Menu

زنان نیروی تغییر - کنفرانس با حضور مریم رجوی - پاریس - سخنرانی های شخصیت های برجسته سیاسی

moghavemat1 cd21e

سخنرانیها در کنفرانس زنان نیروی تغییر در ایران با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت

انیسه بومدین، بانوی اول پیشین الجزایر
خانم انیسه بومدین، بانوی اول پیشین الجزایر، در سخنان خود در کنفرانس بین المللی پاریس به مناسبت روز جهانی زن به قیام مردم ایران و زنان شرکت کننده در این قیام درود فرستاد و گفت جوانان ایران با شجاعت و از خود گذشتگی برای آزادی و دموکراسی در ایران به پاخاستند و تظاهرات و قیام آنها به سرعت در سراسر ایران گسترش یافت. وی با تاکید بر نقش زنان در قیام ایران افزود:
بازیرنویس
در این تظاهرات زنان ایرانی در همه جا حضور داشتند. آنها که ۳۹ سال است قربانی یک دیکتاتوری مذهبی و زنستیزند حضور خود را به ثبت رساندند و فهمیدند که چیزی برای از دست دادن ندارند بلکه همه چیز برای بدست آوردن دارند. شجاعت و جسارت آنها از این جهت نمونه است که جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ اول آوریل ۱۹۷۹ توسط روحانیونی که خواهان یک حکومت مذهبی هستند، برقرار شد، ۱۲۰۰۰۰ زندانی سیاسی را اعدام کرد که ۳۰٪ آنها را زنان تشکیل میدادند، یعنی تعداد ۳۶۰۰۰ زن. همچنین فراموش نکنیم که قبل از مرگش، خمینی شخصا دستور اعدام ۳۰۰۰۰ مخالف سیاسی را در سال ۱۹۸۸ داده بود. انیسه بومدین هم چنین با یادآوری مبارزات مردم و زنان الجزایری علیه بنیادگرایان این کشور که با حمایت رژیم آخوندی در صدد حاکم کردن حکومتی از نوع دیکتاتوری مذهبی آخوندی در الجزایر بودند مبارزه زنان پیشتاز مجاهد علیه بنیادگرایی تحت نام اسلام را مورد تقدیر قرار داد و گفت: امروز درود میفرستیم به زنان قهرمان ایرانی که علیه قشریگری مبارزه میکنند. روز ۲۷ ژانویه اخیر سخنگوی سیاسی سپاه پاسداران اعلام کرد که ۸۰٪ افرادی که دستگیر شدهاند زیر ۳۰سال سن دارند و تعدادی از آنها نیز زن هستند. عجب شکستی است برای حکومت آخوندها! چون با این اذعان آنها تلویحا به رسمیت میشناسند که جوانانی که در دوران خمینی به دنیا آمدهاند و حکومتی جز دیکتاتوری مذهبی را ندیدهاند، این حکومت را نفی میکنند و جانبهلب شدنشان را به نمایش میگذارند، علیرغم اشراف به اینکه جانشان به خطر میافتد یا ممکن است به زندان بیفتند. در این قیام برای آزادی و حاکمیت مردمی، کشورهای غربی نباید بار دیگر چشم و گوش خود را ببندند.
آری! مریم ما با شما هستیم، همانطور که با همه خواهران ایرانیمان هستیم، در مبارز بیامانتان که میخواهد غل و زنجیرها را از دست و پای زن ایرانی باز کند. از حسن توجهتان ممنونم. اینگرید بتانکور کاندیدای پیشین ریاست جمهوری کلمبیا
اینگرید بتانکور کاندیدای پیشین ریاست جمهوری کلمبیا در سخنان خود در کنفرانس بین المللی پاریس، به شرکت کنندگان در قیام مردم ایران بویژه زنان ایرانی که بطور گسترده ای در این قیام حضور دارند درود فرستاد و با تقبیح مماشات گران با رژیم آخوندی که تلاش می کنند واقعیت سرکوب مردم بویژه زنان ایرانی توسط دیکتاتوری آخوندی را وارونه جلوه دهند بر حمایت از قیام مردم ایران بویژه مبارزه زنان ایرانی علیه رژیم زن ستیز آخوندی تاکید کرد. اینگرید بتانکور گفت مبارزه زنان در ایران
مبارزه ای است برای آزادی و حقوق پایه ای و انسانی همه زنان و مردان. مبارزه ای است علیه بنیادگرایی و تحمیل و تبعیض و حجاب اجباری رژیم اخوندها و هم چنین علیه همه سیاستهای این دیکتاتوری تروریستی و فعالیتهای رژیم برای دست یابی به سلاح هسته ای. مبارزه زنان ایران نه تنها علیه حکومتی زن ستیز است، بلکه علیه حکومتی است جنایتکار و حمایت از زنان ایرانی به معنی مقابله با حکومتی فریبکار است که متحدینی را در کشورهای غربی خریده است.
اینگرید بتانکور در پایان سخنان خود گفت: بنا بر این از شما زنان و مردانی که با هم در اینجا گرد هم آمدهایم میخواهم که قیام کنید. با من همراه شوید. بپا خیزید. قیام کنیم و همان حرکت آن زن ایرانی را که در میان دود گاز اشکآور به خود این جرات را داد که در برابر دژخیمانش بایستد را تکرار کنیم و فریاد سر بیاوریم «مرگ بر دیکتاتور»، «زنده باد جمهوری آزاد ایران»، «درود بر مریم رجوی».سخنران دیگر کنفرانس زنان نیروی تغییر، قیام ایران و نقش زنان، که در آستانه روز جهانی زن در پاریس برگزار شد، خانم بوزنا کومینسکا عضو کمیسیون دفاع پارلمان لهستان بود. وی از جانب زنان لهستانی به به تمامی زنان در مقاومت ایران که علیه رژیم ددمنش و سرکوبگر آخوندها مبارزه میکنند و در ادامه سخنان خود گفت: من شکی ندارم که مقاومت ایران یک جنبش عمیقاً دمکراتیک است، زیرا که پرنسیپ های بنیادی در این جنبش، حقوق برابر زنان در تمامی جنبه های زندگی است. برای من خیلی مهم است که مبارزه زنان ایرانی توسط رئیس جمهور منتخب، مریم رجوی، رهبری میشود،
این باعث میشود که صف ما بیشتر متحد شود. هم اکنون خواهران شجاع ما و مردم ایران علیه آخوندهای بنیادگرا ایستاده‌اند. آنها خطر بزرگی را میپذیرند، ما نمیتوانیم و نباید خواهران خود را تنها بگذاریم در مسیر مبارزه شان علیه دیکتاتوری مذهبی، ما باید صدای آنها باشیم.

سونیا هورنری – نماینده پارلمان استرالیا
سونیا هورنری نماینده پارلمان استرالیا سخنران دیگر کنفرانس بین المللی پاریس به مناسبت روز جهانی زن بود وی در سخنان خود ضمن ابراز خوشحالی از حضور در این کنفرانس، به بررسی مبارزات زنان برای بدست آوردن حقوق خود در جهان بویژه در کشورهای غربی پرداخت.
وی سپس به نقض حقوق زنان توسط رژیم زن ستیز آخوندی پرداخت و گفت: یقین دارم که که خواهرانم در ایران قوی و شجاع هستند و در خواسته شان برای رسیدن به آزادی و دموکراسی و حقوق برابر با مردان به پیروزی خواهند رسید و ما هم در کشورهایمان باید از خواسته زنان در ایران حمایت کنیم. وی سپس افزود: می خواهم اذعان کنم که شما خانم رجوی کار بزرگی برای برابری و امید برای زنان کرده اید، این را به زودی برای سایر جهان جشن خواهید گرفت. من البته مطمئنم که خواهران ایرانیم بخصوص با رهبری خانم رجوی، می توانیم به برابری برای زنان در روز بین المللی زن برسیم. ماریا گرچه آ – نماینده پیشین پارلمان رومانی
ماریا گرچه آ نماینده پیشین پارلمان رومانی در سخنان خود در کنفرانس بین المللی پاریس در آستانه روز جهانی اقدامات سرکوبگرانه و وحشیانه رژیم علیه تظاهر کنندگان بویژه زنان را محکوم کرد و گفت: بعد از آنکه جهان همه رفتار غیر انسانی رژیم علیه مردم ایران را نظاره کرد دیگر زمان گفتگو با این رژیم گذشته است و زمان آن فرا رسیده که کشورهای متمدن دنیا سیاست خود را تغییر داده و هرگونه روابط اقتصادی و دیپلماتیک با این رژیم را تا توقف نقض حقوق بشر در ایران قطع کنند.
خانم ماریا برنقش زنان در قیام مردم ایران تاکید کرد و ضمن اشاره به اعتراف رژیم به حضور گسترده زنان در تظاهرات سراسری، افزود: تعداد زیادی از ۸ هزار نفری که در تظاهرات در ایران دستگیر شدند از زنان بودند شجاعت آنها باید برای ما الهام بخش باشد اگر آنها این شجاعت را دارند که تظاهرات بکنند و جانشان را به خطر بیاندازند ما هم باید دارای آن شجاعت باشیم که بتوانیم تا آنجا که امکان دارد قاطع باشیم و در مقابل آنهایی که باید از نقطه نظرات بین المللی مراقبت کنند حرف بزنیم. ما باید قاطعانه از دولتهای خودمان،رهبران اروپایی و سازمانهای جهانی بخواهیم که بر علیه سرکوب تظاهرکنندگان و سرکوب زنان اقدام کنند.
علاوه بر این آنها باید اپوزیسیون ایران به رهبری خانم مریم رجوی به عنوان یک آلترناتیو که میتواند دمکراسی در ایران را با برنامه ده ماده ای خود برقرار کند به رسمیت بشناسند.زینت میرهاشمی -سردبیر نشریه نبرد خلق، عضو کمیته مرکزی سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران
سخنران دیگر کنفرانس بین المللی زنان نیروی تغییر، قیام ایران و نقش زنان که در آستانه روز جهانی زن در پاریس برگزار شد، خانم زینت میرهاشمی، سردبیر نشریه نبرد خلق، عضو کمیته مرکزی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران و عضو شورای ملی مقاومت بود وی در سخنان خود گفت: درود بر همه شما که در اینجا حضور دارید و درود بر زنانی که در ایران در زندان و در خیابان مقاومت می‌کنند. من از این فرصت استفاده می‌کنم یاد زنده‌یاد خانم عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه حقوق بشر را گرامی می‌دارم (کف‌زدن). مرسی. چه زیباست این گردهمایی، از همه رنگ و عقیده‌یی، من دستان همه شما را برای جهانی عاری از ظلم و تبعیض و برای صلح و عدالت می‌فشارم (کف‌زدن). مطمئن هستم، مطمئن هستم که قدم‌های پیوسته و پرتوان ما می‌تواند طرحی نو افکند و بساط تبعیض جنسیتی که به‌ویژه از جانب بنیادگرایان مذهبی اعمال می‌شود را بهم ریزد. ما سربلندیم زیرا که این روزها زنان ایران بر قله مبارزه علیه ارتجاع مذهبی حاکم بر ایران هم‌چون الماس می‌درخشند (کف‌زدن).
امسال برای ما سالی متفاوت است. ما شاهد قیامی بودیم که از نظر کمی و کیفی با همه حرکت‌های اعتراضی تاکنون متفاوت بود. قیام تهی‌دستان در ایران، مبارزه سرنوشت‌ساز با حکومتی هست که تنها با ابزار سرکوب حکومت می‌کند. مشخصات مهم این قیام، مخالفت با کل حکومت علیه سیاست‌های جنگ‌طلبانه رژیم ولایت فقیه در منطقه، علیه فقر و بی‌عدالتی، تبعیض جنسیتی و فساد بود. خواسته‌های مردم بپاخاسته بسیار روشن است: آزادی بیان و آزادی پوشش، دموکراسی و جمهوری غیر دینی و عدالت اجتماعی. قیام‌آفرینان، با شعارها و عمل خود نشان دادند که برای تغییر رژیم، تصمیم قاطع دارند و دیر نیست روزی که بنیادگرایان اسلامی حاکم بر ایران، در اقیانوس خروشان مردم بپاخاسته محو شوند. زنان در این قیام حضور چشم‌گیر داشتند، بدون شک، تأکید می‌کنم بدون شک، این حضور چشم‌گیر زنان در عرصه سیاست و اجتماع هست که در هر تحول دموکراتیک، در آینده می‌تواند تضمین‌کننده آزادی و برابری جنسیتی باشد، سپاس‌گزارم که به من گوش دادید.گیسو شاکری
در کنفرانس بین المللی زنان نیروی تغییر، قیام ایران و نقش زنان، خانم گیسو شاکری سخنرانی کرد و به هنرنمایی پرداختترانه اول: سرزمین من
خسته و مطرود و حیرانی وطن، خفته در خون هزارانی وطن
سرنوشت ما چه یکسان است ببین، مثل من ویران ویرانی وطن
بی‌آشیانه گشتم
خانه به خانه گشتم
بی تو همیشه با غم
شانه به شانه گشتم
عشق یگانه من
از تو نشانه من
بی تو نمک ندارد
شعر و ترانه من
سرزمین من
خسته خسته از جفایی
سرزمین من
بی سرود و بی‌صدایی
سرزمین من
دردمند بی‌دوایی
سرزمین من
ماه و ستاره من
راه دوباره من
در همه جا نمی‌شه
بی تو گزاره من
گنج تو را ربودند
از پی عشرت خویش
قلب تو را شکسته
هر که به نوبت خویش
سرزمین من
کی غم تو را سروده؟
سرزمین من
کی ره تو را گشوده؟
سرزمین من
کی به تو وفا نموده؟
سرزمین من
سرزمین من
سرزمین اعدام، سانسور، خفقان، زندان، فقر، فساد، بیکاری، فحشا، کودکان کار، کارگران استثمار شده، دانشجویان و جوانان بی‌آینده، گورهای بی‌نام و نشان، مادران و پدران چشم‌به‌راه، سرزمینی که در آن بیشترین اجبار و ستم و ظلم و تبعیض به نیمی از جمعیت آن، یعنی بر زنانش تحمیل می‌شود. سرزمینی که توسط حاکمان فاشیست مذهبی رژیم جمهوری اسلامی، با قوانین و احکام قرون وسطایی و عقب‌افتاده و ارتجاعی اشغال شده است. اما در این همه سیاهی و تباهی، زنان یعنی ستم‌دیده بخش اجتماعی، در صف اول مبارزه، با شجاعت و دوش به دوش مردان آزادی‌خواه، قصد کرده‌اند که بنیان این ظلم را بر کنند ایستاده‌اند و اراده کرده‌اند تا شعله آتش تغییر را تا سرنگونی تمام و کمال این رژیم برافروخته نگاه دارند. برای ساختن دنیایی بهتر، دنیایی فارغ از هرگونه تبعیض جنسیتی و اجبار، در تمام سطوح سیاسی، اجتماعی، حقوقی و اقتصادی، دنیایی آزاد و برابر. بله، این زنان هستند که نمی‌گذارند شعله آتش دگرگونی فروکش کند و خواب شما دجالان و زن‌ستیزان را آشفته می‌کنند، ای شب‌پرستان، کارتان تمام است.
کی می‌گه تو این زمونه، آتیش حادثه سرده؟ کوچه آماده جنگه، چشم به راه صد تفنگه

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ