Menu

مالكي دروغگوترين آدم در جهان است

world 36741

« مجري تلويزيون التغيير: ...دكتر ناجح در ابتدا مي‌خواهيم نظرتان راجع به حوادث سياسي در عراق مخصوصاً بعد از تظاهرات و اقداماتي كه نخست وزير حيدر العبادي انجام داده بدانيم ...؟
ناجح الميزان: طبعاً وضعيت سياسي در عراق به يك نقطه تعيين تكليف رسيده و نياز به دولتمرداني دارد كه از اين پشتيباني مردمي و منطقه‌اي و بين المللي و مرجعيت ديني در نجف بهره ببرد، ...امروز العبادي يك فرصت دارد كه اصلاحات انجام دهد و اگر مرد حاكميت است بايد با مشت آهنين برخورد كند. به نظر مي‌رسد بسته اصلاحات كه حيدر العبادي آن را شروع كرده است متناسب با پشتبياني كه از او مي‌شود نيست ..... به نظرم اگر تظاهرات ادامه پيدا كرد و اگر العبادي به اين ضعف ادامه داد تظاهرات شدت پيداخواهد كرد، تظاهرات يك جريان مدني و واقعيت مردم عراق است زيرا مردم عراق يك مردم مدني هستند و نه يك مردم تسليم شده.... افزايش تعداد تظاهر كنندگان هم گام خوبي از طرف مقتدي صدر است و اين كه جريان صدر بدون شعار خاصي و بدون عكس مقتدي صدر و فقط با پرچم عراق شركت كردند و اگر هواداران صدر از وابستگي حزبي و مذهبي خودشان دست بكشند و به عنوان شهروندان عراقي عملكرد ملي داشته باشند و در راستاي منافع مردم عراق و مبارزه با افراد فاسد باشد باعث تقويت و نيرو دادن به تظاهرات مي‌شود...
ناجح الميزان: ... استانهاي غربي براي همين خواسته‌ها تظاهرات كردند در آن زمان سياستمداران در برابر آن ايستادند اما در يك دوره زماني يك ساله يا يك‌سال ونيمه درجنوب به خاطر همان خواسته‌ها تظاهرات مي‌كنند، تنها فرقش اين است كه مرجعيت و نخست وزير دركنار آن ايستاد وهيچ‌كدام از اتهاماتي كه به تظاهرات استانهاي غربي در سال 2013زده مي‌شد به تظاهرات فعلي زده نشد.... امروز از چند جهت مالكي و كساني كه با مالكي پيوند ناگسستني دارند العبادي را متهم مي‌كنند كه دولتهاي ديگر از او پشتيباني مي‌كنند، كاظمي قمي مي‌گويد اين تظاهرات مشكوك است و دولتهاي ديگر در آن دخالت دارند.... شما مي‌دانيد كه مالكي يك انسان دروغگو است اين مرد دروغگو ترين آدم در جهان است، ....ما آن موقع در استانهاي غربي اين را مي‌فهميديم كه اين مرد دروغگو وخائن است كه استانهاي غربي را به داعش تسليم كرد و با آنها توافق كرد كه فرمانده داعش را از ابو غريب و غيرابو غريب آزاد كند..... المالكي منابع و پول عراق را به‌صورت آشكار چپاول مي‌كرد، دستگيريهاي فرقه‌يي انجام مي‌داد، همه افراد خيرخواه را كنار گذاشت و افراد پرونده دار، دزد، آدمكش و جنايتكار را سر كار مي‌آورد. بدون اينها المالكي نمي‌توانست به اين هدف برسد. ...شيعه‌هايي كه با المالكي كار مي‌كردند يعني پيوندهاي ناگسستني داشتند امروز در تنگناي سختي قرار دارند. چرا يك نفر نمي‌تواند امروز با كمك بيگانه بر عراق حكومت كند... كسي مانند المالكي كه در فضايي از انتقام و كينه زندگي كرده است. به نظر مي‌رسد كه براي يك ماموريت كوچك اعزام شده است براي ماموريت فرار از عراق بوده است.
مجري : فكر مي‌كني كه اين يك سياست ويژه بوده است؟
ناجح الميزان : بله يك سياست ويژه كه بي‌گفتگو از سوي (رژيم) ايران به صادر مي‌شد. الآن يك دولت در دولت در لبنان وجود دارد در يمن و در هر جايي يك دولت در دولت درست كرده است . (رژيم) ايران تلاش مي‌كند كه يك امپراتوري به صورتهاي گذشته مانند زمان روميها و زمان حكومت پارسها درست كند. با اين پيشرفتهاي علمي و تبليغاتي و رسانه‌يي كسيكه فكر مي‌كند مي‌تواند اين طور زمامداري كند در توهم به سر مي‌برد.... آيا المالكي مي‌تواند به دولت در دولت ادامه بدهد و به مردم عراق حكومت كند و روابط خود را با (رژيم) ايران حفظ كند، آيا (رژيم) ايران مي‌تواند از او حفاظت كند؟ امروز مرجعيت النجف آنها را فاش كرده است اين مرجعيت خودشان است كه گفته است اون تمام شد و العبادي آمده است....
ناجح الميزان : اگر مرجعيت از اين ستاد بسيج مردمي خلاص شود ديگر وجود خارجي نخواهد داشت . ....اگر مرجعيت دستش را بردارد از بسيج مردمي چيزي باقي نمي‌ماند. منظور من اين است كه العبادي مي‌تواند همين احزاب و شبه نظاميان را در برابر مردم عراق قرار بدهد، آن موقع خواهيم ديد كه يا فرار مي‌كنند يا اين كه سلاحهايشان را زمين مي‌گذارند به مردم عراق مي‌پيوندند .... امروز نيروهاي امنيتي يا سركوبگر هنگاميكه مردم انقلاب مي‌كنند توانايي ندارند. امروز مردم انقلاب كرده‌اند. ...
مجري : چرا دادستاني پس از خواندن گزارش در مجلس و محكوميت مقامات بلندپايه در دولت سابق عراق از نوري المالكي نخست وزير گرفته تا وزير دفاع و فرماندهان ارتش، هيچ اقدام اجرايي عليه اين محكومين انجام نداده است.
ناجح الميزان : مدحت محمود نفر شماره2 فساد در عراق است يا اين كه از فساد حفاظت مي‌كند. مردم بايد به قضاييه بروند چرا كه مدحت محمود جلوي صدور قرار عليه المالكي را گرفته است، امروز قوه قضاييه در عراق كاملاً فاسد است، ....
مجري : اختلافات بسياري بين سنيها وجود دارد به‌طوري‌كه هيچ طرحي نيست كه آنها را با هم جمع كند. ....؟
ناجح الميزان : 2گروه سني وجود دارد. دزد سنيها و سنيهاي غارت شده. كساني كه اموالشان دزديده شده است. سياستمداران سني كشاورزان المالكي هستند و او هم زميندار آنها است، آنها مي‌دزدند و سه چهارم آن را به او مي‌دهند و يك چهارم آن را براي خودشان مي‌گيرند. ... اينها سني نيستند. ما به بغداد نرفتيم و كسي را هم از سياستمداران سني به بغداد نفرستاديم. آنهايي كه به بغداد رفتند، از دزدان بزرگ هستند و طرح و برنامه‌هاي (رژيم) ايران را طراحي كرده و پيش مي‌برند. ...هر كسي كه مي‌خواهد وزير بشود به ايران مي‌رود. ....در نتيجه الآن سنيها، همان مردم سني هستند. مردم سني روي يك موضوع متحد هستند و تمام. هيچ سياستمدار و شيخ سني نمي‌تواند اين حقيقت را انكار كند، كه عربهاي سني همه اين بار روي موضوع ايالت اتفاق نظر دارند. الآن اگر يك سياستمدار سني يا يك شيخ عشيره سني پيش آوارگان در هر جايي برود، به آنها بگويد كه ما ايالت نمي‌خواهيم. ببين چطور كفشهاشون را سمت او پرت مي‌كنند. ....امروز در كشور بجز با ايالت شدن نمي‌توان وحدت عراق و مردم را حفظ كرد........ چراداعش به‌رغم اين كه 80درصد نيرو و توان جنگي خود را خرج كردستان كرد، نتوانست وارد ايالت كردستان بشود؟ چرا؟ به خاطر اين كه مردم ايالت از ايالت خود دفاع مي‌كنند.... اگر الموصل و صلاح‌‌الدين ايالت بودند و نيروي پليس و گارد ايالت وجود مي‌داشت وضعيت اين شكل نبود.... يكي از افراد نزديك به مالكي گفته است وقتي كه تظاهرات 2013 شروع شده بود پيش (رژيم) ايران گلايه كرده است، او (مالكي) گفته است كه ولشان كن من مشكل را حل مي‌كنم، پرسيده چطور؟ وي گفته است كه سران داعش را از زندان ابو غريب آزاد مي‌كنيم، بهمين خاطر همه نيروها را بيرون كشيدند، حتي يك تحقيق هم صورت نگرفت و حسن الشمري گفت كه مقامات بالا آنها را فراري دادند، ...».

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ