Menu

انتخابات به زبان ساده: صف بندي احزاب

iran spring 1 4be76

«پنج ماه به انتخابات مجلس در ايران باقي است ولي از هم اكنون صف بندي جناح اصولگرا در برابر جناح اعتدالي و اصلاح طلب به روشني نمايان است. قرائن نشان مي‌دهد كه اين صف بندي ماندگار خواهد بود حتي اگر شامل برخي تغييرات شود.
هر دو جناح شامل احزابي مي‌شوند كه سوابق متمايز و قدرت تاثيرگذاري متفاوت بر روند انتخابات دارند. انسجام احزاب در اردوي اصولگرا كمتر و در اردوي اعتدالي و اصلاح طلب بيشتر است. نهادهاي ديگري هم هستند كه در انتخابات موثرند ولي ماهيت حزبي ندارند، از جمله دفتر سياسي سپاه پاسداران.
الف - اردوي اعتدالي و اصلاح طلب
اردوي اعتدالي و اصلاح طلب (و طرفداران دولت) از انسجام نسبي برخوردار است. رهبري اين تشكيلات در دست «‌شوراي سياستگذاري انتخاباتي» ‌ است كه مهم‌ترين احزاب اين اردو را در برميگيرد.
كارگزاران (اعتدالي) – كارگزاران نيرومند‌ترين تشكيلات خط ميانه است و از حاميان رفسنجاني محسوب مي‌شود. بعد از ناآرامي سال ۸۸ تعدادي از اعضاي اين حزب دستگير و فعاليت‌شان زمينگير شد. اما پس از انتخاب ۹۲ كارگزاران خود را بازسازي كرده و نزديك به ۴۰۰ نفر در «‌پيش كنگره» ‌ اخير آن شركت كردند. قرار است منشور حزب به زودي منتشر شود. حزب كارگزاران در دوره رياست جمهوري رفسنجاني، توسط وزيرانش، تاسيس شد و به او چون پدر معنوي خود مي‌نگرد. دبيركل حزب غلامحسين كرباسچي است و از جمله اعضاي سر‌شناس آن محمد عطريانفر و محمدعلي نجفي هستند.
حزب اعتدال و توسعه (اعتدالي) – اهميت اين حزب در نزديكي به حسن روحاني و هاشمي رفسنجاني است. اين تشكيلات به رهبري روحاني تاسيس شد و دبيركلي آن اكنون به عهده محمدباقر نوبخت (سخنگوي دولت) است. اين حزب به «‌گرايش راست» ‌ در ميان طرفداران رفسنجاني شهرت دارد و سابقه كارشان به ۱۵ سال پيش باز مي‌گردد. آن‌ها در حوزه فكري، بر توسعه اقتصادي و عنصر بوروكراتيك و بخش خصوصي تاكيد دارند. در سياست داخلي، «‌راهبرد اعتدالي» ‌ و ترويج احزاب وفادار را توصيه مي‌كنند و متمايل به توسعه تدريجي سياسي هستند. گستردگي تشكيلاتي و رسانهاي آن‌ها مشخص نيست اما در ديدار اخير رهبرانشان با رفسنجاني حدود ۲۰۰ نفر حضور داشتند. فاطمه هاشمي، اكبر تركان و محمود واعظي از اعضاي شوراي مركزيآن هستند.
حزب مردمسالاري (اعتدالي) – توانايي اين حزب كوچك در آن بود كه در سالهاي ركود اصلاح‌طلبان (بعد از ناآرامي ۸۸ ) توانست خود را به‌عنوان سخنگو و پرچمدار اصلاح‌طلبان زنده نگه دارد. با اينكه سازمان گستردهاي ندارد اما دبيركل آن، مصطفي كواكبيان، توانست موقعيت حزب را حول ابتكار عملهاي سياسي خود پيش برد. حزب حدود ۱۸ سال پيش و پس از به قدرت رسيدن محمد خاتمي تاسيس شد و تاثيرش بيشتر به‌خاطر بقايش در شرايط متغيير سياسي است. در انتخابات ۱۳۹۰ مجلس با حزب اعتماد ملي (به رهبري مهدي كروبي) همكاري داشت.
حزب اتحاد ملت (اصلاح طلب) – حزب اتحاد، به درست يا به غلط، به‌عنوان جانشين احزاب مشاركت و مجاهدين انقلاب معرفي شده و به‌معنايي خلاء ناشي از انحلال آن احزاب را پر مي‌كند. به همين خاطر نيروي بالقوه نيرومندي در اردوي طرفداران دولت محسوب مي‌شود. برنامه حزب «‌ترويج اسلام رحماني، پيشبرد دموكراسي و تحقق عدالت» ‌ عنوان شده و براي اين كار «‌ايجاد فضاي گفتگو» ‌ را پيشنهاد مي‌كند. اولين كنگره حزب با شركت بيش از سيصد نفر در سال ۱۳۹۴ برگزار شد. علي شكوري راد دبيركل اتحاد است و بسياري از فعالين سر‌شناس سياسي عضو آن هستند. گستردگي سازماني حزب مشخص نيست.
حزب اعتماد ملي (اصلاح طلب) – مهدي كروبي دبيركل حزب اعتماد ملي است. پس از وقايع ۸۸ دفا‌تر حزب پلمب و شماري از اعضاي آن بازداشت شدند و فعاليت تشكيلاتي آن‌ها براي چند سال به‌حالت تعليق درآمد. اما با آرام‌تر شدن اوضاع، و به‌خصوص از اول سال جاري، فعاليت تشكيلاتي آن از سر گرفته شده و اكنون اعتماد ملي درگير انتخابات مجلس است. قائم مقامي حزب را رسول منتجب نيا به عهده دارد. وي ابراز اميدواري كرده كه اعتماد ملي «‌آرام آرام» ‌ كارهاي خود را پيش ببرد و حضور موثري در انتخابات داشته باشد. حزب ۱۰ سال سابقه كار دارد.
ندا (اصلاح طلب) – حزب جديدي است كه تاسيسش موجب نگراني برخي اصلاح‌طلبان شد چرا كه در مورد مواضع و اهداف «‌اصلاح طلبانه» ‌ آن ترديد داشتند. براي رفع اين ترديد‌ها رهبران ندا تلاش كردند و از جمله به ديدار محمد خاتمي و هاشمي رفسنجاني رفتند. ترديد‌ها ظاهرا در قبال مشي محافظه كارانه‌تر ندا در لباس اصلاح طلبي بود. ريش سفيدي حزب با صادق خرازي (نماينده سابق در سازمان ملل) است. ندا ادعا دارد كه در اكثر استانها دفتر باز كرده و چند هزار نفر داوطلب دارد.
احزاب ديگر – گروههاي كوچكتري نيز فعالند، از جمله احزاب كار، همبستگي و اراده ملت.
ب – اردوي اصولگرايان
انسجام دروني اين اردو كمتر از اردوي رقيب است و تنش مستمر و قابل ذكري ميان گرايشهاي تندرو و معتدلآن وجود دارد. به نظر مي‌رسد اصولگرايان قصد دارند به نوعي همگرايي – و نه وحدت يا حتي ائتلاف – دست پيدا كنند و برنامه انتخاباتي خود را با تقسيم كار، انعطاف تشكيلاتي و همگرايي سيال و متغيير پيش ببرند. چنين روشي در انتخابات گذشته جوابگو بوده ولي كارايي آن در شرايط جاري، با نظر به قدرت رقيب، قابل سؤال است.
جامعتين (سنتي) – اين گروه (شامل جامعه مدرسين و جامعه روحانيت مبارز) در رتبه رهبري اصولگرايان قرار دارد و كانال موثري براي تاثير‌گذاري روحانيت محافظه كار بر انتخابات است. تقريبا بر تمام گروههاي اصولگرا تسلط نسبي دارد و چارچوب وسيع‌تر استراتژي آن‌ها را تعيين مي‌كند. به نظر مي‌رسد كه در انتخابات پيش رو با مصباح يزدي (پدر معنوي اصولگرايان تندرو) همكاري داشته باشد.
پايداري (تندرو) – رفتار اين گروه در تعيين استراتژي انتخاباتي اصولگرايان بسيار موثر است و شايد بتوان گفت كه رشد و يا افول اين گروه مهم‌ترين پيامد انتخابات ۹۴ خواهد بود. پايداري‌ها از هواداران سابق احمدي‌نژاد هستند كه از سال ۹۰ به لباس جديد درآمدند ولي روابط خود را با شبكه وي، از جمله مصباح يزدي، حفظ كرده و عليرغم تعداد اندكشان در ساختار قدرت تاثيرگذارند. در جريان انتخابات، با اصولگرايان سنتي همكاري دارند ولي روابط شان با اصولگرايان معتدل متشنج است. هويتشان بر پايه مقاومت در برابر اصلاح طلبي بنا شده و هر نوع سازش و مصالحه را نفي مي‌كنند.
موتلفه (سنتي) – نقش مهم اين گروه در انتخابات ۹۴ مي‌انداري بين اصولگرايان تندرو و اصولگرايان معتدلاست. اعضاي اين گروه معتقد به سناريوي همكاري با تندرو‌ها (مانند دوران احمدي‌نژاد) هستند اما در عين حال آگاهند كه اصولگرايان معتدل نيرويي رو به رشدي محسوب مي‌شوند كه نمي‌توان ناديده گرفت. موقعيت اجتماعي نيروهاي اصولگراي سنتي رو به افول است اما در حكومت نفوذ دارند و مي‌توانند نيروهاي تشكيلاتي خود را وارد صحنه كنند. حدود ۴۰۰ نفر در كنگره سالانه موتلفه شركت داشتند. اين حزب ادعا مي‌كند كه ۲۰۰۰ عضو دارد. جبهه پيروان خط امام (كه شامل شانزده گروه به دبيركلي نائب رئيس مجلس محمدرضا باهنر، مي‌شود) عملا در چارچوب موتلفه فعاليت دارد.
هواداران احمدي‌نژاد و گروه يكتا (تندرو) – عدم حضور احمدي‌نژاد در انتخابات ۹۴ موقعيت اصولگرايان تندرو را متزلزل مي‌كند. احمدي‌نژاد گفته كه نه كانديدايي را معرفي خواهد كرد و نه فعاليت حزبي خواهد داشت. با اينحال سخنرانيهاي پراكنده او اين استنباط را به وجود آورده كه هوادارانش بي‌علاقه به نوعي حضور نيستند. هيچ يك از نيروهاي اصولگرا، بجز برخي عناصر پايداري، از حضور احمدي‌نژاد استقبال نكرده‌اند. در همين حال، بخشي از طرفداران وي در گروه يكتا گردهم آمده‌اند و ظاهرا قصد دارند نقش موثرتري ايفا كنند. اما اين گروه نيز فاصله خود را از احمدي‌نژاد حفظ كرده و تاكنون نتوانسته فعاليت قابل ذكري در صحنه انتخاباتي نشان دهد.
نيروهاي علي لاريجاني و گروه رهروان (اصولگراي معتدل) – موقعيت علي لاريجاني به‌عنوان يك عنصر موثر «‌اصولگراي معتدل» ‌ حائز اهميت است و بازي او عامل تعيين كننده‌يي در كمپين انتخاباتي اصولگرايان خواهد بود. لاريجاني نماينده شهر قم است و روابط حسنه اي‎ با مراجع دارد. عمده‌ترين وجه فكري هوادارانش اعتدال و پراگماتيسم در چارچوب اصولگرايي است. روابط آن‌ها با دولت روحاني پراگماتيك و با اصولگرايان سنتي حسنه است ولي با اصولگرايان تندرو تلخ و متشنج محسوب مي‌شود. توان جناح لاريجاني – موسوم به گروه رهروان – در حدي نيست كه به‌صورت حزب ظاهر شود و رهبري جبهه اصولگرايان را در دست گيرد.
نيروهاي محمدباقر قاليباف (اصولگراي معتدل) – موقعيت محمدباقر قاليباف به‌عنوان كسي كه در انتخابات ۹۲ بيشترين راي را بعد از حسن روحاني آورد قابل توجه است. شبكه‌هاي طرفدار وي جنبه‌رسمي ندارند ولي از نفوذ سياسي و رسانه‌اي برخوردارند. روابط شخص قاليباف با اصولگرايان تندرو متشنج بوده و نشريات طرفدار احمدي‌نژاد از او به‌عنوان «‌دشمن» ‌ ياد كرده‌اند. روابط گروههاي همبسته با قاليباف با اصولگرايان سنتي عموما مثبت است و با اعتداليون و اصلاح‌طلبان حالت كاري و پراگماتيستي دارد. در انتخابات پيش رو نيروهاي قاليباف احتمالا در پي جلب طرفداران سنتي حكومت و هم‌چنين بخشهايي از طبقه متوسط خواهند بود.
ايثارگران و رهپويان (تندرو) – نقش اين گروههاي كوچك‌تر به‌عنوان پشتيبانان گرايش تندرو در صحنه انتخاباتي قابل بررسي است. احمدي‌نژاد از اعضاي گروه ايثارگران بود ولي بعد از درگيريش با آيت‌الله خامنه اي، حذف شد. انتظار مي‌رود اين گروهها مشي جبهه پايداري را دنبال كنند.
احزاب ديگر – گروههاي كوچكتري نيز فعالند، از جمله جبهه ايستادگي وابسته به محسن رضايي كه به اردوگاه اصولگرايان معتدل نزديكند».
سايت راديو فردا 26 مهر 1394ـ 18 اكتبر 2015

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ