Menu

با سرنگوني رژيم آخوندي با عزت و کرامت به ايران باز مي‌گرديد

image024 20eec

دکتر احمد طعمه رئيس دولت موقت سوريه

« دکتر احمد طعمه رئيس دولت موقت سوريه در يک مصاحبه اختصاصي با سيماي آزادي تشکيل شوراي همکاري ميان عربستان و ترکيه را يک گام استراتژيکي بزرگ براي مقابله با رژيم آخوندي توصيف کرد و از آن استقبال کرد.
دکتر احمد طعمه رئيس دولت موقت سوريه در پاسخ به سؤالي در مورد واکنش رژيم ايران به تشکيل شوراي همکاري استراتژيکي ميان ترکيه و عربستان سعودي گفت: رژيم ايران تلاش مي‌کند به همه ظلم کند و به حقوق مردم اجحاف کند ابتدا اين ظلم را در حق مردم بزرگ ايران کرده، مردمي که داراي تمدني ديرينه هستند. اين رژيم در حق مردم ايران جناياتي را مرتکب شده که نمونه نداشته است. بنابر‌اين هر عملي که باعث شود مسلمانان ديگر با هم متحد شوند را عليه طرح و برنامه‌هاي خود مي‌بيند.
شما مي‌دانيد برنامه رژيم ايران عامل ايجاد مشکل در يمن و سوريه و بحرين و ترکيه و سودان و همه جاست. اين رژيم نمي‌خواهد با کشورهاي مسلمان همکاري کند در حالي‌که از دير باز دين و روحيه مشترک و تاريخ مشترک باعث وحدت اين کشورها شده است.
فصل‌مشترک ميان ما با برادرانمان در ايران بسيار بيشتر از فصل مشترکي است که با کشورهاي اروپايي داريم. کشورهاي اروپايي ميان خود اتحاديه اروپا را ايجاد کرده‌اند ولي رژيم ايران به اين‌گونه طرحها به‌عنوان طرحهايي عليه خود نگاه مي‌کند و به اين دليل است که به‌شدت از آن دافعه دارد و تلاش مي‌کند آن را از هم بپاشاند. به نظر من در اين شورا، يعني شوراي همکاري استراتژيکي جديد ميان جمهوري ترکيه و عربستان سعودي، گام استراتژيکي بزرگي برداشته شده است، گامي در جهت متحد کردن تمامي کساني که در مواجهه با رژيمهاي ديکتاتوري و جنايتکار و در صدر آنها رژيم آخوندي ايران خواهان روح آزادي‌اند.
دکتر احمد طعمه در پاسخ به سوالي در مورد وضعيت سياسي فعلي سوريه گفت: جامعه جهاني در مقابل رژيم اسد که راه‌حل نظامي را در پيش گرفته تابه‌حال هيچ کاري نکرده است. رژيم اسد فکر مي‌کند با حمايت رژيم ايران و روسيه حتي اگر اين جنگ ده سال هم طول بکشد قادر است کشور را از رزمندگان پس بگيرد و اپوزيسيون را نابود کند. اين محتواي مشکل کنوني است. رژيم حاکم بر سوريه هيچ راه‌حلي بجز راه‌حل نظامي نمي‌خواهد درحالي‌که اپوزيسيون وجامعه جهاني بجزروسيه مي‌گويند راه‌حل سياسي.
بعد از گذشت سه سال و بعد از شکست مذاکرات ژنو-2 که رژيم جنايتکار اسد آن را به شکست کشاند، جامعه جهاني چندين جلسه با حضور روسيه و حتي رژيم ايران برگزار کرد که آخرين آنها در 14ماه گذشته بود.
از سوي ديگر اپوزيسيون سوريه در رياض اجلاس بزرگي برگزار کرد و در اين اجلاس تمامي طيفهاي اپوزيسيون سوريه شرکت داشتند و روي سندي توافق کردند که حداقل قابل‌قبول اپوزيسيون در مذاکرات آينده ژنو بود. در اين سند بر تشکيل دولت انتقالي تأکيد شده که سوريه از ديکتاتوري به دموکراسي منتقل شود و بر کناره‌گيري بشار اسد و دار و دسته جنايتکارش تأکيد شده است. کساني که حرث و نسل را هلاک و سوريه را ويران کرده‌اند و چيزي از آن باقي نگذاشته‌اند.
بعد از آن هيأت عالي مذاکرات به‌رياست دکتر رياض حجاب به‌عنوان نخست‌وزير جدا شده و شخصيتي معروف تشکيل شد.
در حال حاضر قرار است روز 25 همين ماه در مذاکرات شرکت کنيم و انشاء الله هيأت ما به مذاکرات خواهد رفت و در ميدان سياسي و مذاکرات در صحنه سياسي خواهيم جنگيد تا به حقوق مردممان که اين رژيم آن را غصب کرده برسيم. ما به‌هيچ‌وجه آنچه را که مجاهدين و انقلابيون در سوريه و در خاک پاکش به‌دست آورده‌اند در مذاکرات از دست نخواهيم داد.
دکتر احمد طعمه رئيس دولت موقت سوريه در مورد جان باختن فرمانده زهران علوش نيز و تبليغات رژيم ايران در مورد ضربه به رزمندگان سوريه گفت: حرف ما بر خلاف رژيم ايران چيز ديگري است. هر کس که از ما شهيد شود و به درگاه خدا و بهشت او روان شود رزمندگان ديگري را داريم که پرچم را در اهتزاز نگه دارند و مبارزه عليه اين دستگاههاي جنايتکار را ادامه دهند.
شما مي‌دانيد که رژيم ايران با روسيه بيشترين حاميان اين رژيمند. رژيم حاکم بر ايران دليل مستقيم درد و رنجهاي مردم سوريه بوده است. تاريخ، رژيم حاکم بر ايران را مطلقاً نخواهد بخشيد چرا که دليل مستقيم اين درد و رنج ها بوده است.
واقعيت صحنه نظامي نيز پايداري قهرمانانه رزمندگان سوري در قبال تهاجمات بزرگ روسها و عناصر رژيم ايران در تمامي جبهه هاست. روسيه لشکر کشي کرده و قبل از روسيه رژيم ايران از رژيم اسد به‌مدت بسيار طولاني حمايت کرده است. لشکر کشي روسيه به سوريه سه ماه پيش در سي‌ام ماه سپتامبر شروع شد ولي هيچ پيشروي قابل ملاحظه‌اي در صحنه رزم نداشته‌اند. ما مقاوم و پايدار هستيم و ادامه خواهيم داد و نتايجي که مردم سوريه در آرزوي آنند را در راه رسيدن به آزادي و کرامت و انتقال سوريه از ديکتاتوري به دموکراسي و بر پايي حاکميتي مدني محقق خواهيم کرد.
دکتر احمد طعمه رئيس دولت موقت سوريه در پايان مصاحبه اختصاصي خود با سيماي آزادي گفت:
من از اين تريبون خوب، تريبون سيماي آزادي دوست دارم که برادرانمان و فرزندان مردم آزاده ايران را مخاطب قرار دهم، مردمي که در روح و اهداف با آنها مشترک هستيم، مي‌خواهم به آنها بگويم ما از اعماق قلبمان به شما سلام و درود مي‌فرستيم، اميدواريم که از اين رژيم جنايتکار رها شويد همان‌گونه که ما نيز سعي مي‌کنيم از رژيم جنايتکار سوريه خلاص شويم.
به برادرانمان در سيماي آزادي مي‌گويم خدا شما را موفق بدارد، شما را در اهدافتان ثابت قدم بدارد و شعله و صداي آزادي باشيد تا مردم ايران به آزادي برسند و نقش مشترکشان را با برادران و فرزندان خلقهاي کشورهاي همجوار ايفا کنند.
همچنين به برادرانم در کمپ ليبرتي سلام مي‌کنم، به آنها مي‌گويم انشاء الله وضعيت بهتر خواهد شد و بعد از زوال اين رژيم جنايتکار با عزت و کرامت و در آزادي به کشورتان باز خواهيد گشت اطمينان داشته باشيد که نسيم آزادي وزيدن گرفته و تا ريشه‌کن شدن تمامي رژيمهاي جنايتکار و ديکتاتور باز نخواهد ايستاد و خلقهايي که بيشتر از همه در انتظار آزادي هستند مردم سوريه و ايران اند. سلام و درود به مردم عظيم شما باد».
سيماي آزادي 13 دي 1394 ـ 3 ژانویه 2016

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ