Loading...

ايران - اذعان ناخواسته به ابعاد نجومي دستگيرشدگان - مقاومت ايران نخستين طرفي بود كه شمار زندانيان قيام را بيش از سي هزار نفر اعلام كرد

image
14-03-2023

ايران - اذعان ناخواسته به ابعاد نجومي دستگيرشدگان - مقاومت ايران نخستين طرفي بود كه شمار زندانيان قيام را بيش از سي هزار نفر اعلام كرد

مقاومت ایران نخستین طرفی بود که در نیمه آبان اعلام کرد شمار زندانیان قیام بیش از 30000 هزار نفر است

سربرگ شوراي ملي مقاومت ايران

رئیس قضاییه جلادان از ”عفو“ ۲۲هزار زندانی قیام خبر داد! اذعان ناخواسته به ابعاد نجومی دستگیر شدگان

مقاومت ایران نخستین طرفی بود که در نیمه آبان اعلام کرد شمار زندانیان قیام بیش از ۳۰هزار نفر است

امروز دوشنبه ۲۲ اسفند، سردژخیم قضاییه جلادان اعلام کرد: «تاکنون ۸۲هزار نفر مشمول عفو شده‌اند که ممکن است این آمار افزایش یابد. از این میزان، ۲۲هزار نفر عفوشدگان اغتشاشات هستند که یا محکومیت پیدا کرده بودند و یا قبل از محکومیت، عفو شدند» (ایرنا - ۲۲ اسفند).

مقاومت ایران نخستین طرفی بود که در نیمه آبان امسال اعلام کرد «آمار دستگیر شدگان از ۳۰هزار نفر بیشتر است» (اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ۱۶ آبان ۱۴۰۱). پیش از آن در اول آبان کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت گزارش ”خیلی محرمانه“ سرکرده کل سپاه به خامنه‌ای را فاش کرد که بر اساس آن، در دو هفته اول قیام ۲۰هزار و ۴۴۵نفر دستگیر شده بودند. طبق این گزارش ۹۶۵۴نفر از آنان توسط سپاه، ۹۵۴۵نفر توسط نیروی انتظامی و ۱۲۴۶نفر توسط وزارت اطلاعات دستگیر شده بودند.

اعلام آزادی ۲۲۰۰۰نفر از زندانیان قیام، یک اعتراف ناخواسته به ابعاد نجومی دستگیریهای کور و دستجمعی برای مقابله با قیام سراسری مردم ایران است. این مانور عفو در حالی صورت می‌گیرد که از یک‌سو هنوز بخش عمده بازداشت شدگان و زندانیان قیام و جوانان شورشی و کانون‌های شورشی هم‌چنان در زندانهای خامنه‌ای زیر فشار و شکنجه هستند و از سوی دیگر دستگیری جوانان، هواداران و خانواده‌های مجاهدین و کسانی که در مورد مسموم کردن دانش‌آموزان خبر رسانی می‌کنند ادامه دارد.

مقاومت ایران بار دیگر بر ضرورت بازدید هیأت بین‌المللی تحقیق از زندانهای رژیم و دیدار با زندانیان تأکید می‌کند و خواستار اقدام فوری و مؤثر ملل متحد و ارگانهای حقوق‌بشری برای وادار کردن رژیم آخوندی به آزاد کردن عموم بازداشت شدگان قیام است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۲ اسفند ۱۴۰۱ (۱۳ مارس ۲۰۲۳)