Loading...

تظاهرات ایرانیان آزاده در برابر سازمان ملل در اعتراض به برنامه‌ریزی برای احترام به رئیسی جلاد ۶۷

image
30-05-2024

تظاهرات ایرانیان آزاده در برابر سازمان ملل در اعتراض به برنامه‌ریزی برای احترام به رئیسی جلاد ۶۷

 

نیویورک - تظاهرات ایرانیان آزاده در برابر سازمان ملل در اعتراض به برنامه‌ریزی

برای احترام به رئیسی جلاد ۶۷ به‌عنوان رئیس‌جمهور ایران در مجمع عمومی ملل متحد - ۱۰خرداد

Image

 

Image

 

Image

 

Image