Loading...

گزارش کارگروه ناپدیدشگان اجباری ملل‌متحد به‌اجلاس آتی شورای حقوق بشر

image
05-09-2023

گزارش کارگروه ناپدیدشگان اجباری ملل‌متحد به‌اجلاس آتی شورای حقوق بشر

گزارش کارگروه ناپدیدشگان اجباری ملل‌متحد به‌اجلاس آتی شورای حقوق بشر

ابراز نگرانی نسبت به‌نامشخص‌ماندن مکان، حفاظت و نبش قبر مزارهای جمعی بدون نشان

عدم تحقیقات مطابق با استانداردهای بین‌المللی در ارتباط با ناپدیدسازی‌های اجباری و اعدام‌های شتابزدة مخالفان سیاسی بین ژوئیه تا اوایل سپتامبر۱۹۸۸ (تابستان۶۷)

 

کارگروه ناپدیدشدگان اجباری ملل‌متحد در گزارش جدید خود به‌اجلاس آتی شورای حقوق‌بشر که روز اول سپتامبر در سایت رسمی ملل‌متحد منتشر شد، می‌نویسد: «این کارگروه هم‌چنان پرونده‌های مربوط به‌دهة۱۹۸۰ (۱۳۶۰) را دریافت کرده است که در آن افراد ناپدید شده ظاهراً بدون ارائة اطلاعات کافی به‌خانواده‌ها و عزیزانشان اعدام شده‌اند».

کارگروه ناپدیدشگان اجباری ملل‌متحد سپس بر نگرانی خود دربارة سرنوشت شهیدان قتل‌عام۶۷ تأکید کرده و خواستار «مشخص‌کردن مکان، حفاظت و نبش قبر مزارهای جمعی بدون نشان، تحقیقات پیرامون آن مطابق با استانداردهای بین‌المللی با هدف نبش قبر، احترام و شناسایی افراد دفن‌شده در آنجا و جستجوی افراد ناپدید شدة اجباری، در ارتباط با ناپدیدسازی‌های اجباری و اعدام‌های شتابزدة مخالفان سیاسی بین ژوئیه تا اوایل سپتامبر۱۹۸۸» شده است.

در بخش دیگری از این گزارش، آمده است: «در بازة زمانی (تهیة) این گزارش، این کارگروه هم‌چنین نگرانی خود را نسبت به‌آزار و اذیت گزارش‌شدة اقلیت‌های مذهبی و دیگر اقلیت‌ها و هم‌چنین نقض حقوق‌بشر، از جمله ناپدیدسازی اجباری ابراز کرده که در جریان تظاهرات صورت گرفته است. این (کارگروه) یادآور می شود که مطابق مادة اعلامیة حفاظت از همه افراد در برابر ناپدیدسازی اجباری، تحت هیچ شرایطی، اعم از تهدید جنگ، وضعیت جنگی، بی‌ثباتی سیاسی داخلی یا هر وضعیت اضطراری عمومی دیگر، نمی‌توان برای توجیه ناپدیدسازی اجباری استناد کرد.