهد گرفت....

پاریزین ۸ آوریل ۲۰۲۳