Menu

کنفرانس «اقدامات بین‌المللی برای اجرای عدالت در مورد قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷» در پارلمان انگلستان

moghavemat 0a4db

در یک کنفرانس پارلمانی در مجلس عوام انگلستان شماری از نمایندگان هر دو مجلس از احزاب اصلی این کشور، و وکلای برجسته از کمیته حقوق بشر و کانون وکلای انگلستان و ولز، قتل عام ۳۰۰۰۰ زندانی سیاسی در سال ۶۷ با حکم خمینی را محکوم کردند.

آنها ضمن فراخواندن دولت انگلستان به اعلام این قتل عام بعنوان جنایت علیه بشریت، از کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان و گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد ایران خواستار تشکیل یک کمیته تحقیق بین المللی برای رسیدگی به این جنایت و کشاندن مسئولان این قتل عام به پای میز عدالت شدند.

سخنرانان از احزاب مختلف همچنین خواستار اتخاذ اقدامات عملی ضروری از سوی دولت انگلستان شدند تا به مصونیت کسانی که این جنایت هولناک را مرتکب شده اند پایان داده شود را انجام دادند، به اجرا بگذارد.
در این کنفرانس، همچنین خانواده های قربانیان و زندانیانی که خود شاهد قتل عام بودند، مشاهدات خود را در باره قتل عام عزیزان خود و زندانیان سیاسی را بیان کردند که حاضران را به شدت تحت تأثیر قرار داد.خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت در یک پیام ویدئویی به کنفرانس، ضمن قدردانی از تلاشهای نمایندگان و شخصیتهای سیاسی بخاطر حمایت از مردم و مقاومت ایران گفت تغییر در ایران و رسیدن به یک ایران آزاد و پایان دادن به تروریسم و بنیادگرایی ناشی از این رژیم در دسترس است.

کنفرانس «اقدامات بین‌المللی برای اجرای عدالت در مورد قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷» در پارلمان انگلستان

دکتر ماتیو آفورد، نماینده پارلمان انگلستان
در ادامه این کنفرانس، دکتر ماتیو آفورد، نماینده پارلمان انگلستان که ریاست کنفرانس را بر عهده داشت، گفت: "زمان آنست که سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر، و گزارشگر ویژه ملل متحد در ایران، قتل عام ۳۰ هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷ را به عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت بشناسند و یک تحقیقات در باره این قتل عام را به جریان بیندازند، به نحویکه مسئولان این جنایت در دادگاه بین المللی مورد محاکمه قرار بگیرند. این کار به طور کامل با وظایف شورای حقوق بشر سازمان ملل مطابقت داشته و به طور بین المللی از اولویت برخوردار است.
بی عملی بین المللی در رابطه با این جنایت، و فقدان یک کمیته حقیقت یاب، به رژیم ایران اجازه می دهد که مدارک جنایت را نابود کند، همچنانکه به گفته سازمان عفو بین الملل و سایر سازمانهای غیردولتی، مقامات رژیم در حال نابود کردن گورهای دستجمعی در شهرهای مختلف هستند. دیوید جونز، نماینده پارلمان، وزیر پیشین امور خارجه منطقه ولز و وزیر انتخابی وزارت خارجه در رابطه با خروج انگلستان از اتحادیه اروپا در سخنان خود ضمن برسی وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران بویژه از زمان روی کار آمدن آخوند شیاد روحانی، قتل عام ۶۷ را یکی از بدترین جنایات در ایران ایران و جهان بعداز جنگ دوم جهانی عنوان کرد.

وی با اشاره به نقش آخوند جلاد ابراهیم رئیسی در قتل عام ۳۰۰۰۰ زندانی سیاسی در سال ۶۷ افزود: کاندیداتوری رئیسی و حمایت خامنه ای از او به خوبی این مسئله را بیان میکند که نقش رئیسی در کشتار سال ۱۹۸۸ درنظر بالاترین مقامات این رژیم نه بعنوان یک نگرانی بلکه بعنوان یک نقطه قوت بشمار می‌آید. به نظر میرسدآنها از تهمت زدن وسرکوب باصطلاح «دشمنان اسلام» احساس فخر میکنند.
با توجه به این مطالب باید مطمئن بود که اگر اقدام جدی از جانب سازمان ملل و جامعه بین المللی در رابطه با بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران صورت نگیرد، وضعیت دمکراسی و حقوق بشر در ایران هیچگونه پیشرفتی نخواهد داشت. به نظر من باید از دولت خود بخواهیم که این جنایت را محکوم کند. از دولت بخواهیم تا از تشکیل یک کمیسیون مستقل حقوق بشر سازمان ملل و شورای حقوق بشر سازمان ملل حمایت کند و تمام تلاش خود را در تحقق عدالت برای این قربانیان وسپردن عاملان این جنایت بدست عدالت بکار گیرد. ما باید از گزارشگر ویژه سازمان ملل بویژه گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران دعوت کنیم تا بصورت مبسوط گزارشی در رابطه با قتل عام سال ۱۹۸۸ تهیه کنند و از کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل بخواهیم که به بررسی این قتل عام بپردازد تا عدالت در رابطه با قربانیان این جنایت رعایت شود و مسببان این قتل عام نیز بدست عدالت سپرده شوند. من مطمئن هستم که همکاران من در هر دو حزب به سختی تلاش خواهند کرد تا این توصیه‌ها به واقعیت تبدیل شوند و در نهایت امیدوارم بتوانیم عدالت را برای قربانیان حوادث سال ۱۹۸۸ و مردم ایران تضمین کنیم.

کنفرانس «اقدامات بین‌المللی برای اجرای عدالت در مورد قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷» در پارلمان انگلستان

در ادامه این کنفرانس بعد از نمایش فیلمی درباره قتل عام زندانیان سیاسی، طاهر بومدرا از سوی کمیته عدالت بـرای قربانیان قتل عام ۶۷ در ایران به سخنرانی پرداخت. وی گفت که با کمک حقوقدانان برجسته بین المللی گزارشی از تحقیقات صورت گرفته توسط این کمیته تهیه و برای شورای حقوق بشر و دبیرکل ملل متحد ارسال شده است.
وی با بررسی تحقیقات صورت گرفته توسط این کمیته از جمله گردآوری اسامی و مشخصات شماری از قتل عام شدگان، شناسایی و جمع آوری آدرسها و مشخصات گورهای جمعی، گردآوری اسامی و مشخصات بخشی از اعضای هیئت مرگ برای کشتار زندانیان سیاسی افزود:
در ماههای بین ژوئن ۱۹۸۸ تا دسامبر ۱۹۸۸ یک جنایت علیه بشریت صورت گرفته است و در بیانیه آقای رابرتسون حتی به این اشاره شده است که برچه اساس و معیارهایی میتوان یک کشتار را بعنوان جنایت علیه بشریت و یا نسل کشی شناخت.
امروز، با در دست داشتن این گزارش مبسوط که در اختیار کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، دبیرکل سازمان ملل و کلیه جوامع دیپلماتیک در ژنو قرار داده شده ا ست، ما از آنها میخواهیم به تشکیل یک کمیته تحقیق مستقل در این رابطه اقدام کنند. این جنایت اگر چه 30 سال پیش اتفاق افتاده است، اماحتی اگر 100 سال قبل اتفاق افتاده بود، هنوز اقدامی بعنوان جنایت علیه بشریت محسوب می شود و ما از سازمان ملل میخواهیم که آنرا جدی بگیرد. عدم توجه و جدیت سازمان ملل در این رابطه، بنظر من بسیار شرم آور خواهد بود. ترزا ویلیرز، نماینده پارلمان و وزیر پیشین ایرلند شمالی در دولت انگلستان تاکید کرد "باید پایانی بر مصونیت کسانی که این جنایت علیه بشریت در ایران را انجام داده اند، گذاشته شود. جامعه بین المللی باید همین حالا عمل کند."

وی گفت: جنایت بسیار سنگین است و من فکر می کنم مهم است که ما در مجلس نمایندگان همراه بادوستان جامعه ایرانی مقیم انگلستان صحبت کنیم و این جنایت را محکوم کنیم و هر کاری که می توانیم برای پایان دادن به مصونیت از مجازات انجام بدهیم و اطمینان حاصل کنیم که روزی کسانی که مسئول این وحشت هستند به دست عدالت سپرده می شوند من به مبارزه برای عدالت، آزادی و حمایت از حقوق بشر در ایران ادامه خواهم داد. از شما سپاسگزارملرد مارک مک اینس، عضو مجلس اعیان انگلستان
لرد مارک مک اینس، عضو مجلس اعیان انگلستان: سخنران دیگر این کنفرانس پارلمانی بود وی گفت: من بسیار خوش شانس بودم که توانستم در نشست پاریس حضور داشته باشم و اعتماد و خوشبینی برای آینده ایران دموکراتیک و مبتنی بر جدایی دین و دولت که در آن اجازه داده نشود جنایاتی مانند قتل عام ۱۹۸۸ رخ دهد را احساس کردم.
وی با اشاره به گزارش دبیرکل سازمان ملل در باره ارسال نامه از سوی برخی خانواده های قربانیان قتل عام ۶۷ به گزارشگر حقوق بشر در ایران و فراخواندن وی به انجام تحقیقات پیرامون این جنایت از دولت انگلستان خواست تا در راستای این خواسته به منظور فشار بر رژیم ایران دست به فعالیت بزندلرد سینگ عضو مجلس اعیان انگلستان
لرد سینگ عضو مجلس اعیان انگلستان سخنرانی دیگر کنفرانس در پارلمان انگلستان بود. وی در سخنان بر تشکیل یک کمیته تحقیق بین المللی برای بررسی قتل عام ۳۰۰۰۰ زندانی سیاسی و مجازات آمرین و عاملان آن تاکید کرد لرد سینگ با اشاره سرکوب مردم ایران برغم وعده هایی که در نمایش انتخابات داده شده بود گفت: دولت انگلستان باید ملاحظات تجاری را به کناری گذاشته و از فراخوان تحقیقات مستل حمایت کند.

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ