Loading...

بيانيه جمعى از بازماندگان قتل عام ٦٧ درباره دریدگی و وقاحت مزدور نفوذی ایرج مصداقی – توهین به سربداران ۶۷

image
11-09-2023

بيانيه جمعى از بازماندگان قتل عام ٦٧ درباره دریدگی و وقاحت مزدور نفوذی ایرج مصداقی – توهین به سربداران ۶۷

تاریخ مبارزاتی ملت ها ،روایتگر قهرمانانى است،که در سر بزنگاه های تاریخی، با آگاهی، ایثار و از خودگذشتگی، به مسئوليت تاريخى خود پاسخ دادند و جاودانه شدند.

در زمانی که جنبش دادخواهى در اوج و اعتلاى خود به سر می برد و خانواده های دادخواهان، ملت ايران و بسيارى از سياستمداران و قانونگذاران جهان در همراهی با مقاومت ايران، خواهان استمرار امر دادخواهی قتل عام شدگان سال‌ ۶۷ می‌باشند، مزدور نفوذی ايرج مصداقی در استمرار اجرای بی چون ‌‌و چرای سناریو های رژیم، با بی شرمی و رذالتی مثال زدنی، با احمق خواندن آن شاهدان شرزه، بار دیگر به طرزی آشکار، «نه» به خمینی را مترادف حماقت ترجمه می نماید تا بلکه با این منطق حیات سیاسی خائنانه خود را توجیه نماید.

 
ایرج مصداقی که سال ها زالو وار، از رنج و شکنج این قهرمانان ارتزاق کرده است، با این اعتراف شفاف ‌و تاریخی ، آخرین میخ را بر تابوت حیات ننگین سیاسی، ضد انقلابی و خیانت بار خود میکوبد تا همچون سایر بریدگان ‌و توابان، سرسپردگی کامل خود را به رژیم به اثبات برساند.
او تلاش میکند هر گونه مقاومت در برابر رژیم دجال را حماقت بداند و سرسپردگی و خیانت خردمندی ترجمان شود.

سربدارانی که علیرغم تحمل سال ها شکنجه های روحی و روانی، در یک بزنگاه تاریخی، با سری برافراشته و سینه ای ستبر، و عبور از راهروهای مرگ، با انتخابی آگاهانه، شهامتی بی‌نظیر، با تکیه بر آرمان‌هاى والا و آزاديخواهانه خود با هر انديشه اى، نه » ی تاریخی خود را بر سینه تاریخ این سرزمین حک کردند تا در برابر آیندگان به مسئولیت تاریخی خویش عمل کرده باشند.

ما بازماندگان قتل عام ٦٧ – كه برخی از ما، از شاکیان و شاهدان دادگاه حميد نوری جنايتكار بوده و هستیم – و سالها افتخار هم بندی با این شیر زنان و کوهمردان سربدار را داشته ایم، بار دیگر سر بر استان جانان فرود آورده و با بیعتی دیگر با آرمان های سربداران ۶۷، این سخنان مشمئز کننده و نفرت انگیز این مزدور را محکوم می کنیم . باشد كه در فردای سرنگونی این رژیم اهریمنی و در دادگاه ملت ايران، همه جنايتكاران و شرکای آنان ، خيانتكاران و مزدورانى از جنس مزدور نفوذى ايرج مصداقى به دست عدالت سپرده شوند.

باش تا نفرین دوزخ از تو چه سازد
که مادران سیاه پوش
داغ داران زیباترین فرزندان آفتاب و باد
هنوز از سجاده ها
سر بر نگرفته اند

– احمد ابراهیمی
– مصطفی احمدی
– یزدان افشارپور
– امیر برج خانی
– علی اکبر بند علی
– رسول تبریزی
– محمد خدابنده لویی
-علی (بیژن )ذوالفقاری
– زهره رستگار
-مهدی رضوی
– محسن زادشیر
– صفیه سعیدا
– سیدمحمد سیدی
– سارا شاه محمدی
– غلامرضا شمیرانی
-علیرضا صدیقی
-علی( اکبر ) صفری
– راضیه طلوع شریفی
– فرزانه عدالتیان
– مهری عمرانی
– رمضان فتحی
– سعدالله فلاحتی
– رضا فلاحی
– مهرداد کاووسی
– سید فاضل کوزانی
– اکبر لطفی
– بتول ماجانی
– نصرالله مرندی
– محمود مسگری
– سعید مقصودی
– سیف الله منیعه
– سید رمضان موسوی
– سید عبدالله ناصری
– مسعود نعمتی
– حسین نیاکان
– شیلا نینوایی
– سهیلا والی نژاد