Loading...

ما مقاومت میکنیم پس هستیم

image
04-11-2021

ما مقاومت میکنیم پس هستیم

 

سید هاشم خواستار، نماینده مبارز معلمان آزاده کشور و یکی از امضا کنندگان بیانیه ۱۴، «مبنی بر  استعفای علی خامنه ای و گذار از جمهوری اسلامی» در نامه ای از زندان وکیل آباد مشهد، که برای انتشار در اختیار «در تی وی» قرار گرفته است، پیرامون #اتحاد_مردم_ایران نوشت:

من مقاومت می کنم پس هستم. در تابستان سال ۱۳۹۹ که از اتاق ۳ به اتاق پنج منتقل شدم، آقای جعفری که قبلاً بند مشاوره ۳ بود از فردی به نام حسن و دایی پور که عرب و اهل خوزستان و تجزیه طلب بود گاه گاهی یاد می کرد. همیشه آرزو میکردم که با او هم بند و هم اتاق شوم. اتفاقاً در تابستان ۱۴۰۰ حسن آقا به بند ۶/۱ و به اتاق ۳ منتقل شد. قبلاً در اتاق ۳ که بودم با زندانیان و بخصوص با سه هم وطن اهوازی به نام های آقایان علی حمید و حسن حمید امین بچایی که تغییر مذهب داده و سنی شده  و به ناحق متهم به داعشی هستند زیاد بحث سیاسی و حقوق بشری  می کردم. زندان برای ما بسیار محدودیت ایجاد کرد که با زندانیان اتاق های دیگر ارتباط نداشته باشیم، اما در مسیر رفت و آمد بهداری و و مخابرات و...

بعضی مواقع با هم برخورد کرده که از همین لحظه های کوتاه حداکثر استفاده را می کردم. روزی حسن ودایی پور در جواب من گفت برای پدرم متاسفم که زن فارس(مادرش) گرفته است در جوابش گفتم این نژاد پرستی و مخالف اصول دموکراسی انسانیت است.

 همین روش را ادامه داده و خسته و ناامید نشدم یک روز با حسن ودایی پور که با علی حمید بود با صدای بلند گفتم درود بر هم وطنان عرب، دوستتان داریم. حسن در جوابم گفت درود بر انسانیت، جا خورده و  تعجب کردم گفتم یعنی برای شما عرب و فارس و ...فرق نمی کند گفت نه!!؟؟ باشادی دو دست را محکم به هم کوبیده و با فریاد گفتم درود برشما و درود بر  هموطنان عرب. علی حمید که هیجان و شادی و خوشحالی ام را دید با خنده گفت آقای خواستار در اتاق ۳ یادت می آید که در اولین گفتگو و مباحثه با هم برخورد و اصطکاک داشتیم!!؟ با خنده گفتم بله بله و رفتم.

چهار عامل دست به دست هم داد تا حسن آقا آزادیخواه و دموکراسی خواه شود. اولین عامل همین تلنگر زدن های لحظه ای بود، دومین عامل دوستان اتاق ۳ به خصوص هموطنان اهوازی بودند. سومین عامل تماس همسرم صدیقه مالکی فرد با خانواده های زندانیان که تلاش می کند به وظیفه معلمی و مادری اش عمل کرده و نشان دهد که حرف ما با عمل ما یکسان است. چهارمین عامل قیام مردم خوزستان که دنیا اتحاد اقوام عرب و لر و فارس را دید.

 آقای خامنه ای دستمال را جلوی نور خورشید گرفته و چون خودش خورشید را نمی بیند تصور می کند مردم از نور خورشید محروم می شوند. حسن ودایی پور از سن ۲۵ سالگی ده سال است که زندان است و ۲۰ سال حکم دارد. آقایان علی حمید و حسن حمید امین بچایی بیش از دو سال است که زندان می باشند.

 دوستان اتاق سه و به خصوص هموطنان عرب بیش از دو ماه است که کتبی و شفاهی از مسئولین زندان خواسته اند که ما هم به اتاق سه منتقل شویم اما می دانم که هنر و کار جمهوری اسلامی تفرقه و جدایی است و موافقت نخواهند کرد .

رو به خوزستان، دست در دست آقایان علی حمید و حسن حمید امین بچایی و حسن ودایی پور فریاد میزنیم درود بر هم وطنان عرب، دوستتان داریم، آزادی و دموکراسی می آید که هرگونه تبعیض و نابرابری و بی عدالتی و ظلم را از بین برده تا فرزندان ایران در شرایط برابر رشد کرده و تمام اقوام ایرانی از امکانات کشور مساوی و برابر استفاده کنند.

 ما مقاومت میکنیم پس هستیم

مهرماه ۱۴۰۰ سید هاشم خواستار نماینده معلمان آزاده ایران زندان وکیل آباد مشهد بند ۶/۱