Loading...

چشمان غزل‌ها با گلوله‌های ساچمه‌ای ساخت اتحادیه اروپا نابینا شد.

image
29-11-2022

چشمان غزل‌ها با گلوله‌های ساچمه‌ای ساخت اتحادیه اروپا نابینا شد.

 حاکمیت آخوندی، وامانده در مقابل قیام نسل جوان علیه تمامیت این حاکمیت فاسد، دست به جنایت‌های هولناکی در گوشه و کنار کشور زده‌است. مزدوران حکومت با کینه حیوانی به هرآنچه که بویی از زیبایی، زندگی و شادی برده باشد شلیک می‌کنند. داستان نابینا شدن غزل رنجکش دانشجوی حقوق یکی از همین جنایت‌هاست. روز ۲۴آبان، مزدوران حکومت با تفنگ ساچمه‌ای در بندرعباس به صورت غزل شلیک کردند و او چشم راستش را از دست داد. ...

 

گزارش تحقیقات تیم فرانس۲۴ آبزرور 

در حالیکه ۱۴۰ متخصص چشم طی نامه‌ای اعلام کرده‌اند که  شمار زیادی از معترضان به‌خاطر اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای و پینت‌بال به چشم آنها  یک یا دو چشم خود را از دست داده‌اند، فرانس۲۴، در برنامه آبزرور خود گفت که فشنگهای تفنگ ساچمه‌ای شرکت فرانسوی ـ ایتالیایی در ایران برای سرکوب معترضان استفاده می‌شود.

تحقیقات تیم فرانس۲۴ آبزرور شواهدی پیدا کرده است که نشان می‌دهد فشنگ‌های تفنگ ساچمه‌ای ساخت شرکت فرانسوی-ایتالیایی چدایت (Cheddite) در سرکوب اعتراضات در ایران استفاده شده است.

«چدیت» کارخانه‌هایی در ایتالیا و فرانسه دارد که دفتر مرکزی آن در لیورنو ایتالیا و بورگ لس والنس فرانسه است.

بهای سیاست کثیف مماشات غرب را اکنون مردم ایران بیش از ۴۰ سال است که با جان و  بی‌فروغ شدن چشمان خود می‌دهند اما این دولتها بدنبال منافع کثیف خود در ایران هستند که به بهترین وجه آخوندهای فاسد بر وطن برآورده می‌کنند. بی‌دلیل نیست که در هر سرفصلی این دولتها منکر وجود آلترناتیو ملی و مردمی شورای ملی مقاومت ایران شده‌اند.

چشمان غزل و غزل ها را با همين ساچمه ها نابينا كردند