Menu

دوربين پيشرفته تشخيص سرطان

elm 08968

پژوهشگران پزشکی در دانشگاه واشنگتن با ساخت یک شبه دوربین عکاسی میتوانند شروع سرطان در بدن را زودتر تشخیص و اطلاع دهند. این دوربین پیشرفته ولی خیلی ساده از چشمها عکسبرداری می‌کند و با تشخیص رنگ سفیدی دور چشم، می‌تواند نسبت به شروع بیماری سرطان هشدار دهد.

پژوهشگران میگویند این ابزار کمک بزرگی در شناخت اولیه و شروع به درمان در بیماران محسوب می‌شود.

منبع: رویتر 7/7/96

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ