Menu

قرارداد لوزان : مصاحبة لوران فابيوس وزير امور خارجه فرانسه

world a48aa

اين مصاحبه روز سوم آوريل با "راديو اروپا يك" انجام شده است.
سئوال: شما در فرانسه فرد شماره يك در مذاكرة طولاني، فني و سخت با ايران بوديد، مذاكراتي كه تا اين نقطه فوق العاده است و مي تواند تاريخ را تغيير بدهد. باراك اوباما امشب گفت كه اگر توافقنامة لوزان به يك توافقنامة كامل و نهايي منجر بشود، جهان امن تر خواهد بود. آيا شما به همين صورت خوش بين هستيد؟
جواب: بله، موضع ما هميشه اين بوده كه بگوييم كه بايد به يك توافق دست يافت، اما اين توافقنامه فقط در حالتي مي تواند به نتيجه برسد كه محكم و قابل تاييد باشد: اين كلماتي بود كه ما با رئيس جمهور از آن استفاده مي كرديم. اينجا يك مرحلة مهم است، حتي خيلي مهم، اما ما هنوز در شروع راه نيستيم، شروع راه در آخر ژوئن مي باشد.
سئوال: آيا از الآن تا 30 ژوئن مذاكرات مي تواند توقف بخورد؟
جواب: در آنچه ما امضاء كرديم نوشته شده كه هيچ كاري انجام نمي شود مگر اين كه همة آن با هم انجام بشود.
سئوال: بدين معني است كه هر اتفاقي هنوز مي تواند بيافتد؟
جواب: نه، امور سمت و سوي خوبي دارند، بايد به وضوح گفت، اما نكاتي مانده است كه بايد تكميل بشود. من اميدوارم كه دربارة محتواي آن نيز گفتگو بكنيم چرا كه اين است كه قابل توجه است...
سئوال: پس، اگر در 30 ژوئن آينده به توافق رسيديم، آيا ايران آيت الله ها يك روز به بمب اتمي دست پيدا مي كند؟
جواب: نه، اين همة موضوع اين توافقنامه است. چطور مي شود اين توافقنامه را خلاصه كرد؟ انرژي اتمي مدني، صد در صد، بمب اتمي، نه.
مشكل اين است كه همان دستگاههايي كه انرژي اتمي مدني توليد مي كنند، اجازه مي دهند كه به بمب اتمي برسيم. بنا بر اين بايد موضوع را درست سنجيد، به همين دليل در توافقنامه يك موضوع خيلي مهم وجود دارد، آن هم كم كردن تعداد دستگاههايي است كه به آن سانتريفوژ مي گوييم كه اجازة غني سازي اورانيوم را مي دهند.
سئوال: هزاران عدد از آن وجود داشت، در آينده تعداد آنها خيلي كمتر خواهد شد.
جواب: خوب است دقيق بگوييم، در خاك ايران 19 هزار دستگاه وجود داشت، در آينده كمي بيشتر از 6 هزار عدد وجود خواهد داشت. در رابطه با دستگاههاي در حال استفاده، آنها 9200عدد بودند، در آينده 5060 عدد خواهد بود. بنابر اين خيلي كمتر است.
علاوه بر اين، يك جنبة ديگر نيز هست، اين كه اگر مي خواهيم به سمت انرژي اتمي مدني پيش برويم، نيازي به غني سازي بالاي اورانيوم نيست، در حالي كه اگر مي خواهيم به سمت انرژي اتمي نظامي پيش برويم، بايد آن را به ميزان بالايي غني سازي كرد.
ما تا اينجا سر چند موضوع به نتيجه رسيديم كه از اين قرار است: تا الآن ايران 8 تن ، 8 هزار كيلو اورانيوم در اختيار داشت، در آينده فقط 300 كيلو خواهد داشت؛ اين خيلي فرق مي كند. اضافه بر اين، فقط مي تواند تا 3.65 در صد آن را غني سازي بكند در حالي كه قبلا تا 20 در صد آن را غني سازي مي كرد.
بنا بر اين مي بينيد كه با اين موضوعات دقيق است كه مذاكرات پيچيده مي شود.
سئوال: پس در لوزان يك پروژه را انجام داديد...
جواب: البته.
سئوال: توافقنامه محكم و كامل بود. اين موضوع از يك پيچيدگي فني بي سابقه برخوردار بود. مدت زمان اين توافق چقدر است؟
جواب: زمانبندي هاي اين توافقنامه متفاوت است. مدت زمان حداقل، در پايه 10 سال است، اما مراحلي وجود دارد. بعضي از تعهدات تا 13 سال ادامه پيدا مي كند، بعضي ها تا 15 سال، بعضا تا 25 سال.
سئوال: وقتي مي گوييم كه فرانسه محتاط عمل كرد، آقاي لوران فايبوس، اين براي شما به چه معني است...
جواب: من شما را همين جا قطع مي كنم، فرانسه از همان اول قاطع بود.
من به شما يك داستان در اين رابطه را مي گويم. خيلي وقت است كه در رابطه با اين توافقنامه صحبت مي شود، و آنچه به من مربوط مي شود، آنچه مربوط به دولت مي شود، دورة قبلي آن در اكتبر- نوامبر 2013 بود. در آن زمان، ما اولين توافقنامه كه اسم آن "توافقنامة موقت" گذاشتيم را امضاء كرديم. الآن، اين موضوع شناخته شده است بنابر اين من مي توانم به اين واقعه اشاره بكنم. آمريكايي ها و ايراني ها به ما يك متن را پيشنهاد دادند. بعد از اين كه با رئيس جمهور در رابطه با اين متن صحبت كردم، جواب من نه بود. چرا؟ من گفتم نه چرا كه متن آن محكم نبود، بطور خاص تضميني در رابطه با يك رآكتور، راكتور اراك، و در رابطه با غني سازي اورانيوم وجود نداشت.
سئوال: شما در آن زمان تنها بوديد؟
جواب: بله، بنا بر اين بطور طبيعي كمي سخت بود. من با همكارانم به محتواي متن دقت كرديم، ما 6 كشور بزرگ بوديم. حتي يك موضوع جالب هم اتفاق افتاد. طرف ايراني گفت: " اگر اين طور است، من استعفاء مي دهم، به خانة خود برمي گردم، امكان ندارد..."؛ همكار چيني من به او جواب داد: "اگر من جاي شما بودم، سر جايم باز مي نشستم." و او هم باز سر جايش نشست.
بنا بر اين در آن زمان، اولين توافق به امضاء رسيد. اين توافق محكم بود، محكم تر از آنچه پيش بيني شده بود. از آن زمان، با ديد خاصي به فرانسه نگاه مي كنند، چرا كه مي دانند كه ما خواهان توافق هستيم، اما بر پايه هاي محكم. براي چي؟ اصلا به اين دليل نيست كه ما نكته اي بر عليه ايرانيان داشته باشيم، در اينجا من به عمق سئوال مي روم، براي اين كه اگر اين توافقنامه محكم نباشد، اين بدان معني است كه ايران مي تواند بمب داشته باشد، و اين غير قابل قبول است. و اگر به اين توافق با ديد محكم نگاه نشود، اين بدان معني است كه كشورهاي منطقه، مي توانيم به عربستان سعودي فكر بكنيم، به مصر، به تركيه و غيره... خواهند گفت: "بله، شايد آنها امضاء كردند، اما محكم نيست، بنا بر اين ما خودمان را مجهز به اتمي مي كنيم." در اين لحظه، ما با تكثير هسته اي مواجه مي شويم و اين براي كل جهان خطرناك خواهد بود.
بنا بر اين ضروريت اين موضوع اين است كه توافقنامه محكم باشد.
سئوال: اما ما ايران را بعنوان قدرت شيعة منطقه از الآن تقويت مي كنيم؟
جواب: ما هم تقويت مي كنيم و هم نمي كنيم، بدين معني كه...
سئوال: بنا بر اين ما مي دانيم كه با ديد منفي به آن نگاه مي كنند، همان طور كه شما گفتيد، در كشورهاي خليج، در عربستان سعودي، در كشورهاي ديگر.
جواب: بله، اما اگر بطور واقع به اين برسيم كه ايران به سلاح اتمي دست پيدا نكند، آنچه هدف آن است و يك قدم در اين راستا برداشته ايم، اين براي تمام جهان مثبت است، و اين شامل اين كشورها نيز مي شود. بطور ساده، در مقابل، موضوع تحريمها مطرح است. ايران گفت: " در اين زمان، شما تحريمها را برداريد."
سئوال: ته خط، لوزان براي چه كسي خبر بدي است؟
جواب: از نظر من براي هيچ كس.
سئوال: حتي براي اسرائيلي ها نيز اينطور نيست؟
جواب: نه. اسرائيلي ها مي گويند كه ايران نبايد به سلاح اتمي دست پيدا بكند، چرا كه در آن لحظه تهديد اين وجود دارد كه...
سئوال: امروز صبح به آنها مي خواهيد بگوييد كه "اگر توافقنامه انجام بشود، آنها سلاح اتمي نخواهند داشت."
جواب: البته، من با گفتن اين حرف ام را تكميل مي كنم كه اگر اصلا توافقنامه اي وجود نداشته باشد، در اين لحظه، ايراني ها مي توانند بگويند كه : "ما هيچ تعهدي نداريم، ما همان كاري را مي كنيم كه شك آن در رابطه با ما مي رود".
سئوال: رئيس جمهور حسن روحاني هميشه متعهد شده است كه بمب اتمي نداشته باشد...
جواب: بله.
سئوال: رهبران مذهبي در تهران و ايران به دو قسمت تقسيم مي شوند، اصلاح طلب و سخت سر. آيا شما امروز صبح به آنها اعتماد مي كنيد؟
جواب: ما همة امكانات را استفاده مي كنيم تا اين كه مطئمن بشويم كه توافقنامه اي كه امضاء مي كنيم، اجراء بشود.
شما دقت كرديد- و من فكر مي كنم كه واقعي است، و اين مصنوعي نيست – كه در ميان مردم ايران، واكنشهاي مثبت زياد بود. اين بدان معني است كه ايراني ها، مردم ايران، بطور خاص جوانان، منتظر چيزي هستند. بايد اين را مد نظر قرار داد.
سئوال: شما به جوانان ايراني كه تظاهرات مي كنند و منتظر رفرم و گشايش هستند مي گوييد "شما حق داريد" ؟
جواب: من مي گويم كه خوب است كه به آنچه در ايران مي گذرد دخالت نكنيم. در عين حال، اين كه آنها مي خواهند امكانات بيشتري در زمينة اقتصادي داشته باشند، اين كاملا قابل فهم است.
سئوال: روزشمار برداشته شدن تحريمها كه از 9 سال پيش اقتصاد و جامعة ايران را مورد هدف قرار داده است چگونه مي باشد؟
جواب: اين موضوعي است كه آن را كاملا حل نكرديم. در رابطه با تحريمها موضوع خيلي پيچيده است. چند نوع تحريم وجود دارد: تحريمهاي سازمان ملل، تحريمهاي اقتصادي اروپا و ايالات متحده. ايراني ها مي گويند كه اگر توافقي است، بايد همة تحريمها همين الآن برداشته بشود. ما به آنها مي گوييم كه بايد تحريمها را به مرور وقتي كه آنها به تعهدات خوب پايبند بودند برداشت، و اگر به تعهدات پايبند نبودند، طبيعتا به وضعيت گذشته بر مي گرديم، به اين حالت "snap back" يا برگشت ناگهاني به عقب مي گوييم. در اين رابطه هنوز توافقي وجود ندارد.
سئوال: اما اگر شروع به برداشته شدن تحريمها بشود، در چه رابطه خواهد بود؟ در رابطه با نفت، بانكها، براي اين كه گفته مي شود كه در همان شروع برداشته شدن تحريمها، ايران از يك بسته يا گنج 150 يا 200 ميليارد دلاري برخوردار خواهد شد. اگر درست است، اين قدرت آن را تقويت مي كند...
جواب: بر آوردها در رابطه با تماميت آنچه برداشته شدن تحريمهاي اقتصادي ارزش دارد همان طور كه گفتيد 150 ميليارد است؛ اين، به دلار، پول زيادي است. اما اين برداشته شدن تحريمها اقتصادي تحت يك مجموعه شرايط انجام مي شود. علاوه بر اين، فقط تحريم اقتصادي وجود ندارد، تحريم در زمينة تسليحات نظامي و در زمينه هاي ديگر نيز وجود دارد؛ اين موضوع تماما تعيين تكليف نشده است و موضوع ساده اي نيست.
سئوال: آيا شما به بنيامين نتانياهو كه ديشب به آقاي اوباما زنگ مي زد مي گوييد "خاطر شما مي تواند آسوده باشد"؟
جواب: نه، ما با همة كشورها در تماس هستيم، كه شامل اسرائيل هم مي شود. آنها مواضع ما را مي دانند و مي دانم كه آنها در مواقع مختلف از مواضع قاطع فرانسه تقدير كردند.
سئوال: شما به آنها مي گوييد كه شما كوتاه نيامديد، كه شما تضمينهايي بدست آورديد. لوران فابيوس، از طرف فرانسه، كوتاه نيامد كه "بله" بگويد، چرا كه فشار از جانب آمريكاييان و ايراني ها وجود داشت...
جواب: نه، فرانسه- من اين را خيلي مواقع تكرار مي كنم و رئيس جمهور هم همين طور- يك قدرت مستقل است. مواضع ما با توجه به هدف امنيت و صلح تعيين مي شود و اين است كه ما را تنظيم مي كند.
سئوال: آيا آخر اين سال، فرانسوا هولاند و شما، ارزيابي خواهيد كرد كه رفتن به تهران مفيد است، همان طور كه باراك اوباما تمايل دارد؟
جواب: اگر امور همان طور كه تعيين شده به امضاء برسند، طبيعي است كه اين سفر مهمي خواهد بود.
سئوال: و شما با هم يا يكي پس از ديگري آن را انجام مي دهيد؟
جواب: من نمي توانم بجاي رئيس جمهور تعهدي بدهم.
سئوال: وقتي كه او به حرفهاي شما گوش مي دهد، شايد كه اين را در برنامه خود بگذارد.
جواب: نه، او تكي تصميم مي گيرد و اين كار را خيلي خوب انجام مي دهد.
ايران كشور فوق العاده اي است، يك كشور بزرگ. تمدن فارس، يك تمدن فوق العاده است. خيلي ساده، نبايد هيچ وقت فراموش كرد كه در عين حال اينجا- از دوازده يا پانزده سال قبل- سابقة سنگيني بوجود آمده است. اميدوارم كه بتوانيم به سمت درستي حركت بكنيم.
سئوال: چه كسي روز 30 ژوئن امضاء خواهد كرد؟
جواب: آن كسي كه آن را "نمايندة تام الاختيار" مي ناميم، آن كسي كه مذاكره مي كند.
سئوال: شما، اگر توافق از ژوئيه به بعد انجام بشود، آيا شما شركتهاي فرانسوي را تشويق مي كنيد كه بازار ايران را به سهم خود فتح بكنند؟
جواب: حتما. من واقعا مي خواهم قدرداني بكنم از تيم خودم، كه فوق العاده كار كردند و همين طور نيز شناخته مي شوند. آنها شامل نفرات وزارت امور خارجه و كميسيون انرژي اتمي فرانسه مي باشند. بطور واقع، تمامي اين كارها را بدون آنها نمي توانستيم انجام بدهيم.
سئوال: يك سئوال آخر كه به همه كمي برمي گردد، چطور چك مي كنيم كه توافقنامه اجراء مي شود؟ آيا كنترلها بطور خودكار انجام مي شود؟
جواب: بله...
سئوال: يا هر وقت شك داشتيد؟
جواب: آنها مي توانند هر زماني يا بطور خودكار انجام بشود، بطور خاص با آژانس انرژي اتمي: اين يك موضوع محوري است. ما واقعا خواهان اين توافق هستيم، بخاطر صلح و امنيت بين المللي، اما اين توافق بايد محكم و قابل تاييد باشد.
سئوال: ما همه به شما نگاه مي كنيم، ما تحت تاثير نكاتي كه گفتيد قرار گرفتيم. آيا شما و فرانسوا هولاند- چون در اين رابطه امشب صحبت كرديم- به اين توافقنامه باور داريد و آن را مي خواهيد؟
جواب: ما آن را مي خواهيم اما با شرايطي كه گفتم.

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ