Loading...

هشدار عفو بین الملل در مورد احتمال اعدام حداقل ۲۸ نفر از جمله ۳ کودک به دلیل شرکت در قیام مردمی در ایران

image
04-12-2022

هشدار عفو بین الملل در مورد احتمال اعدام حداقل ۲۸ نفر از جمله ۳ کودک به دلیل شرکت در قیام مردمی در ایران

زیرا مقامات از مجازات اعدام به عنوان ابزار سرکوب سیاسی برای پایان دادن به قیام مردمی استفاده می کنند.

انسی فزر وزیر کشور فدرال آلمان از حزب سوسیال دموکرات گفت: رژیم ایران اعتراض مردم را سرکوب می کند. بنابراین هر کاری که برای حفاظت از جامعه مدنی شجاع ایران امکان پذیر باشد، باید در کشور ما انجام شود. ایالتهای های فدرال آلمان با توجه به ناآرامی ها و  اوضاع متشنج در ایران، استرداد  به ایران را به حالت تعلیق درآورده اند.

سناتور ریک اسکات نماینده سنای آمریکا: مهم است که ما رهبران جوان شجاعی را که در سراسر ایران برای آزادی می جنگند، تصدیق کنیم. آمریکایی ها باید در کنار این معترضان بایستند و   برای محکوم کردن رژیم شیطانی ایران و پایان دادن به همه مذاکرات به جو بایدن فراخوان بدهند