Loading...

دیدار و گفتگوی خانم مریم رجوی با سناتور مایکل مک دونالد عضو سنای کانادا

image
05-09-2023

دیدار و گفتگوی خانم مریم رجوی با سناتور مایکل مک دونالد عضو سنای کانادا

روز پنجشنبه ۹شهریورماه ۱۴۰۲، رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی  با سناتور مایکل مک دونالد از سنای کانادا در پاریس دیدار و گفتگو کرد. 

در این دیدار وضعیت بحرانی  رژیم و موقعیت مقاومت ایران مورد بحث قرار گرفت

سناتور مک دونالد با اشاره به تاریخچه مقاومت ایران برای آزادی گفت: قدرت مقاومت ایران برای من ستایش انگیز است رژیم ایران خیلی تلاش میکند تا این مقاومت را حذف کند اما این جنبش مقاومت نقطه امیدی برای بسیاری از مردم آزادیخواه هست 

وی قیامهای سال گذشته مردم ایران را ستود وملاقات  افزود مردم ایران بسیار شجاع و برخوردار از یک فرهنگ غنی هستند و همه چیز نشان میدهد که اکنون زمان تغییر است و این حق مردم ایران است که یک حکومت دموکراتیک داشته باشند،این نه فقط به نفع مردم  ایران بلکه به نفع کل منطقه و جهان است.

سناتور مک دونالد با آرزوی پیروزی برای  مردم ایران تاکید کرد: دیدن جنایات این رژیم، خشم و انزجار انسان را برمی انگیزد اما روشن است که تغيير زماني محقق ميشود، كه انسانها و جريانات سياسي در مبارزه پايداري نشان دهند و اين همان چيزي است كه من در طول اين چهار دهه از مبارزات اعضا و هواداران مقاومت ایران  دیده ام و بدون ترديد تحقق يك ايران دموكراتيك در دسترس است

خانم رجوی با قدردانی از حمایت سناتور مک دونالد و سایر نمایندگان و منتخبان مردم کانادا  از مقاومت مردم ایران گفت:

رژیم آخوندها در محاصره بحران‌های متعدد، تلاش می‌کند با انواع زد و بندها برای جایگزین دموکراتیک خود محدودیت ایجاد کند و در داخل کشور نیز، با اعدام و سرکوب بی‌رحمانه مانع حرکت و قیام مردم شود. اما خواست مردم ایران سرنگونی قطعی این رژیم و برقراری یک جمهوری دموکراتیک است.