Loading...

ممنوعیت پوشیدن لباس های سنتی در فرانسه

image
07-09-2023

ممنوعیت پوشیدن لباس های سنتی در فرانسه

نشریه پاریزین فرانسه -۱ سپتامبر ۲۰۲۳

وزیر آموزش ملی در یادداشتی که امروز برای 15 هزار مسئول آموزش ملی فرستاد و پاریزین توانست آن را ببیند, ممنوعیت عبا را رسمیت می‌دهد و از مدیران می‌خواهد تا قبل از اعمال مجازات های انضباطی احتمالی با دانش‌آموزان سرکش گفت‌وگو کنند. این متن به عنوان پشتوانه نظارتی برای مدیران مدارس در زمینه ممنوعیت استفاده از عباها, لباس‌های گشاد و پوشاننده سنتی- که عمدتاً در عربستان سعودی استفاده می‌شود- و لباس‌های قمی [لباده:م], تونیک‌های بلند تا بالای قوزک پا, عمل می‌کند. این تصمیم بر اساس قانون 15 مارس 2004  است که پوشیدن لباس یا سمبل هایی را که نشان دهنده «وابستگی مذهبی آشکار» در مدارس باشد, ممنوع کرده است. به طور مشخص, اگر دانش آموزی در روز دوشنبه - روز نخست سال تحصیلی جدید- با یکی از این دو نوع لباس حاضر شود, نمی تواند در کلاس بنشیند, اما باید بتواند برای گفت و گو با یک مسئول وارد ساختمان شود. پس از این مرحله از «گفت و گو با دانش آموز», در صورتی که «دانش آموز از پوشیدن (عبا یا لباده) در داخل مدرسه یا در حین فعالیت مدرسه چشمپوشی نکند, باید اقدامات انضباطی آغاز شود.» این مرحله می تواند تا حد اخراج او پیش برود. اما آیا مدیران تا این حد پیش خواهند رفت؟ قبل از هر مجازاتی, وزارتخانه توصیه می‌کند «در صورت لزوم با والدین و اگر ممکن بود همراه با حمایت تیم‌های ارزش‌های جمهوری (تیم‌های دانشگاهی پاسخ‌دهنده به شرایط بحران) که می توانند بسیج شوند, گفت وگوی عمیقی انجام دهید. گابریل اتال در این یادداشت تاکید می‌کند که تحت هیچ شرایطی «این روند به هر شکلی که باشد, نمی‌تواند یک مذاکره باشد», بلکه هدف آن پایان دادن سریع و پایدار به رفتارهایی است که باعث اختلال در عملکرد صحیح مدرسه می شود.» دولت در یادداشت خود هشدار می دهد که «سال تحصیلی 2024-2023 , شاهد تقویت اقدامات به نفع سکولاریسم خواهد بود و «از آنجایی که هیچ تعرضی به اصول جمهوری نباید ساکت بماند, همه کارکنانی که با این تعرضات مواجه می‌شوند باید به مافوق خود اطلاع دهند و هر حمله به سکولاریسم و ​​ارزش‌های جمهوری باید بلافاصله موضوع گزارش شود.» مدیران همچنین همراه با این یادداشت, نامه ای نیز از گابریل اتال خطاب به خانواده های دانش آموزان سرکش دریافت کردند تا در صورتی که اوضاع مدرسه توسط دانش آموزان یادشده متشنج شود, توسط مدرسه بین آنها توزیع شود.