Menu

دو كودك توانستند به تنهايي خود را به مدت 6 ماه از نيروهاي داعش پنهان نگهدارند

image034 40f8e

« دو کودک بنامهاي علي و ادنان در روستايي در غرب کوباني توانستند به تنهايي و بشيوه اي زيرکانه خود را بمدت شش ماه از نيروهاي داعش پنهان نگهدارند. پس از آن‌که تروريست‌هاي داعش روستاي «قادسيه» در غرب کوباني را به کنترل خود درآوردند، «علي عمر عثمان» ١٢ ساله و «عدنان عمر عثمان» ١٠ ساله، توانستند به مدت شش ماه، خود را در يک خانه قايم کنند، بدون آن‌که عملي انجام بدهند که افراد داعش به حضور آن‌ها در آن روستا که از سکنه خالي شده بود پي ببرند. خانه‌اي که اين دو کودک در آن به مدت شش ماه خود را از چشم افراد داعش قايم کرده بودند، از سوي داعش تصرف شده بود و تمام ساکنان آن، روستا را از ترس قتل عام شبه‌نظاميان داعش ترک کرده بودند. علي که دوازده سال سن دارد مي‌گويد، روز نوزدهم سپتامبر ٢٠١۴ که تروريست‌هاي داعش به روستا حمله کردند، به همراه برادرم عدنان به خانه‌امان رفتيم تا لباس‌هايمان را با خودمان برداريم، اما وقتي خواستيم از خانه خارج شويم ديديم که محله‌ مان در محاصره تروريست‌هاي داعش قرار گرفته، براي همين نتوانستيم به همراه پدر و مادرمان فرار کنيم و در خانه مانديم. در اين مدت شش ماه در حالي که روستا در دست داعشي‌ها بود و ما در خانه بوديم، زندگي بسيار سختي را را سپري کرديم، تمام خوراکي‌هايي را که در خانه بود، جيره‌بندي کرديم و کم کم مصرف کرديم و زماني هم که باران مي‌باريد، از آن براي آب خوردن استفاده مي‌کرديم. اين کودک همچنين مي‌گويد، بيشتر اوقات تروريست‌هاي داعش روستا را ترک مي‌کردند، براي همين وقتي که آن‌ها در روستا نبودند، ما مي‌توانستيم، با احتياط زياد پس ازحصول اطمينان از نبودن داعشي‌ها بيرون بياييم و به ويژه زماني که باران مي‌باريد مقداري آب باران براي خودمان تهيه کنيم. او مي‌گويد در اين شش ماه زندگي بسيار سخت و پر از ترس و استرسي را پشت سر گذاشتيم.»
سايت‏بگونه

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ