Loading...

ریاست رژیم بر کنفرانس خلع‌سلاح ملل متحد، به سخره گرفتن مضاعف ارزشها و اهداف ملل متحد و تشویق پدرخوانده تروریسم و سرمار جنگ‌افروزی به ادامه جنایت

image
21-03-2024

ریاست رژیم بر کنفرانس خلع‌سلاح ملل متحد، به سخره گرفتن مضاعف ارزشها و اهداف ملل متحد و تشویق پدرخوانده تروریسم و سرمار جنگ‌افروزی به ادامه جنایت

 

خانم مریم رجوی: رژیمی که دشمن اصلی صلح است، به جای ریاست کنفرانس خلع‌سلاح باید از ملل متحد اخراج شود

مقاومت ایران بار دیگر ریاست رژیم آخوندها بر کنفرانس خلع‌سلاح ملل متحد را قویاً محکوم می‌کند. تصدی چنین پستی توسط سرمار جنگ‌افروزی و پدرخوانده تروریسم بین‌المللی و درست همزمان با گزارش هیأت حقیقت‌یاب به شورای حقوق‌بشر ملل متحد که جنایات این رژیم را مصداق جنایت علیه بشریت شناخته است، ارزشها و اهدافی که فلسفه وجودی ملل متحد را تشکیل می‌دهد، به سخره می‌گیرد. ریاست بر این کنفرانس هر چند یک امر روتین و بر اساس الفبا و برای چهار هفته (۱۸ تا ۲۹ مارس و ۱۳ تا ۲۴ می) می‌باشد، مطلقاً غیرقابل قبول است. تبلیغات رسانه‌های حکومتی در این روزها در مورد ریاست کنفرانس خلع سلاح، نشان می‌دهد که تا چه اندازه رژیم به چنین موقعیتی برای توجیه و ادامه جنایاتش در داخل و خارج ایران نیاز دارد.

خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران در مورد ریاست رژیم بر این کنفرانس اعلام کرده بود: رژیمی که دشمن اصلی صلح است و جنگ‌افروزیهای آن میلیونها کشته و مجروح در سراسر منطقه به‌جای گذاشته و برای کسب بمب اتمی تاکنون بیش از ۲ تریلیون دلار هزینه بر مردم ایران تحمیل کرده و بسیاری از معاهدات بین‌المللی از جمله NPT و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ملل متحد را به شدیدترین وجه نقض می‌کند، به هیچوجه مردم ایران را نمایندگی نمی‌کند، باید از ملل متحد اخراج و قطعنامه‌های شورای امنیت در مورد پروژه‌های اتمی آن مجدداً فعال شود، نه این‌که بر کرسی ریاست کنفرانس خلع‌سلاح تکیه بزند.

این رژیم چه مستقیم و چه از طریق نیروهای نیابتی‌اش و با مسلح کردن آنها به انواع سلاحها از جمله موشک و پهپاد بخشهای وسیعی از جهان را به خاک و خون کشیده است و با نقض آشکار قطعنامه ۲۲۱۶ شورای امنیت ملل متحد با ارسال انواع تسلیحات جنگی برای مزدورانش در یمن راهزنی خود را به دریای سرخ گسترش داده و کشتیرانی در آبهای بین‌المللی را به خطر انداخته است. این رژیم طبق اسناد فاش شده از وزارتخارجه‌اش، تنها در عرض ۹ سال (تا پایان سال ۱۳۹۹) ۵۰ میلیارد دلار صرف کشتار مردم سوریه به‌منظور نگهداری دیکتاتور این کشور کرده است، هزینه‌هایی که در سه سال بعد از آن هم‌چنان ادامه داشته است.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

اول فروردین ۱۴۰۳ (۲۰ مارس ۲۰۲۴)