Menu

حساسیت شدید مردم الانبار روی دخالت های رژیم آخوندی در منطقه

world 6f454

« نيروهاي عراقي درحال فشار براي بازپس گيري انبار مي‌باشند، استان پوشيده از بياباني كه تحت سلطه سني هاست و توسط گروه داعش درحملات سال گذشته تسخيرشد. ولي آن‌چنان كه نبردهاي براي تكريت و رمادي نشان دادند اين يك تلاش سخت براي ارتش اكثراً از بين رفته عراق مي‌باشد ، بخصوص با علم به سكوت بغداد در تسليح عشاير سني و ترسي كه عامه از شبه نظاميان شيعي حامي نيروهاي دولتي دارند.
اوايل اين ماه نيروهاي عراقي شهر اكثراً سني تكريت را ازدست گروه داعش گرفتند ولي تنها باحمايت آموزشي و مالي ايران از شبه نظاميان و حملات هوايي آمريكا، شيوه‌هايي كه در استان الانبار نمي‌تواند كارايي داشته باشد . نبردهاي جسته و گريخته هفته گذشته درانبار باپيشروي درمناطقي مانند گرمه درشرق فلوجه و بن‌بست دربزرگترين شهر آن رمادي و عقب‌نشيني عراق در نزديكي شهر ثرثار نشان داد كه اين ارتش هنوز به كمك نياز دارد. ولي اتكا به شبه نظاميان شيعي سابق ممكن است براي مردم محلي خوش آيند نباشد . يك سرتيپ عراقي كه درجنگ انبارشركت دارد مي گويد "سربازان عراقي كه در انبار مي‌جنگند به اندازه كافي براي اين نبرد، آموزش نديده‌اند. بسياري از سربازان فقط به‌خاطر پول آن‌جا هستند..." هنوز طرح روشني براي آزادي انبار به‌خاطر اختلافات سياسي و عشيره اي، وجود ندارد". وي كه به شرط ناشناس ماندن صحبت مي‌كرد گفت، برخي از عشاير ممكن است حمايت كنند ولي سايرين با داعش هستند. وي هم‌چنين از اين كه چطور سربازان سلاحهاي خود را در زمان سختي و فشار، زمين انداخته و فرار مي‌كنند ابرازتاسف كرد.
روز جمعه گزارشات پيشرويهاي دولت در انبار با حمله اي كه داعش به يك سيستم كنترل آب بر روي كانالي در شمال فلوجه كه دراشغال داعش است نمود و يك فرمانده لشكر و دست كم يك دوجين سرباز را كشت، دروغ از آب درآمد.
در چند سال گذشته ارتش عراق بواسطه فساد فرماندهان آن پوك شد....نيرويي كه زماني تعداد آن صدها هزاران نفر بود اكنون مقامات آمريكايي برآورد مي‌كنند دربهترين شكل آن حدود 125000نفر باشند كه احتمالاً زماني كه با اصطلاح "سربازان موهوم " و اسامي نفرات حقوق بگيري كه وجود خارجي نداشتند پاكسازي شوند، بسا كمتر از آن خواهد بود.
ارتش موفقيتهايي در بغداد و استان شرقي ديالي با كمك شبه نظاميان شيعي داشت. ولي اگر آنها را در انبار استفاده كند تنها باعث بيزاري بيشتر مردم سني در اين استان جايي كه داعش از ژانويه 2014 در آن سنگر گرفته است، مي‌شود.
ضاري الرشاوي ، يك رهبر عشيره سني در استان الانبار كه درتشكيل شبه نظاميان سني معروف به سحوه ياشوراهاي بيداري كمك كرده بود كه با ارتش آمريكا القاعده را از اين استان در سال 2014 بيرون كردند گفت، مردم ترسيده‌اند كه ارتش شبه نظاميان شيعي راخواهد آورد . الرشاوي به خبرگزاري آسوشيتدپرس گفت "... در اين منطقه حساسيت بسياري روي دخالتهاي ايران وجود دارد". "عشاير انبار آماده جنگ با داعش هستند و آنها را رد مي‌كنند ولي به شرط آن‌كه دولت آنها را مسلح كند". طرحهاي ايجاد گارد ملي با رزمندگان سني متوقف شده به‌دليل اين كه، دولت تحت سلطه شيعي به بسياري مشكوك است كه از گروه داعش حمايت مي‌كنند، به همين دليل از تسليح آنها سرباز مي‌زند.
در دوران نوري المالكي نخست وزير سابق نيروي بيداري سني بعد از آن‌كه آمريكا درسال 2011 بيرون كشيد، منحل شد كه موجب بيزاري بيشتر مردم محلي شد. تاكنون تعدادي از نبردها توسط نيروهاي ويژه عراقي انجام شده كه حتي بعد از بيرون كشيدن نيروهاي آمريكايي آموزش و تجهيز آنها ادامه داشته، وليكن اين نيرو نمي‌تواند همه جا باشد و ارتش معمولي عراق، اغلب نمي‌تواند دستاوردهاي خود راحفظ كند. دربرخي از مكانها اين شبه نظاميان هستد كه اين نقش را بازي كرده‌اند ولي مورد موافقت سنيهاي ناراضي انبار قرار نخواهد گرفت. ...».
خبرگزاري آسوشيتدپرس8ارديبهشت 1394 ـ 28 آوريل 2015

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ