Loading...

مسعود رجوی: با درود به تمامی شهیدان و مردم ستمدیده سیستان و بلوچستان و دعا برای شفا و بهبود مجروحان

image
02-10-2023

مسعود رجوی: با درود به تمامی شهیدان و مردم ستمدیده سیستان و بلوچستان و دعا برای شفا و بهبود مجروحان

مسعود رجوی- ۷ مهر۱۴۰۲
پـادا بلـوچ-پـادا ایـران
سالگـرد جمعه خونیــن زاهــدان
با درود به تمامی شهیدان و مردم ستمدیده سیستان و بلوچستان و دعا برای شفا و بهبود مجروحان
آفرین بر پیشتازان و پرچمداران اعتراض و تظاهرات و قیام
آفرین بر قهرمانان قیام و قیام‌آفرین و کانون‌های شورشی
به‌خاطر طوفان عملیات و پراتیک‌های ضداختناق و شب‌شکن در سراسر میهن
به خامنه‌ای، دشمن ایران و ایرانی و کرد و بلوچ و ترکمن و عرب
و ترک و فارس هفتاد بار می‌گوییم: ما زن و مرد جنگیم، می‌جنگیم می‌میریم ایران این زیباترین وطن را از تو پس می‌گیریم
خون بلوچ و سوختبر مظلوم و شهیدان زاهدان می‌جوشد
قیام خلق قهرمان سر بازایستادن ندارد و تا به آتش کشیدن قبای ولایت 

و سرنگونی ضحاک ستمگر ادامه دارد انقلاب دموکراتیک ایران پیروز می‌شود

Image