Loading...

بچه شاه در شب ۱۷شهریور با فراموشی عمدی قتل‌عام و کشتار بزرگ رژیم شاه، برای پاسداران نظام دست تکان داد + سخنگوی مجاهدین

image
09-09-2023

بچه شاه در شب ۱۷شهریور با فراموشی عمدی قتل‌عام و کشتار بزرگ رژیم شاه، برای پاسداران نظام دست تکان داد + سخنگوی مجاهدین

بچه شاه در شب ۱۷شهریور با فراموشی عمدی قتل‌عام و کشتار بزرگ ۱۷شهریور ۱۳۵۷ در میدان ژاله به دستور شاه دیکتاتور و دست‌نشانده، بار دیگر به شیوه شناخته شده خود برای پاسداران نظام دست تکان داد.

بچه شاه گفت: تو نظامی میهن‌دوستی که تضعیف جایگاه نیروی دفاعی کشور به دست سران آلوده، فاسد و جنایتکار آزارت می‌دهد؛ تو نیروی پلیسی که جمهوری اسلامی لباست را به لباس سرکوب بدل کرده...

سخنگوی مجاهدین با درود به شهیدان انقلاب ضدسلطنتی گفت: بچه شاه در سالگرد ۱۷شهریور، به جای محکوم کردن جنایت بزرگ ارتش ضدخلقی شاه در کشتار مردم، به جای تأکید بر لیست‌گذاری سپاه ضدخلقی شیخ و به جای پافشاری بر ضرورت انحلال سپاه پاسداران ولایت فقیه، اکنون به‌نحوی مبتذل در پی «نظامی میهن‌دوست» می‌گردد که «تضعیف جایگاه نیروی دفاعی کشور» او را آزار می‌دهد!

بچه شاه هم‌چنین دلواپس است که جنایت‌های روزمره نیروی انتظامی فاشیسم دینی و گشتهای ارشاد آن لباس پلیس را به «لباس سرکوب» بدل کرده است! لابد راه‌حل این است که لباس‌ها را به اتوشویی سلطنتی بدهند!

مردم و مقاومت ایران تغییر لباس نمی‌خواهند. سپاه ضدخلقی باید در هم کوبیده و منحل شود. در ارتش تحت‌امر خامنه‌ای هم پرسنل مردمی باید مانند همافران در برابر شاه، به شورش برخیزند، به قیام خلق بپیوندند و سلاحها را به جانب حاکمیت آخوندی نشانه روند.

ارتش تحت‌امر رضا شاه که در برابر مردم ایران قدر قدرت و خون‌ریز بود و آنهمه بلا بر سر لرها و عربها و بلوچها آورد و آنهمه آزادیخواهان را در زندان قصر به بند و به‌دار کشید و از انقلاب مشروطه و آزادیهای آن قطره‌ای هم باقی نگذاشت

در شهریور ۱۳۲۰ بیش از ۳ساعت در مقابل حمله خارجی مقاومت نکرد و ۲ لشکر تهران سلاحها را در جوی‌های آب ریختند و رفتند

ارتش شاه هم در ۲۸مرداد ۱۳۳۲ در خدمت استعمار علیه دولت ملی دکتر مصدق، سرکوب خونین عشایر فارس در سال۱۳۴۱ همزمان با انقلاب سفید شاه، سرکوب انقلابیون شورشگر کرد در ۱۳۴۷ و در کشتار ۱۷شهریور ۱۳۵۷ آزمایش داد

سخنگوی مجاهدین افزود: امروز شعار و خط مشی جوانان شورشگر برای آزادی و عدالت، پرهیز از جنگ و مسلح شدن نیست. شعار آنها این است که: ما زن و مرد جنگیم، می‌جنگیم می‌میریم ایران را پس می‌گیریم.