Menu

ضميمه 1 گزارشي از جلسه استماع کميته روابط خارجي مجلس نمايندگان آمريکا

world.1 1c8a6

« روز چهارشنبه 18شهريور 94 در جلسه استماع کميته امور خارجي مجلس نمايندگان آمريکا درباره توافق اتمي با رژيم که با حضور 4 شاهد برگزار مي‌شد، بار ديگر اکثريت جمهوريخواه کنگره، مخالفت قاطع خود را با توافق اتمي با رژيم اعلام کرد و نمايندگان ارشد حاضر در جلسه بر نواقص و شکاف‌هاي توافق و بر تاريخچه فريبکاري رژيم آخوندي انگشت گذاشتند. رئيس کميته امور خارجي در سخنان افتتاحيه خود به فعاليتهاي تروريستي رژيم آخوندي در منطقه پرداخت و نسبت به تشديد اين فعاليتها هشدار داد.وي همچنين بار ديگر مخالفت خود را با شيوه بازرسي از پارچين که گزارش آن مدتي پيش در رسانه‌ها منتشر شده بود، اعلام کرد.اد رويس خاطرنشان کرد که گروهي متشکل از 200تن از ژنرال‌ها و فرماندهان پيشين آمريکايي مخالفت خود را با توافق اعلام کرده‌اند. سپس اليوت انگل عضو ارشد دموکرات در اين کميته به سخنراني پرداخت؛ وي نخست مخالفت خودش را با توافق يادآوري کرد و روي شکافها و کمبودهاي آن، به‌طور مشخص درباره بازرسيها مورد اشاره قرار داد و خواهان دسترسي کامل به سايتهاي رژيم شد.اليوت انگل گفت: که به‌رغم تحريم‌ها، رژيم ايران بزرگ‌ترين صادرکننده تروريسم در جهان بوده است. بعد از آن شاهدان سخنان افتتاحيه خود را ايراد کردند:ژنرال چاک والد جانشين پيشين فرمانده نيروهاي آمريکا در اروپا از جمله گفت: توافق وضعيت را براي آمريکا دشوارتر خواهد کرد و جلوي دستيابي رژيم به سلاح اتمي را نخواهد گرفت.
دريادار مايکل فالون فرمانده پيشين فرماندهي مرکزي آمريکا به اقدامات تروريستي رژيم در منطقه و سراسر جهان اشاره کرد و سپس گفت: مهم‌ترين موضوع براي آمريکا و متحدانش تهديد دستيابي رژيم ايران به سلاح اتمي است. مذاکرات هم براي جلوگيري از همين امر صورت گرفت. وي موافقت خودش را با اين توافق اعلام کرد و تأکيد کرد که مهم اجراي درست اين توافق هست.
جان برد فرمانده پيشين ناوگان هفتم آمريکا مخالفت خودش را با توافق اتمي مورد تأکيد قرار داد و نسبت به خطرات آن هشدار داد. وي همچنين هشدار داد که رژيم به دخالت‌هاش و حمايتش از گروه‌هاي تروريستي در منطقه ادامه خواهد داد. وي گفت: بايديک ائتلاف منطقه‌يي براي مقابله با دخالتهاي رژيم ايران وجود داشته باشد. بايد از تأمين تسليحات پيشرفته از سوي حاميان رژيم ايران به اين رژيم جلوگيري بشود؛ مثل روسيه و چين.
لئون ويسلتير از مؤسسه بروکينگز سخنراني بعدي اين جلسه استماع بود؛ وي گفت: توافق در کوتاه‌مدت جلوي دستيابي رژيم ايران را به سلاح اتمي مي‌گيرد. يعني او را به‌طور موقت متوقف مي‌کند. همه گزينه‌ها بايد روي ميز باقي بماند. وي تلاش براي استمالت از رژيم آخوندي را رد کرد. اوباما مي‌خواهد درباره مردم ايران صحبت کند، ولي دستانش را به‌سوي رژيم حاکم دراز کرده است. اينيک رژيم جنايتکار، استبدادي و فاسد است که از تروريسم حمايت مي‌کند. هيچ دموکراتي نمي‌تواند با چنين رژيمي دوست بشود. اين رژيم نمي‌تواند نقش سازنده‌يي براي مردم خودش داشته باشد.صحبتهاي زيادي درباره نزاع بين جناح‌هاي رژيم ايران مي‌شود، ولي بحث بر سر نزاع درون يک ساختار واحد، يعنييک نظام واحد است. وي از بي‌عملي آمريکا در منطقه نيز انتقاد کرد. ما بايد از مخالفان ايراني به هر نحو ممکن کمک کنيم... . ما بايد مخالفان رژيم ايران در عراق و سوريه را مسلح کنيم.
سپس اد رويس مجدداً صحبت کرد و بر مخالفت اکثريت قاطع مردم ايران با رژيم آخوندي تأکيد کرد. وييادآوري کرد که وقتي مردم ايران در سال 2009 قيام کردند، اين احساس را نداشتند که آمريکا از آنها حمايت مي‌کند. در ايرانيک بي‌عدالتي نه تنها عليه کساني که در زندان اوين هستند، بلکه عليه همه جامعه وجود دارد.بعد از آن لئون ويسلتير نيز گفت: اين تصور اشتباه را ايجاد مي‌کنند که يا بايد اين توافق را پذيرفت و يا گزينه ديگري وجود ندارد. در ايران جامعه قوي از مخالفان و دموکراتها وجود دارد که آمريکا بايد نه تنها اخلاقاً بلکه به‌طور استراتژيک از آنها حمايت کند. بعد از آن ساير نمايندگان هم به سؤال و جواب با شاهدان پرداختند؛ از جمله:رندي وبر در سخنانش رژيم آخوندي را بزرگ‌ترين حامي تروريسم در جهان ناميد و گفت: ما درباره دشمني صحبت مي‌کنيم که به يک فرهنگ مرگ اعتقاد دارد... . خانم فرانکل هم از جمله به حمايت رژيم از ديکتاتور سوريه پرداخت و گفت: کودکان سوري با بشکه‌هاي انفجاري و ماده سمي کلارين مورد حمله قرار مي‌گيرند؛ اين اقدامات به‌دست اسد صورت مي‌گيرد که توسط رژيم ايران سرپا نگه داشته مي‌شود... همچنين قاضي تد پو در سخنان خودش بر لزوم دسترسي کنگره به توافقات جانبي تأکيد کرد. در پاسخ به سؤال نمايندگان کنگره درباره رد يا قبول توافق اتمي توسط اعضاي کنگره، ژنرال والد، جان برد و لئون ويسلتير رأي منفي را توصيه کردند و فالون خواهان حمايت از توافق شد».
سيماي آزادي18 شهريور 1394 ـ 9سپتامبر 2015

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ