Menu

بررسي انتظارات از مذاكرات درايران

درحالي كه مذاكرات اتمي در وين از ضرب الاجلي به ضربالاجل ديگري كش پيدا ميكند, مقامات ايران شروع به سرزنش علني آمريكا درصورت شكست مذاكراتiran nuclear7 01e94 كردند. ديپلوماسي عمومي ايران مدتهاست بسوي فروش توافقي به تندروها دركشورشان تنظيم شده است. اما درحاليكه توافق موقت ميان ايران و غرب روز جمعه تمديد شد تا كه به مذاكرهكنندگان زمان بيشتري بدهد, دولت به نظر رسيد تشخيص ميداده كه ضرورت دارد به ايرانيان عادي ثابت كند هر چه

ميتوانسته براي بدست آوردن توافقنامه نهايي و برداشتن تحريمهاي اقتصادي انجام داده است.
... كري در 9ژوئيه گفت آمريكا در مذاكرت اتمي ايران ”تحت فشار قرار نميگيرد ”, تندروهاي ايران حملات خود عليه آمريكا را با ادامه مذاكرات, تيزتر ميكنند.
در8 ژوئيه 2015تحريم تسليحاتي با ورود مذاكرات درمرحله آخر اهميت بيشتري پيدا ميكند, اين امر ميتواند توضيح دهد چرا بعد از رگباري از بيانيه هاي ايران, درهفته هاي اخير كه قول ميداد توافق كاملاً دردسترس است, محمد جواد ظريف وزير خارجه و مذاكره كننده اصلي ايران, به خبرنگاران ايراني روز جمعه گفت ”مهمترين موضوعات, حل وفصل نشده است”.
از زمان چارچوب توافقنامه ماه آوريل تحولات كليدي در مذاكرات اتمي ايران و طرح پيشرفتهاي عمده, ميتوانسته درمذاكرات دور آخر تأثير بگذارد. ظريف كه اظهارات يك مقام ارشد ايراني را كه خبرنگاران غربي را روز پنجشنبه توجيه ميكرد, تكرار ميكرد گفت, ايران ”هرگز از ميز مذاكره بيرون نميرود ”و طرف ديگر بايد بخاطر تاخيرات سرزنش شود.
وي در مورد شركاي مذاكرهكننده از آمريكا, انگلستان, چين, فرانسه, آلمان و روسيه گفت ”متاسفانه ما شاهد تغيير مواضع, زياده خواهيها و نيز مواضع مختلف چندين كشور عضو 1+5 هستيم.
اظهارات وي نشاندهنده پتانسيل بيزاري است اگر كه به توافقي در روزهاي آينده نرسند. تحليلگران مي گويند, رهبري ايران هر كاري انجام ميدهد تا كه افكار عمومي را قانع كند كه آمريكا مسئول هر شكست مذاكرات ميباشد.
اين موضع في البداهه نيست, درسال 2013 بعد از اعلام مذاكرات مستقيم با آمريكا رهبرعالي ايران علي خامنه اي تأكيد كرد كه وي در مورد هر توافقنامه اي بدبين است زيرا به آمريكا نميشود اعتماد كرد.
عزيز شاه محمدي مشاور سابق شوراي امنيت ملي ايران گفت ”البته كه اگر به تواققي نتوانيم برسيم آمريكا مقصر است ”وي افزود آقاي خامنهاي هشدار مشابهي در چندين مورد صادركرده است“.شكست درمذاكرات, اعتقاد وي را براي كل مردم ثابت خواهد كرد”.
… هزاران نفر در تظاهرات شعار ”مرگ بر آمريكا ”و ”مرگ بر اسراييل ”سر داده بودند... روحاني به جمعيتي كه پلاكاردهايي حمل ميكردند كه نوشته بود ”مرگ برصهيونيزم ”پيوست و به خبرنگاران گفت مذاكرات در مرحله حساسي است اما ”آينده روشن است”.
... مقامات آمريكايي گفتند روز دوشنبه مذاكرات زماني كه تيم مذاكرهكننده ايراني شروع درخواست كرد كه تحريمهاي سازمان ملل عليه ايران از جمله تحريم واردات و صادرات تسليحات متعارف بايد بهعنوان بخشي از توافق برداشته شود, رو به افول گذاشت.
سياستمداران ايراني گفتند تماس تلفني پرزيدنت اوباما با جان كري وزير امور خارجه دليل اصلي خراب شدن مذاكرات شد ..
تلويزيون دولتي ايران مصاحبه اي را روز پنجشنبه پخش كرد كه علي اكبر ولايتي مشاور سياست خارجي خامنه اي گفت, ايران هرگز مذاكرات را متوقف نميكند. وي خطاب به آمريكاييان گفت ”اين به آنها بستگي دارد ”, ”اگر آنها بخواهند بروند ميتوانند بروند”.
تغيير لحن براي بسياري از مردم عادي ايراني شوكه كننده بود, كساني كه خود را در ماههاي اخير قانع كرده بودند, كه توافق در مذاكرات اتمي انجام شده كه بخشاً به ميزان زياي بخاطر پيامهاي اميدواركننده مذاكره كنندگان ايراني بود.
بسياري آينده اي روشن را بعد از برداشته شدن تحريمهاي اقتصادي فاجعه بار اقتصادي پيشبيني ميكردند كه بخاطر برنامه اتمي ايران اعمال شده بود.
درآسانسور در تاكسي در تجمعات خانوادگي ساكنان تهران براي هم از آنچه در مورد اخبار شنيده بودند ميگفتند كه مذاكرات نزديك به انجام است و تنها چند موضوع باقي مانده است.
پنجشنبه شب بعد از اينكه ضرب الاجل ديگري تصويب شد بدون آنكه توافقي اعلام شود براي الناز كريمي 37ساله يك مديرفروش روشن شد كه مذاكرات ممكن است شكست بخورد. درخانه نشسته بود, وي شنيد آقاي كري تمديد ديگر مذاكرات را اعلام كرد. وي گفت تحريمها شركت تجهيزات پزشكي را كه وي در آنجا كار ميكند را در آستانه ورشكستگي كشانده و او و همسرش به تازگي يك آپارتمان يك طبقه خريده اند. خانم كريمي گفت ”اگر مذاكرات شكست بخورد چه ميشود؟ آيا تحريمهاي بيشتري خواهد بود؟ اگر شغلم را از دست بدهم چطور؟ من هرگز فكر نميكردم شكست مذاكرات هم يك گزينه است”».
نيويورك تايمز 11 ژوئيه 2015

 

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ