Menu

عشاير سني مطرود شده، کليد مبارزه باداعش ميباشند

world.1 c77fe

« در حال انجام نظام جمع در يك پايگاه نظامي در كوير، صدها عشاير سني، كه از يك آموزش فشرده فارغ‌التحصيل شده‌اند آماده ايستاده براي به‌دست گرفتن جنگ برعليه داعش از جانب دولتي كه خيليها بر اين باورند كه آنها را در دست افراطيون رها كرده است. در ميان آنان عشاير كه شاهد رها شدن رمادي در دست داعش در ماه پيش بوده‌اند. شك و ترديدهاي آنان به دولت شيعي در بغداد، را مي‌توان در تلاششان براي دريافت اولين حقوق آنها بعد از 18ماه را همراه با يك كلاشينكف نو در حالي كه يكي از آنها به جبهه نزديك مي‌شود، را مي‌توان ديد . شيخ رفاع الفهداوي يكي از رهبران عشاير آل بوفهد در استان الانبار گفت" براي يك و نيم سال است كه ما به آنها گفتيم ما به سلاح نياز داريم، ما به حقوق نياز داريم، ما به غذا نياز داريم، ما به حفاظت نياز داريم، اما در خواستهاي ما ناديده گرفته شد تا اين‌كه فاجعه رمادي به وقوع پيوست. " اما سلاح و پول به تنهايي براي مرمت بي‌اعتمادي بين بغداد و عشاير سني كه حال نياز است به جنگ داعش كه در حال حاضر يك سوم كشور را نگه‌داشته و خليفه خود اعلام شده در سوريه بروند كافي نيست. بعد از اين‌كه عراقيان رمادي را رها كردند .... هر دو طرف نسبت به يكديگر مضنون مي‌باشند، كه تهديدي است بر هر كار مشترك.
از سال 2003 كه حمله آمريكا منجر به سرنگوني ديكتاتوري سني صدام و جايگزين شدن آن با دولت فراگير اكثريت شيعي، سنيها براي مدت زمان مديدي است كه در رابطه با تبعيض مذهبي شكايت كرده‌اند. اما فروريختن نيروهاي عراقي در رمادي در 17 مه ترس اكثريت عشاير سني را وقتي كه درخواستشان براي كمك بي جواب ماند، را برجسته نمود . به گفته مردان عشاير سني در صحبت با آسوشيتد پرس، آن شب، بعد از يك هفته حملات مستمر با خودروهاي انتهاري و تير و تيركشي، سكوت سراسر رمادي را در برگرفت . آنها گفتند: نيروهاي عراقي در آن‌جا كه شامل واحدهاي نيروي ويژه نيز مي‌شد، از شهر گريختند، عشاير سني را با سلاحهاي سبك و خودروهايشان در مقابل افراط گرايان تنها گذاشتند. شهر به سرعت سقوط كرد، مردان عشاير را وادار به فرار نمود.... يك مقام ارشد اطلاعاتي عراقي، و فرمانده عملياتي در استان الانبارتاييد كرد كه نيروهاي ضدتروريسم، اولين كساني بودندكه از رمادي بيرون كشيدند، و بدين ترتيب 89 خودرو هاموي و زرهي را همراه تسليحات و خمپارهاي آنها را از دست دادند. اين مقام گفت كه نيروي ضدتروريست توسط 200تن از جنگجويان به كمين افتاد، و به اين ترتيب خط دفاعي آنها شكسته شد، و ارتش و عشاير را تنها گذاشتند، اين مقام رسمي به شرط ناشناس ماندن اين مطالب را گفت، مقامات وزارت دفاع از اظهارنظر خودداري كردند. ... علي رغم اين‌كه توسط داعش مورد هدف قرار گرفته‌اند، خيلي از مردان عشاير در انبار، كه با اسوشيتد پرس صحبت كرده‌اند، گفته‌اند كه دولت بغداد پيشاپيش آنها را صرفاً به‌خاطر هم مذهب بودن، شريك جرم افرطيون مي‌بيند . عمر الفهداوي گفت: " آنها ما را به‌خاطر آن‌چه كه اتفاق افتاده است ملامت مي‌كنند". وي اضافه كرد" نظاميان به ما مي‌گويند" شما همانهايي هستيدكه ما را به اين‌جا آورديد، شما همانهايي هستيد كه ما را به كشتن داديد"
تا اين چهارشنبه، 500 مرد از بزرگترين عشيره انبار به رژه نظامي در پايگاه نظامي حبانيه واقع در صحراي غربي استان پرداخت، تا با اين ترتيب بخشي از نيرويي است كه دولت عراق دارد به سرعت براي جنگ آماده مي‌كند باشد. تعداد 80نفر از مشاورين در حبانيه در حال حاضر مي‌باشند، كه اولين دسته از 450نفر نيروي اضافي كه هفته پيش رئيس‌جمهور باراك اوباما موافقت كرد تا به عراق اعزام كند. اين مشاورين از صحبت با خبرنگاران اجتناب ورزيدند....».
خبرگزاري آسوشيتدپرس30خرداد 1394 ـ 20 ژوئن 2015

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ