Loading...

فعالیت‌های کانون‌های شورشی در شهرهای میهن در سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران

image
11-09-2023

فعالیت‌های کانون‌های شورشی در شهرهای میهن در سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران

بابل - اراک - تهران - تبریز - کرج - مشهد مشهد - شیراز - اصفهان - یاسوج - شهرکرد - اهواز - بوشهر - ساری - رشت - یزد

Image

Image

Image

Image