Menu

گینگریچ :تغییر رژیم ایران به نفع مردم این کشور است

 

 

siasi 418e0.گرینگریچ: تغییر رژیم دیکتاتوری ایران در راستای منافع بلند مدت آمریکا است و باید اینکار انجام شود و مردم ایران از آن سود خواهد برد

نیوت گینگریچ، رئیس پیشین مجلس نمایندگان آمریکا روز جمعه ۲۸ مهر در نشستی به میزبانی سازمان جوامع ایرانیان آمریکا سخنرانی کرد. این نشست با عنوان «مسیر آینده سیاست آمریکا در قبال ایران» در باشگاه ملی مطبوعات با مدیریت لینکلن بلومفیلد معاون پیشین وزرای خارجه و دفاع برگزار شد.
نیوت گینگریچ، می گوید تغییر «رژیم دیکتاتوری ایران» در دراز مدت منافع آمریکا را تامین می کند و به نفع مردم ایران است.
گینگریچ افزود: تغییر رژیم دیکتاتوری ایران در راستای منافع بلند مدت آمریکا است و باید اینکار انجام شود و مردم ایران از آن سود خواهد برد.
وی افزود: در استراتژی پرزیدنت ترامپ برای مقابله با ایران، از سپاه پاسداران یاد شده است. سپاه قبل از اینکه حتی ما بدانیم، با ما در جنگ بود. تحریم کامل و موثر این گروه چالش بزرگی است که باید همه توان دولت آمریکا برای اینکار بسیج شود.
نشست روز جمعه در حالی در باشگاه ملی مطبوعات برگزار شد که از مجموعه برنامه های سیاست در قبال ایران است که توسط سازمان جوامع ایرانیان آمریکا برگزار می شود.

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ