Loading...

ايران - ۳۶۲۶ نفر هواداران مجاهدین در جریان قیام دستگیر یا ناپدید شده‌اند

image
01-04-2023

ايران - ۳۶۲۶ نفر هواداران مجاهدین در جریان قیام دستگیر یا ناپدید شده‌اند

  • سازمان مجاهدین خلق ایران لیست اسامی هواداران دستگیر شده به‌خاطر شرکت در جشن ملی چهارشنبه‌سوری را برای سازمانهای بین‌المللی و گزارشگران ملل متحد ارسال کرد.

  • از ابتدای قیام در روز ۲۵شهریور ۱۴۰۱ تا پایان سال۳۶۲۶نفر از هواداران مجاهدین دستگیر یا ناپدید شده‌اند و اطلاعی از آنها در دست نیست. این جدای از هزاران بازداشت شده در صحنه‌های گوناگون قیام در شهرها و مناطق مختلف است که بدون شناخته شدن پس از چند ساعت آزاد شده یا از چنگ دشمن بیرون آمده‌اند.

  • اسامی و مشخصات ۳۶۲۶نفر هواداران مجاهدین که دستگیر یا ناپدید یا مفقود شده‌اند در دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران موجود و قابل ارائه در هر دادگاه بین‌المللی است.