Menu

گزارشي درباره همايش دو روزه استانداران و فرمانداران رژيم -10 خرداد 94

.

iran2 fa1ee

انتخابات رژيم : رژيم چهار انتخابات عمده درپيش دارد. 1- رياست جمهوري 2- شوراي شهرها، 3- مجلس و 4- خبرگان
و از آنجايي كه دوره هركدام از آنها، چهار سال مي باشد، قبلاً هر سال يكي از آنها را برگزار مي كرد. اما از آنجايي كه برگزاري هريك از انتخابات هاي چهارگانه، طي سالهاي گذشته هميشه به زيان رژيم تمام شده، بعداً به اين نتيجه رسيد كه به بهانه صرفه جوبي در كاهش هزينه و اينكه رژيم هرسال درگير انتخابات نشود، انتخابات رياست جمهوري و شوراي شهرها را همزمان و انتخابات مجلس شوراي اسلامي و خبرگان را هم همزمان برگزار كند. به همين دليل هر دو سال يكبار انتخابات دارد. امسال انتخابات مجلس شوراي اسلامي و خبرگان را همزمان در تاريخ هفتم اسفند 1394 برگزار مي كند. انتخابات رياست جمهوري و شوراي شهرها نيز در خرداد 1396 برگزار خواهد شد. البته به شرط اينكه رژيم تا آنموقع سرنگون نشده باشد.
هدف ازهمايش فرمانداران سراسركشور: براساس آنچه كه رسانه هاي رژيم مطرح كرده اند،براي هماهنگي هرچه بيشتر براي انتخابات وبراي ابلاغ سياستها به مجريان انتخابات مي  باشد. چراكه فرمانداران و استانداران و وزرات كشور مجري انتخابات هستند.
اسامي سخنرانها: همايش دو روزه استانداران وفرمانداران سراسر كشور صبح روز 9خرداد94 با سخنراني آخوند روحاني آغاز شد. همچنين ساير مقامات رژيم كه به نحوي با اين مسئله در ارتباط بودند طي دو روز همايش مزبور سخنراني كردند كه عبارتند از: آخوند جنتي دبير شوراي نگهبان، علي لاريجاني رئيس مجلس، رحماني فضلي وزير كشور، آخوند علوي وزير اطلاعات، اسحاق جهانگيري معاون اول آخوند روحاني، نوبخت سخنگوي دولت، اميري سخنگوي وزارت كشور و مقيمي معاون سياسي وزارت كشور و اشتري فرمانده نيروي انتظامي.
لاريجاني و روحاني به دنبال صندوق راي شيشه يي :آخوند روحاني در همايش سراسري فرمانداران كه در تالار وزارت كشور برگزار شد, گفت: ما انتخابات واقعي ميخواهيم, انتخابات مبناي مشروعيت سياسي و ديني است, مشروعيت ديني هم يك بخشش با نظر مردم است, رأي مردم خيلي مهم است. در اين انتخابات كاري كنيم كه عدالت اجرا شود, هيچ جا هم سوءظن به وجود نيايد, اگر صندوق ميگذاريد, شفاف و پلاستيكي باشد, كه همه رأي خود را ببينند. دور صندوقها را مقوا و پارچه نپيچيد, حتي الامكان وقتي كه رايها را ميشماريد, از دوربين استفاده كنيد تا همه مشاهده كنند. كاري كنيد كه انتخابات شفاف شفاف برگزار شود, بعضي چيزها خرج هم دارد, اشكاليندارد, ولي ميارزد كه ما خرجش را تحمل كنيم.
همچنين پاسدار علي لاريجاني با بيان اينكه براي برگزاري يك انتخابات سالم بايد استراتژي داشته باشيم, گفت: بايد به لوازم برگزاري انتخابات سالم پايبند باشيم, استراتژي ما بايد اين باشد كه اگر فردي تخلف كرد آن فرد را كنار بگذاريم نه اينكه رأي مردم را كنار بگذاريم و باطل كنيم, استراتژي ما بايد اين باشد كه افراد مخل انتخابات سالم را محدود كنيم يا از سر راه برداريم نه اينكه مردم را محروم كنيم بايد از رأي مردم حفاظت وصيانت كنيم و نبايددراين شرايط انتخابات را باطل اعلام كنيم. لاريجاني اضافه كرد: درفضاي غبارآلود حضور مردم كمرنگ ميشود, رسيدگي قوي دراين امر علاج كار است, هرچه صندوق هاشفاف تر باشند, اعتماد مردم بيشتري ميشود يعني مردم بايد بتوانند داخل صندوقها را از همان ساعت اول آغاز رأي گيري ببينند.
كنايه آخوند جنتي به آخوند روحاني : آخوند جنتي دبير شوراي نگهبان تنها ساعتي پس از تذكر آخوند روحاني درباره دخالت و جانبداري در انتخابات, با تأكيد بر اينكه دولت «حق ندارد» در انتخابات دخالت كند, هشدار داد كه دولت و وزارت كشور «نمي توانند» به «جريان خاص سياسي» گرايش داشته باشند. وي همچنين اعتراض به نتيجه انتخابات رياست جمهوري سال ۸۸ را از جمله موضوعاتي ذكركرد كه در بررسي صلاحيت نامزدهاي انتخابات مورد «توجه جدي» قرار ميگيرد و گفت كه شوراي نگهبان «حق ندارد» صلاحيت افرادي كه «سوابق آنها مشخص نيست» را تأييد كند. جنتي با كنايه به آخوند روحاني گفت: خيليها الآن دارند كارهايي ميكنند كه با هيچ معياري همخواني ندارد و حرفها و موضعگيريهايي دارندكه صحيح نيست و البته از ديد شما پنهان نخواهد بود. وي افزود: اخيراً يكي ازمسئولان گفته است اگر مجلس آينده راگرفتيم ميتوانيم دراين جايگاه بمانيم و اگرمجلس را نگرفتيم نميتوانيم بمانيم. اين حرف خيلي معني بدي دارد وبيان اين مطلب دخالت درامر انتخابات است, دولت حق ندارد درانتخابات دخالت كند. اما جنتي اذعان كردكه«اشتباهاتي»كرده و براي اين خطاها«ازخداوند مكرر استغفار كرده ايم».
رحماني فضلي وزير كشور: «تمهيداتي كه انديشيده شده تلاش شده در اين جلسه يكبار با حضور مسئولين اين دستگاهها مرور بشه و انشاالله همه كمك بكنيم كه يك انتخابات قانوني باشكوه بگونه اي حق الناس انشاالله رعايت بشه و اين انتخابات موجب بشه كه اعتماد مردم به حاكميت و دولت تقويت بشه اميد مردم به آينده تقويت بشه و انشاالله مشاركت مردم در فعاليتهاي كشور افزايش پيدا بكنه».
هنوز ساعتي از تأكيد آخوند روحاني مبني بر عدم دخالت دولت در انتخابات آتي مجلس و خبرگان نگذشته بود كه محمدحسين مقيمي, معاون سياسي وزير كشور و رئيس ستاد انتخابات كشور در اظهاراتي گفت: انتخابات آتي مجلس و خبرگان متأثر از شرايط مذاكرات است و تمديد مذاكرات يا عدم توافق هستهاي بر امنيت انتخابات تأثير خواهد گذاشت.
آخوند محمود علوي, وزيراطلاعات ضمن اشاره به اينكه: «ما در وزارت اطلاعات صرفاً به پرونده گذشته افراد اكتفا نميكنيم بلكه اكنون يك شوراي تعيين صلاحيت تشكيل داده و يك روحاني غيرخطي را مسئول آن كرده ايم». وي گفت: «ما حتي افراد را براي توضيح درباره عملكرد گذشته آنها دعوت ميكنيم و با آبروي افراد بازي نميكنيم». آخوند علوي در نهايت ترس و وحشت رژيم را به نمايش گذاشت و گفت: «طبق اطلاعات ناجا در دو ماه اول سال تجمعات صنفي 55 درصد افزايش داشته است, بنابراين امكان تبديل اين تجمعات به اعتراضات سياسي و چالشهاي امنيتي وجود دارد».

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ