Loading...

فراخوان به تظاهرات به‌مناسبت چهل و دومین سالگرد ۳۰خرداد و تأسیس شورای ملی مقاومت ایران

image
06-06-2023

فراخوان به تظاهرات به‌مناسبت چهل و دومین سالگرد ۳۰خرداد و تأسیس شورای ملی مقاومت ایران

 

تظاهرات ایرانیان به‌مناسبت چهل و دومین سالگرد ۳۰خرداد و تأسیس شورای ملی مقاومت ایران شنبه ۱۰تیر (اول ژوئیه) در پاریس


حمایت از قیام مردم ایران برای جمهوری دموکراتیک، جدایی دین و دولت، برابری و بزرگداشت زنان پیشتاز


زنده باد آزادی، نه به دیکتاتوری، مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر