Loading...

بازدید دکتر لیام فاکس و دکتر فرانتس ژوزف یونگ وزیران پیشین دفاع انگلستان و آلمان از اشرف۳

image
02-04-2023

بازدید دکتر لیام فاکس و دکتر فرانتس ژوزف یونگ وزیران پیشین دفاع انگلستان و آلمان از اشرف۳

سخنان خانم مریم رجوی

مردم ایران مصمم به سرنگونی رژیم هستند

و هیچ چیز نمی‌تواند مانع آن شود

خانم مریم رجوی

در جمع رزمندگان آزادی در اشرف

از جمله ۱۰۰۰زن و مرد مجاهد خلق هستند

که در زندانهای دیکتاتوری شاه یا دیکتاتوری مذهبی شکنجه شده‌اند

آنها از تعهدشان به ۸۶میلیون ایرانی سرکوب‌شده و تشنه آزادی الهام می‌گیرند

هدف آنها ایجاد یک جمهوری دموکراتیک مبتنی بر جدایی دین و دولت است

خانم مریم رجوی

برای کشورهای اروپایی

زمان آن فرا رسیده که سیاست شکست‌خورده مماشات را کنار بگذارند

و در کنار مردم و مقاومت سازمان‌یافته ایران بایستند

مردم ایران باید از حق دفاع از خود در برابر سپاه پاسداران برخوردار باشند

سپاه پاسداران باید به‌عنوان یک نهاد تروریستی نامگذاری شود

و زمان آن است که سفارت‌خانه‌های رژیم تعطیل شوند

-سخنان خانم مریم رجوی

خانم مریم رجوی:

آقایان لیام فاکس محترم، فرانتس یوزف یونگ محترم!

به اشرف۳ خوش آمدید.

به اشرف۳، خانه مقاومت ایران برای آزادی خوش آمدید اکثر اعضای سازمان مجاهدین خلق که امروز این‌جا گرد آمده‌اند بیش از ۴دهه علیه رژیم آخوندها مبارزه کرده‌اند. آنها ۱۲۰سال مبارزه مردم ایران برای آزادی را نمایندگی می‌کنند.

۵۷سال از این دورهٴ پر رنج و فداکاری، تاریخچهٔ این جنبش را تشکیل می‌دهد؛ در جمع این رزمندگان آزادی در اشرف۳، از جمله ۱۰۰۰زن و مرد مجاهد هستند که در زندانهای دیکتاتوری شاه یا دیکتاتوری مذهبی شکنجه شده‌اند. آنها از تعهدشان به ۸۶میلیون ایرانی سرکوب‌شده الهام می‌گیرند که تحت سرکوب و تشنهٴ آزادی هستند. بنابراین هدف آنها ایجاد یک جمهوری دموکراتیک مبتنی بر جدایی دین و دولت است.

آنها خواستار یک جمهوری هستند که در آن مردم می‌توانند نمایندگان خود را در یک انتخابات آزاد برگزینند و هیچ کس، تحت هیچ بهانه‌یی امتیازی بر دیگران ندارد. مجازات اعدام لغو شده و جایی برای قوانین شریعت آخوندی وجود ندارد.

همه ملیت‌های ایرانی صد سال تحت تبعیض و سرکوب حکومت دیکتاتوری شاه و استبداد دینی بوده‌اند. آنها از حقوق یکسانی برخوردار خواهند بود. ما بر خودمختاری و رفع ستم مضاعف

از ملیت‌های ایران تأکید داریم بر اساس طرح شورای ملی مقاومت برای خودمختاری کردستان ایران که حدود چهار دهه پیش تصویب شد.

جمهوری دموکراتیک آینده هم‌چنین تمامی اشکال تبعیض علیه زنان را از بین خواهد برد و برابری جنسیتی را در هر زمینه تضمین خواهد کرد. زنان از مشارکت فعال و برابر در امر رهبری سیاسی برخوردار خواهند بود.

آن چه که گفتم بخشی از برنامهٔ سیاسی شورای ملی مقاومت برای آینده ایران پس از سرنگونی آخوندها است. آزادی، دموکراسی و حقوق برابر برای زنان و ملیتها برای جنبش ما فقط حرف‌های تو خالی یا تبلیغات نیست، بلکه چیزهایی است که برای تحقق آن فداکاری زیادی کرده‌ایم.

در سال۱۳۶۷، رژیم ۳۰هزار زندانی سیاسی را به دستور خمینی قتل‌عام کرد که بیش از ۹۰درصد آنها از اعضا و هواداران مجاهدین خلق بودند. آنها صرفاً به‌خاطر اعتقادشان به هدف مجاهدین برای سرنگونی رژیم و برقراری آزادی و دموکراسی کشته شدند.

امروز ما در مقطعی حساس از تاریخ خود قرار داریم. ما بیش از هر زمان دیگری به تغییر رژیم نزدیک هستیم؛ فقر و محرومیت و تورم و گرانی ابتدایی‌ترین مایحتاج مردم، هم‌چنان که سرکوب، شکنجه و اعدام، همهٔ مردم را به این نتیجه رسانده که تنها راه رهایی ایران، سرنگونی دیکتاتوری مذهبی حاکم است.

مردم و جوانان برای این هدف یعنی آزادی، آمادهٴ پرداختن قیمت هستند و رژیم در محاصره خشم مردم است.

با این حال، رژیم برای ماندن در قدرت به هر کاری دست می‌زند. از سرکوب شدید برای متوقف کردن تظاهرات و ایجاد وحشت در مردم استفاده می‌کند. تبلیغات دروغین در مورد بقایای دیکتاتوری شاه منتشر می‌کند تا به مردم ایران بباوراند که آلترناتیوی در کار نیست و باید با همین رژیم بسازند.

هم‌زمان، رژیم پخش اطلاعات نادرست را افزایش داده علیه آلترناتیو دموکراتیک شورای ملی مقاومت و تنها نیروی سازمان‌یافته برای تغییر در داخل ایران، یعنی مجاهدین خلق ایران. آخوندها می‌خواهند با شیطان‌سازی شورای ملی مقاومت و مجاهدین، جامعهٔ بین‌المللی را متقاعد کنند که نه نیرویی برای تغییر در ایران وجود دارد و نه جایگزینی دموکراتیک. بنابراین آنها می‌توانند سیاست نادرست مماشات را ادامه دهند. اما هیچ چیز نمی‌تواند واقعیت جامعه به‌پاخاستهٔ ایران را تغییر دهد.

مقاومت ایران ظرفیت و اهرم‌های لازم برای سرنگونی این رژیم را دارد. به‌خصوص از حمایت نیروی ضد رژیم در ایران برخوردار است. کانون‌های‌شورشی در فعالیت‌ها علیه اختناق از جمله آتش‌زدن نمادهای رژیم شرکت دارند. با وجود دستگیریهای اخیر شمار بسیاری از اعضای کانون‌های‌شورشی شبکهٴ مقاومت هم‌چنان گسترش می‌یابد.

برای کشورهای اروپایی، زمان آن فرا رسیده که سیاست شکست‌خورده مماشات را کنار بگذارند و در کنار مردم و مقاومت سازمان‌یافته ایران بایستند.

پارلمان بریتانیا پیشتاز دفاع از یک سیاست قاطع در مقابل رژیم ایران بوده است. در این رابطه بحثهای پارلمانی مهمی در بارهٴ تصویب لوایحی برای نام‌گذاری سپاه پاسداران در لیست تروریستی جریان داشته است.

سرنگونی این رژیم، نه تنها به نفع مردم ایران بلکه در راستای صلح و امنیت در اروپا و منطقه و جهان است.

مردم ایران باید از حق دفاع از خود در برابر سپاه پاسداران و دیگر نیروهای سرکوبگر رژیم برخوردار باشند.

سپاه پاسداران باید به‌عنوان یک نهاد تروریستی نامگذاری شود و زمان آن است که سفارت‌خانه‌های رژیم تعطیل شوند.

اجازه بدهید نتیجه بگیرم:

رژیم در ضعیف‌ترین نقطه خود قرار دارد و هیچ راه‌حلی برای بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی‌اش ندارد.

شبکهٴ سازمان‌یافته و کانون‌های‌شورشی مجاهدین در ایران به‌طور فعال در اعتراضات سراسر کشور شرکت دارند.

با وجود تلاش‌های رژیم برای سرکوب مقاومت، شبکهٴ مجاهدین خلق و فعالیت‌های آن گسترش یافته است و تعداد بیشتری از ایرانیان به مبارزه برای آزادی می‌پیوندند.

تظاهراتی که در سپتامبر ۲۰۲۲ آغاز شد، وضعیت ایران را تغییر داده است و شرایط هرگز به وضعیت قبل از اعتراضات بر نمی‌گردد. مردم ایران مصمم هستند که این رژیم را سرنگون کنند و هیچ چیز نمی‌تواند مانع از آن شود.

بسیار متشکرم

دکتر لیام فاکس

وزیر دفاع انگلستان تا ۲۰۱۱ و وزیر تجارت خارجی تا ۲۰۱۹

خانم رجوی اجازه بدهید بگویم که در کنار شما بودن چه شعفی دارد

شجاعت، اعتماد به‌نفس و آرامش شما الهام‌بخش است

شجاعت زنان ایران برای به چالش کشیدن قدرت رژیم

با آگاهی به این‌که هزینه آن چقدر خواهد بود

چراغی واقعی برای بقیه جهان است

شجاعت و اراده شما

شعله‌ای واقعی است که در دنیای بیرون الهام‌بخش دیگران است

وقتی امروز به موزه مقاومت رفتم

بعد از بازدیدم آنچه که در ذهنم برجسته بود

ظلم و بربریت کسانی که چنین چیزهای وحشتناکی را مرتکب شدند نبود

بلکه شجاعت کسانی بود که آنها را تحمل کرده بودند

-دکتر لیام فاکس

این یک امتیاز و افتخار است که می توانم همبستگی خودم را با کسانی که برای همان آزادی که ما در کشورمان اغلب آن را بدیهی می‌دانیم مبارزه کنند، ابراز کنم. خانم رجوی اجازه بدهید بگویم که در کنار شما بودن چه شعف انگیز است. شجاعت، اعتماد به نفس و آرامش شما الهام بخش است.

با آن آرامش و وقاری که درباره آزادی صحبت میکنید، نه تنها برای کسانی که اینجا هستند بلکه برای مردم سراسر جهان الهام بخش است.

در ابتدا باید بگویم که مردم سراسر جهان با مردم ایران هیچگونه مخالفتی ندارند، بلکه با رژیم ایران مخالفند. زیرا دشمنان ایران در خارج از مرزهای ایران نیستند، بلکه در لباس رهبران ایران هستند.

من معتقدم رژیم ایران یکی از فاسدترین رژیم های جهان است که تقریباً با هر معیاری در قیاس با جهان متمدن، تا اعماق آن پوسیده است. من اغلب در مورد آنچه که اراذل و اوباش جهان را رژیم‌های جنایتکار می‌نامم صحبت می‌کنم که اساسا به حاکمیت قانون یا قوانین پایه یی بشر توجهی ندارند. رژیم ایران بدتر از اراذل و اوباش است. هر چند که توسط اراذل و اوباش سپاه اداره می شود، اما تحت نظارت استبداد مذهبی وقیح آخوندها است.

این امراین رژیم را از سایر رژیم ها خطرناک تر میکند. آخوندها از نظر اقتصادی چیزی جز فلاکت برای مردم ایران به ارمغان نیاورده اند، فقر در سطحی است که قبلا سابقه نداشته، مردم ایران مستحق این میزان بیکاری، تورم و سطح پایین زندگی نیستند. اما این یک مشکل عمیق تر است. ولایت فقیه یک نگرش درست نیست، بلکه ابزاری انزجارآور برای سرکوب فکری، مذهبی و سیاسی است. و تنها کنار گذاشتن تمامیت آن به مردم ایران اجازه بیان آزادانه و تعیین سرنوشت خود را بدهد.

هیچ راه دیگری نیست. این رژیم عوام فریب خودش در تجارت جهانی مواد مخدر که ادعا می کند از آن متنفر است گرفته تا فعالیت های سپاه پاسداران در بازار سیاه مشروبات الکلی دست دارد. ما آنرا مشاهده می کنیم. جهان آنرا مشاهده میکند. این رژیم هیچ احترامی برای کرامت انسانی، هیچ احترامی برای امنیت انسان ندارد. ده ها هزار نفر توسط رژیم به قتل رسیده اند، یا زندانی شده اند، یا شکنجه شده اند . اکنون شاهدیم که از گروگانگیری اتباع خارجی به عنوان ابزار سیاست خارجی خود استفاده می کند. و من فکر می‌کنم که مایه تاسف بسیار است که برخی کشورها، به ویژه بلژیک، اخیراً مایل به امضای توافقنامه‌هایی بوده‌اند که چیزی بیش از یک نقشه مسیر برای گروگان‌گیری در آینده، چه برای شهروندان خودش یا دیگران نخواهد بود.

و من فکر می کنم که همه ما در سیاست غرب باید در برابر این رویه منفور بایستیم و کاملاً واضح بگوییم که رژیمی که فاقد صلاحیت اخلاقی است نمی تواند از ما باجگیری کند. من فکر می کنم برای همه ما روشن است که رژیم در ایران در زمینه دفاع از یک سیستم بین المللی مبتنی بر قانون در کدام طرف میز قرار دارد. اما می‌خواستم امروز بیایم تا از شما تشکر ویژه‌ای داشته باشم، آن هم از زنان ایران از سال ۱۳۸۸، زمانی که تصویر ندا آقا سلطان در حال خونریزی و مرگ بر روی صفحه‌های تلویزیون به ما آموخت که در قلب نبرد آزادی در ایران زنان ایران هستند. ما در ماه‌های اخیر با تحسین بسیار دیده ایم که چگونه این مبارزه امروز ادامه دارد. شجاعت زنان جوان و سایر زنان در ایران برای به چالش کشیدن قدرت رژیم، با آگاهی به اینکه هزینه آن چقدر خواهد بود، روشنایی واقعی برای بقیه جهان است و به ما می گوید که امروز در جهان ما نبرد واقعی در زمینه حقوق زنان چیست.

از شما برای نمونه شجاعانه ای که در این مورد ارائه می دهید متشکرم و نمی دانید چقدر برای مردم سراسر جهان الهام بخش است. شجاعت و اراده شما شعله ای واقعی است که در دنیای بیرون الهام بخش دیگران است.

همانطور که بسیاری از شما می‌دانید، من مدت‌هاست که از مخالفان برجام، یا همان توافق بین‌المللی هسته ای با ایران بوده‌ام، زیرا، صادقانه بگویم، معتقدم حتی ارزش آن کاغذی را که روی آن نوشته شده است، ندارد. زیرا هیچ تاثیری روی جاه طلبی ایران برای تبدیل شدن به یک کشور دارای سلاح هسته ای، یا صرفا برای به تاخیر انداختن آن ندارد. به تعویق انداختن به عنوان راه حل برای چنین مشکلی منفعت واقعی ندارد. زیرا به موضوع تسلیحات بالستیک ایران و تلاش رژیم برای بی ثبات کردن همسایگان خود در منطقه نمی پردازد. هیچ کاری برای جلوگیری از حمایت رژیم از تروریسم در سایر نقاط جهان از جمله کشور من انجام نمیشود. من این را به عنوان یک پزشک، کسی که طبابت می کرد، می گویم. ممکن است جسمی هنوز روی میز جراحی باشد، اما گاهی اوقات، می دانید، هرگز زنده نمی ماند و از روی میز بلند نمیشود. من فکر می کنم توصیه به ما این است که تشخیص دهیم برجام مرده است.

در سال ۱۳۸۸ بدنبال ربوده شدن انتخابات احساس کردم پایین ترین نقطه اخلاقی غرب بارز شد. زمانی که مبارزه با ظلم را در جنگ سرد دیدیم و نبرد همبستگی را در لهستان دیدیم، در غرب حاضر بودیم حمایت معنوی خود را انجام دهیم. ایالات متحده حتی از جنبش همبستگی در(لهستان- م )حمایت مالی کرد. در بهار عرب، کشورهای غربی آشکارا مایل به حمایت از قیام آنها بودند. اما در سال ۱۳۸۸، زمانی که مردم ایران حداقل به حمایت معنوی غرب نیاز داشتند. آنرا دریافت نکردند.

و من فکر می کنم که این یک نقطه سیاه وحشتناک در تاریخ جهان آزاد بود، زیرا من معتقد نیستم که مردم ایران، کسانی که به دنبال آزادی هستند، صرفا خواهان همدردی ما باشند. آنها حمایت ما را می خواهند. آنها می خواهند بدانند که ما در نبرد برای ارزش هایی که در حال حاضر داریم، برای آزادی هایی که در کشورهای خود داریم، با آنها خواهیم بود. و ما نباید تا زمانی که مردم ایران از همان آزادی و رهایی ، دموکراسی و توانایی زندگی تحت حاکمیت قانون مبتنی بر جدایی دین و دولت و غیر خودسرانه برخوردار شده اند، ساکت بمانیم. وقتی امروز به موزه رفتم، بعد از بازدیدم آنچه که در ذهنم برجسته بود، ظلم و بربریت کسانی که چنین کارهای وحشتناکی را مرتکب شدند نبود، بلکه شجاعت کسانی بود که آنها را تحمل کرده بودند.

به خاطر این شجاعت است که امروز در مقابل بسیاری از شما که برای رسیدن به این نقطه چنین فداکاری کرده اید، احساس فروتنی می کنم. و من صرفاً با گفتن آنچه در کتاب یاد بود(موزه-م) نوشتم پایان می دهم، که این بود: میل به آزادی در اعماق روح انسان نهفته است. و اگرچه نبرد برای آزادی ممکن است دشوار باشد و ممکن است هزینه آن بالا باشد، پاداش آن، زمانی که پیروز میشود، واقعاً ورای ارزش گذاری است. از اینکه امروز ما را پذیرفتید متشکرم.

دکتر فرانتس ژوزف یونگ

وزیردفاع آلمان تا ۲۰۰۹ و وزیر سابق امور اروپایی

شش ماه پیش قیام برای آزادی در ایران آغاز شد

بسیاری هزینه آن را با جان خود پرداختند

من فقط می‌توانم شجاعت و انگیزه

و تعهد به آزادی و دموکراسی در ایران را تحسین کنم

مطمئن هستم که این تعهد پاداش خود را خواهد گرفت

و آزادی در ایران پیروز خواهد شد

مبنای مبارزه آزادی‌خواهانه و مبنای مقاومت ایران

برنامة ۱۰ ماده‌یی رئیس جمهور خانم رجوی است

این برنامه ۱۰ ماده‌یی

شامل حقوق آزادی‌خواهانه و دموکراتیک و حاکمیت قانون و حقوق بشر است

به نظر من به‌جاست که این برنامه ۱۰ ماده‌یی در ایران اجرا شود

تا آزادی، دموکراسی و حاکمیت قانون به پیروزی برسد

من به تازگی از موزة مقاومت بازدید کردم

آرزو می‌کنم که این تصاویر هر چه بیشتر در اروپا نشان داده شوند

تا مردم متوجه بشوند که چقدر ضروری است که این رژیم هولناک سرنگون شود

-دکتر فرانتس ژوزف یونگ

خانم رئیس‌جمهور رجوی، همکار عزیز فاکس، دوستان عزیز مقاومت ایران که در این‌جا در اشرف گردهم آمده‌اید. اول از همه می‌خواهم سال جدید فارسی ۱۴۰۲ را (به شما) تبریک بگویم و امیدوارم که سال جدید ایرانی راه آزادی را برای شما بگشاید.

مایهٔ خوشوقتی من است که می‌توانم با شما در این‌جا باشم و نشانه‌یی از حمایت خودم را از مقاومت شما ابراز کنم. من به‌تازگی از موزهٔ شما بازدید کردم. موزه‌یی که بسیار متأثرکننده و تاثیرگذار بود و در آنجاتروریسم این رژیم به‌وضوح دیده می‌شود.

خانم‌ها و آقایان، آرزو می‌کنم که این تصاویر هر چه بیشتر در اروپا نشان داده شوند تا (مردم متوجه بشوند) چه رژیم وحشتناکی در ایران حاکم است و متوجه بشوند که چقدر ضروری است که این رژیم هولناک سرنگون بشود.

شش ماه پیش قیام برای آزادی در ایران آغاز شد. بسیاری هزینه آن را با جان خود پرداختند. بسیاری به‌شدت مجروح شده‌اند. اما من فقط می‌توانم شجاعت و انگیزه و تعهد به آزادی و دموکراسی در ایران را تحسین کنم و مطمئن هستم که این تعهد نیز پاداش خود را خواهد گرفت و آزادی در ایران پیروز خواهد شد

و خانم‌ها و آقایان، مبنای این مبارزه آزادیخواهانه و هم‌چنین مبنای مقاومت ایران، برنامهٔ ده ماده‌یی رئیس‌جمهور شما خانم رجوی است. در نهایت، این طرح ده ماده‌یی شامل حقوق آزادیخواهانه و دموکراتیک و حاکمیت قانون و حقوق‌بشر است که ما نیز از آن برخورداریم. اینها ویژگی‌های اصلی این برنامه ده ماده‌یی است و به نظر من به‌جاست که این برنامه ده ماده‌یی در ایران اجرا شود تا آزادی، دموکراسی و حاکمیت قانون به پیروزی برسد.

از آنجا که این طرح ده ماده‌یی بسیار مثبت است، دقیقاً به همین دلیل رژیم علیه مقاومت ایران عمل می‌کند. اتهام زدن و شیطان‌سازی صورت می‌گیرد و این رژیم تروریستی بر همین اساس تا کشتار پیش می‌رود.

و خانم‌ها و آقایان عزیز! به همین دلیل است که من می‌گویم ما در غرب باید به‌وضوح در مقابل این شیطان‌سازی ایستادگی کنیم، زیرا چیزهای نادرستی گفته می‌شود تا شما را بدنام کنند. چیزهایی که توسط رژیم منتشر می‌شود حقیقت ندارد. شما از آزادی، دموکراسی و حقوق‌بشر دفاع می‌کنید و ما در مقابل این شیطان‌سازی رژیم می‌ایستیم.

به‌طور خاص ما یعنی افرادی که در اروپا عهده‌دار مسئولیتهایی هستیم، باید به‌وضوح در برابر چنین تحولاتی (شیطان‌سازی) بایستیم. ما باید روشن کنیم که مقاومت ایران چیست و این‌که سازمان مجاهدین خلق در پی آزادی است. شما خواهان آزادی هستید و هر شکلی از دیکتاتوری را رد می‌کنید. چه رژیم شاه و چه رژیم آخوندها. هیچ دیکتاتوری نباید در ایران به قدرت برسد.

برخی از این گروهها می‌گویند که سپاه پاسداران فقط باید کارکرد جدیدی پیدا بکند. خیر خانمها و آقایان! ما به‌عنوان گروه پارلمانی ائتلاف دموکرات‌مسیحی و سوسیال‌دموکرات در آلمان گفتیم که جای سپاه پاسداران در لیست تروریستی است. این یک ضرورت است که باید در آینده نیز آن را روشن ساخت.

خانم‌ها و آقایان، هر چه بیشتر و به‌صورت مؤثرتری در پشت این طرح ده ماده‌یی اتحاد شکل بگیرد، اساساً این مبارزه برای آزادی سریعتر به نتیجه خواهد رسید. به همین دلیل است که بار دیگر می‌گویم: برنامه ده ماده‌یی رئیس‌جمهور شما رجوی، آینده ایران است و همه باید پشت سر آن متحد شوند.

خانمها و آقایان، همه شما، به‌خصوص آن‌هایی که به این‌جا آمده‌اید، برای ایران آزاد ایستاده‌اید. شما هزینه آن را با خون برخی از افراد خانوادهٴ خود پرداخته‌اید. با جان و دل می‌جنگید. این‌جا بدنهٔ مقاومت است. به همین دلیل برای من افتخار بزرگی است که امروز در این‌جا با شما هستم. باشد که ایران به‌زودی از زیر یوغ استبداد رهایی یابد. زنده باد مقاومت برای ایران آزاد، برای آزادی، برای دموکراسی، برای حاکمیت قانون و حقوق بشر. سپاسگزارم.

-اشرف۳