Loading...

حمله وحشیانه مأموران سرکوبگر به بند ۸زندان اوین

image
03-09-2023

حمله وحشیانه مأموران سرکوبگر به بند ۸زندان اوین

بر اساس گزارشهای دریافتی امروز یکشنبه ۱۲شهریور  ساعت ۸ صبح مأموران سرکوبگر گارد زندان به بند ۸ زندان اوین حمله کردند. آنها با خشونت و ضرب و شتم زندانیان سیاسی که ۹نفر بودند را از بند خارج کردند.

اسامی ۹زندانی سیاسی شامل، سعید ماسوری، افشین بایمانی، حمزه سواری، محمد شافعی، سامان صیدی، حسین گچلو، مسعودرضا ابراهیمی‌نژاد، لقمان امین‌پور و مطلب احمدیان است.

نیروهای سرکوبگر خامنه‌ای اموال این زندانیان را نیز غارت کرده‌اند.

این زندانیان به مکانی نامعلوم منتقل شده‌اند. دلیل اصلی این حملات مقابله با تکرار قیام و ایجاد فضای سرکوب و اختناق بیشتر در زندان اوین است.