Menu

دستيابي ارتش آزادي سوريه به سلاحهاي ضدهوايي

world 94e8a

خالد خوجه, رئيس ائتلاف ملي اپوزيسيون سوريه, فاش كرد كه يك تغيير ريشه يي در مواضع كشورهاي حامي اپوزيسيون سوريه براي ارائه كمكهاي نظامي به ارتش آزاد سوريه به وجود آمده است .
خوجه طي يك گفتگوي تلفني, به مناسبت حضورش در آمريكا براي برگزاري ملاقاتهايي با مقامات آمريكايي و اعضاي شوراي امنيت ملل متحد, گفت " وتويي كه بر دستيابي ارتش آزاد به سلاحهاي ضد هوايي اعمال شده بود پايان خواهد يافت " . در همين راستا, خوجه, بدون اينكه وارد جزييات شود, گفت گزارشهايي به او از تلاشهاي واشنگتن براي " تامين مكانيزم برپايي مناطق امن " ارائه شده است . رئيس ائتلاف گفت اين " رويكرد جديد " كه توسط كشورهايي مثل عربستان و تركيه و قطر و اردن در پيش گرفته شد تعادل قواي سياسي و ميداني را تغيير داد و دولت آمريكا را علاقمند كرد كه با رويكرد مثبت تحولات را دنبال كند .
خوجه از اين هم فراتر رفت و گفت كه به كري گفته است " تغييرات ميداني سريعتر از تحولات و محاسبات سياسي خواهد بود " , و رژيم سوريه " ممكن است در لحظه يي كه هيچ طرفي انتظار آنرا ندارد سرنگون شود " .
خوجه گفت كه پايان مذاكرات اتمي با ايران, هر نتيجه يي هم داشته باشد, دست واشنگتن را در برخورد با تهران باز خواهد كرد . اما در مورد مذاكراتي كه انتظار مي رود فرستاده ملل متحد استفان دي ميستورا دوشنبه آينده آغاز كند ائتلاف انتظار ندارد كه ضرورتا به ژنو 3 منجر شود در زير متن اين گفتگو مي آيد :
- آيا مي توانيد در مورد نتايجي كه ملاقاتها و جلسات شما با اعضاي شوراي امنيت و وزيرخارجه آمريكا جان كري و ديگر مقامات آمريكايي در برداشت صحبت كنيد؟
مهمترين كاري كه كرديم سخنراني در شوراي امنيت بود, من طي آن خواستار كمك براي ايجاد يك منطقه امن شدم اين پيامي است كه من در هر جلسه يي تكرار كرده و روي آن تأكيد نمودم .
طبعا تعادل قوا روي زمين تغيير كرده است . رژيم در جنوب و شمال عقب نشيني كرده, و متقابلاً ارتش آزاد و ديگر گروهها پيشروي مي كنند . همزمان, رژيم از درون به دليل اشغال گري از طرف ايران كه منجر به درگيري در درون ساختار رژيم مي شود دچار فروپاشي شده, و اين باعث افزايش كنترل حزب الله و نيروهاي ايراني بر رژيم اسد شده است . آنچه كه طي روزها و هفته هاي اخير رخ داد به همين خاطر است, بطوريكه ژنرال رستم غزاله تنها نفري نيست كه جانش را از دست داده است .
5 نفر از خانواده اسد پس از مخفي شدن حافظ مخلوف پسر دايي اسد مردند, گفته شد كه يكي از آنها بهخاطر بيماري مرد, اما چهار تن ديگر به دليل اعتراض شديد به حضور حزب الله كشته شدند . كمااينكه افسران سوري كه در صفوف ارتش رژيم مي جنگيدند به دليل مخالفت با فرماندهي نبردها از سوي ايرانيها اعدام شدند ...
... در مورد مناطق امن, مشخصا چه چيز جديد است , كه ميدانيم ماههاست, اگر نگوييم سالها كه مطرح شده است .. آيا امروز يك درك عميقتر وجود دارد يا شايد طرف آمريكايي به اعتبار اينكه اين مناطق ممكن نيست بدون حمايت آمريكا پا بگيرد قبول كرده است؟
نمي خواهم وارد جزييات شوم . چيزي كه مي توان گفت اين است كه امروز موضوع مناطق امن بيشتر مورد پذيرش است, ما متوجه تحركي از سوي دولت آمريكا براي كمك به ايجاد اين مناطق شديم ...
... مي خواهم تأكيد كنم آنچه كه در تغيير اين موضع آمريكا به ما كمك كرد فعاليتها درمنطقه و عزم جامعه جهاني بود, و در رأس آن هم عربستان مثل آنچه كه توفان قاطع, براي پايان دادن به نفوذ ايران و آشوبي كه مسبب آن رژيم اسد بود روشن كرد رژيم اسد رژيمي است كه چه از طريق تعميق نفوذ ايران يا ايجاد فضاي مناسب براي گروههاي بنيادگرا كه تهديدي براي امنيت منطقه و ثبات جهان به وجود آوردند ايجاد بحران مي كند . اين جنبش يك محور جديد مؤثر را شكل مي دهد, بطوريكه ما احساس روشني بيشتري در اقدام مي كنيم, نتيجه اينكه تعادل قواي سياسي و ميداني به فضل اين رويكرد جديد از سوي تركيه و عربستان و قطر و اردن شروع به تغيير كرده است ...
... آيا امروز مي توانيم بگوييم كه تحولات ميداني به دست آمده در جبهه هاي جنوب و شمال و ديگر مناطق مي تواند به جيب پرونده سوريه بريزد تا تبديل به اولويت آمريكا شود؟
به نظر من اولا تعادل قوا در اين منطقه بعد از توفان قاطع تغيير كرد . از طرف عربستان يك خط قرمز براي دخالت ايران كشيده شد .
يك نزديكي تركي خليجي و روند توافق خليجي - خليجي وجود دارد كه اولويت , خطر ايران است . اين خطر در يمن مانند همان خطر در سوريه است, اما سر اين افعي در سوريه است .
نتيجه اينكه اين جنبش اولويت خودش را پرداختن به وضعيت سوريه قرار داده . و حتي فراتر اينكه, اين جنبش پرداختي به آمريكا بود زيرا كه الان با اين اولويت همراه و موافق است .
نمي گوييم كه لزوما اولويت آمريكا تغيير كرده, اما بنا بر ضرورت به اولويت منطقه ملحق شد, و آمريكا پس از آن ديگر نمي تواند اين واقعيت جديد را ناديده بگيرد و بايد با آن مثبت برخورد كند .
تقريبا يك اجماع عمومي بر سر دستيابي به توافق نهايي اتمي بين ايران و جامعه جهاني كه از سوي 5+1 نمايندگي مي شود در پايان ژوئن وجود دارد .. آيا ائتلاف از بازتابهاي منفي اين امر بر پرونده سوريه نگران است؟
به نظر من پايان روند مذاكرات با ايران فارغ از اينكه چه نتيجه يي داشته باشد باعث خواهد شد آمريكا آزادي عمل پيداكند . الان نشانه هايي وجود دارد مبني بر اينكه واشنگتن به دليل تغيير تعادل قوايي كه از آن صحبت كرديم و نيز اراده جديد از سوي كشورهاي منطقه براي تغيير اين تعادل قوا, در وضعيتي قرار گرفته كه نمي تواند چشمانش را بر اين جنبش جديد ببندد .
از اينرو اكنون برخورد آن با پارامترها مثبت است به اين معني كه اين رويكرد مثبت با پايان گرفتن مذاكرات اتمي ايران افزايش خواهد يافت و دست آنرا باز خواهد كرد ...
روزنامه الشرق الاوسط- فرامنطقه اي 13اردیبهشت94

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ