Menu

برلین ـ همبستگی یاران مقاومت با مردم بپاخاسته شهرهای میهن

رسانه

berlin1 c172e

امروز (چهارشنبه سوم ژانویه ـ 13 دیماه 1396) یاران مقاومت در برلین همگام با قیام مردمی در سراسر ایران ، ذز میدان برلین با سردادن شعار های قیام برای سرنگونی رژیم آخوندی حضور داشتند

ایرانیان آزاده در بزیر باران شدید شعار می دادند:

نه غزه ، نه لبنان ، جانم فدای ایران

 «توپ تانک فشفشه، آخوند باید گم بشه»
آخوندها حیا کنید، مملکت را رها کنید
«زندانی سیاسی آزاد باید گردد»
  «مرگ بر دیکتاتور»
نترسید نترسید ما همه با هم هستیم

berlin2 3a7d3berlin3 bdb90berlin4 db894berlin5 a778dberlin6 a74f3berlin7 bdcacberlin8 c439cberlin9 4815eberlin10 a19deberlin11 b19afberlin12 f30ddبازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ