Loading...

دي سايت ـ نگراني از گسترش دیدگاه های راست افراطي در آلمان

image
25-09-2023

دي سايت ـ نگراني از گسترش دیدگاه های راست افراطي در آلمان

23 سپتامبر 2023 برلين ـ فرانزیسکا گیفی، رئیس ایالت سوسیال دموکرات برلین و
سناتور امور اقتصادی، نسبت به وضعیت سیاسی در آلمان ابراز نگرانی کرده است. گیفی
روز شنبه در کنفرانس حزب ایالتی SPD در برلین-لیختنبرگ گفت که افراد بیشتری در
آلمان دیدگاه های افراطی راست گرایانه داشتند و بیشتر و بیشتر از احزاب دموکراتیک
رویگردان شدند. این سیاستمدار SPD گفت: «ما باید این موضوع را جدی بگیریم. "هیچ
حزبی اجازه ندارد از این موضوع کنار بیاید، به خصوص ما به عنوان SPD!"
گیفی به نتایج مطالعه "میانه دور" که در روز پنجشنبه توسط بنیاد فردریش ایبرت وابسته به
SPD منتشر شد، اشاره کرد. بر این اساس، از هر دوازده بزرگسال، یک نفر جهان بینی
راست افراطی دارد. بر اساس این مطالعه، این نسبت به میزان 8.3 درصد در مقایسه با
سطح سال های قبل که کمی کمتر از 2 تا 3 درصد بود، به طور قابل توجهی افزایش یافته
است.
گیفی گفت، مهم است که کاری برای مقابله با کسانی که از ترس سود می برند انجام دهیم -
از طریق اقدامات قاطع در دولت فدرال درست مانند ایالت برلین. هیچ کس نمی تواند این
کار را بهتر از SPD انجام دهد.
https://www.zeit.de/news/2023-09/23/giffey-ist-besorgt-ueber-verbreitete-rechtsextreme-
ansichten
همچين بر اساس یک نظرسنجی جدید، نگر‌ش‌های راست افراطی از جمله بیگانه‌هراسی
در میان مردم آلمان به شدت گسترش یافته است. این نظرسنجی نشان می‌دهد که در حال
حاضر ۸ درصد از مردم آلمان، جهان‌بینی افراطی راست‌گرا دارند.

Image

عکس آرشیوی از تجمع گروه های راست افراطی در آلمان

بر اساس یک نظرسنجی جدید، تعداد حامیان نگر‌ش‌های راست افراطی از
جمله نگرش‌های مبتنی بر بیگانه‌هراسی، بی‌اهمیت جلوه دادن جنایات نازی‌ها،
یهودستیزی و  داروینیسم اجتماعی و ملی‌گرایی شوونیستی در میان مردم آلمان به شدت
افزایش یافته است. این نظرسنجی نشان می‌دهد که در حال حاضر ۸ درصد از مردم آلمان،
جهان‌بینی افراطی راست‌گرا دارند، در حالی که این میزان در سال‌های گذشته دو تا سه
درصد از جمعیت را شامل می‌شد.
مارتین شولتس، مدیر بنیاد فردریش ابرت آلمان (نزدیک به حزب سوسیال دمکرات) ضمن
توضیح نتایج این نظرسنجی هشدار می‌دهد که مواضع ضد دمکراتیک و قوم‌گرایانه در
حال افزایش است.
این بررسی آماری که هر دو سال یک بار و به سفارش بنیاد فردریش ابرت انجام می‌شود
به بررسی نگرش‌ها و دیدگاه‌های عمومی در جامعه آلمان می‌پردازد.
نتایج جدید‌ترین نظرسنجی این موسسه اینک نشان داده که هشت درصد از مردم آلمان،
جهان‌بینی افراطی راستگرا دارند که به لحاظ آماری به معنای آن است که از هر دوازده
بزرگسال، یک نفر اندیشه‌های راست‌گرایانه افراطی در سر دارد.
 بررسی جدید نشان می‌دهد که همه شاخص‌هایی که کارشناسان برای سنجش نگرش‌های
افراطی راست استفاده می‌کنند، افزایش یافته است.
از جمله شاخص‌هایی که در این بررسی در نظر گرفته شده است می‌توان به دیدگاه‌های
ملی‌گرایانه افراطی و همچنین باورها و دیدگاه‌هایی همچون بیگانه‌هراسی، بی‌اهمیت
جلوه دادن جنایات نازی‌ها، یهودستیزی و نگرش‌های مبتنی بر داروینیسم اجتماعی اشاره
کرد که میان زندگی و "جان بی‌ارزش" و "جان با‌ارزش" تفاوت قائل می‌شود.
بر اساس این مطالعه، تعداد افرادی که دیدگاه سیاسی خود را راست‌گرا یا ترجیحا
راست‌گرا ارزیابی می‌کنند به ۱۵.۵ درصد رسیده است که در مقایسه با دو نظرسنجی
قبلی که ۱۰ درصد را نشان می‌داد افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد.
مارتین شولتس، رئیس بنیاد فردریش ابرت در این باره می‌گوید که این مطالعه نشان
می‌دهد که «بخش‌هایی از میانه جامعه در حال فاصله گرفتن از دموکراسی هستند یا
اعتماد خود را به نهادهای کارآمد از دست داده‌اند. از این رو پوپولیسم و ​​مواضع
ضددموکراتیک و قوم‌گرایانه در حال افزایش است.»
این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد که بیش از شش درصد از افراد، از وجود یک
دیکتاتوری با یک حزب قوی و یک رهبر برای آلمان حمایت می‌کنند و ۱۶ درصد از افراد
نیز نگرشی منفی نسبت به "خارجی‌ها" دارند. همچنین حدود یک سوم از افراد مورد
بررسی – برابر با ۳۴ درصد – بر این باورند که پناهندگان صرفا برای استفاده از سیستم
اجتماعی به آلمان می‌آیند.
بر اساس این نظرسنجی اعتماد عمومی به نهادهای دموکراتیک وکارکرد دموکراسی کاهش
یافته و به زیر ۶۰ درصد رسیده است.

همچنین ۳۸ درصد از افراد شرکت‌کننده در این نظرسنجی، باورهایی مبتنی بر تئوری
توطئه در ذهن دارند. مواضع پوپولیستی و قومی – استبداد‌گرایانه و شورشی نیز بسیار
گسترده است و تقریبا یک سوم از افراد را شامل می‌شود.
شولتس می‌گوید: «این نتایج نه تنها ترسناک‌اند، بلکه [مقابله با آن]، مستلزم اقدام پیگیر -
از سوی سیاستمداران، و حتی از سوی خود جامعه است.»
بنیاد فردریش ابرت از سال ۲۰۰۶ تاکنون هر دو سال یک بار این نظرسنجی را سفارش و
نتایج آن را منتشر می‌کند. در نظرسنجی کنونی ۲۰۲۷ نفر از تاریخ ۳ ژانویه تا ۲۸ فوریه
به عنوان نمونه مورد پرسش قرار گرفته بودند.