Loading...

ايران - اخراج ديپلمات تروريستهاي رژيم از آذربايجان

image
08-04-2023

ايران - اخراج ديپلمات تروريستهاي رژيم از آذربايجان

خبرگزاری محلی «آپا» روز جمعه ۱۸فروردین تصاویری از چهار عضو سفارت ایران که با ماسک در خودرو نشسته و در یک نقطه مرزی آماده ترک خاک آذربایجان بودند را نشان داد.

جمهوری آذربایجان چهار عضو سفارت ایران را اخراج کرد؛ تهران به تلاش برای «کودتا» علیه حکومت باکو متهم شده است.

وزارت‌خارجه دولت باکو روز پنجشنبه با احضار سفیر ایران، این افراد را «عناصر نامطلوب» خوانده و دو روز فرصت داده بود که خاک کشور را ترک کنند.

این خبرگزاری نام افراد اخراج شده را میرمهدی میرسلامپور، قربانعلی شریف پورمرجان، هادی مقدم و اصغر بهاری خوش‌منظر عنوان کرده است.

شریف پورمرجان پیش‌تر رئیس «حسینیه اهل بیت ایرانیان مقیم باکو» بود که مهرماه ۱۴۰۰ از طرف دولت آذربایجان تعطیل و علی‌اکبر اجاقی‌نژاد، نماینده علی خامنه‌ای در آذربایجان را نیز که اداره این حسینیه را برعهده داشت، از کشور اخراج کرد.