Menu

اشتباهات پزشکی، پایان یک سکوت؟

median 5ae9bروزنامه پاريزين ـ در فرانسه شماری از اشتباهات پزشکی به‌طور گسترده زیر سیطره سکوت قرار دارند. انجمنها صدایشان را بلند کرده اند. از این به بعد پزشکان موظف هستند که «رویدادهای مهم» را اعلام کنند. اما ارقامی که ما به مناسبت هفته امنیت بیماران فاش می‌کنیم، کم اهمیت شمرده شده‌اند. اشتباه تعیین مقدار دارو، عضوی که به جای عضو دیگر عمل شده است، سر در گمی در هویت بیمار... آیا اشتباهات پزشکی در فرانسه به سمت شفافیت می‌رود؟ از مارس گذشته، حرفه‌های بهداشت و درمان ملزم هستند «تمام حوادث مهم ناخواسته هنگام درمان» را اعلام کنند. و هشت ماه بعد از این قانون، آماری که به مناسبت هفته امنیت بیماران تهیه شده تنها ۱۱۵۳مورد هشدار به ثبت رسیده است. این اولین قدم است. اما بسیار از ارزیابی که در این ارتباط صورت گرفته دور هستیم، چرا که یک انجمن مشورتی که برای قربانیان کار می‌کند و روی ۶۰هزار مرگ و میر در فرانسه کار کرده است خواستار آمار شفاف و شکستن سکوت است. چرا که ۶۰هزار نفر بیست برابر بیشتر از کسانی هستند که سالانه در حوادث جاده‌ای کشته می‌شوند. با این همه این رقم برای صادق بلوسیف رئیس سندیکای ملی پزشکان و جراحان بیمارستانهای عمومی، چندان تعجب‌آور نیست و وی می‌گوید «یک تحقیقات در آمریکا نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۶شمار افرادی که بر اثر اشتباهات پزشکی جان داده‌اند ۲۵۱هزار نفر در سال می‌شوند. اگر این دو را قیاس کنیم در فرانسه حداقل باید ۵۱هزار نفر باشد». وزارت بهداشت ترجیح می‌دهد که ارزیابی داده نشود و در مورد۱۱۵۳اعلام هشدار، می‌گوید «چنین داده‌یی وجود ندارد». آنها می گویند قرار است آمار دقیقی برای سال ۲۰۱۹ تهیه شود. و برای اولین بار خانه‌های سالمندان هم در این آمار گنجانده خواهند شد.

 

 

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ