Menu

سالروز ميلاد پيامبر رحمت و رهايي مبارك باد

ميلاد محمد پيامبر 41dbcمسعود رجوي 1369  :

آيا شما ميدونيد كه قبل از اينكه برويم سر بحث، لقب و صفت پيامبر ما چيست ؟

در سلسله مراتب انبيا  هم ، يكي عشق خداست عشق است چون پيامبر خاتم است ،كلمه آخراست ،چون بعد از آن ديگه دوران عوض ميشه روزگار معجزات، وحي اينها به سر آمده ،كلمه خاتم يعني كلمه سرآمد،يعني آخرين محصول كارگاه تكامل يعني كه كلمه اول وكلمه آخر ،كلمه آخرميبايد كه عشق باشه .

كلمه ختم كننده و خاتم كلمه خاتم، پيامبر خاتم و سرآمد چيزي جز عشق در متعاليترين مفهومش نميتواند باشدكه والا به چه درد ميخوره و الا بايد جزء داستانهاي كهنه شده بايگانيش كرد.

با چنان عشقي است كه ميتوان امروزهم از بنياد به ارتجاع زد ريشهكني كرد و ريشه اش را زد و هر كس كه شناحت و يا پرتوي از او را دريافت و يا ذره ايش را گرفت طبعا كه مدهوش شد و چرا كه نشه و واي بر سنگين دلان يعني خمينيگرايان كه ميدونن اين اون نيستتند كه او بود ولي نونش را ميخورند نام او را ميآورند اما كام خود را ميجويند. كلمه خاتم كلمه عشق و رحمت است بنابر اين، و اين چيزيست كه ارتجاع بويي ازش نبرده اصلا بويي نبرده. در ارتجاع هرچي هست قساوت است و سنگ دلي.

....آنكه عشق خدا بوده لابد كه خواجه كائنات بوده سيدالكونين بوده آقاي دو جهان. فرموده است شاعر كه بلغ العلي بكماله علو رادمردي و بزرگي با او به كمال خودش رسيد كشف الدجا بجماله تاريكي زشتي و تيرگي با جمال او از هم دريده شد حسنت جميع خصاله همه خصال و خصلت ها وكردارش زيبا بود صلوا عليه وآله بعد به آنجا رسيدكه درباره اش فرموده است در قرآن (ان الله و ملائكته يصلونٍ علي النبي)

ميلاد محمد پيامبر 2 bbb8d

ميلاد امام جعفر صادق ششمين پيشواي تشيع انقلابي مبارك باد

ولادت امام جعفر صادق عليه السلام در 17ربيع‌الاول سال 83هجري، در دوران سلطنت عبد‌الملك مروان اموي  و شهادت آن حضرت به دستور دومين خليفه عباسي، منصور دوانيقي واقع شد. به اين ترتيب همزمان با پايان دوران بني اميه و آغاز حاكميت بني عباس بر اثر درگيري و جابهجايي  دو خلافت جور دوران مناسبي ايجاد شد كه حضرت صادق طي آن توانست به تدوين و بازآموزي اصول و مباني آيين رهاييبخش اسلام محمدي و تشيع انقلابي بپردازد و از همين روست كه تشيع انقلابي را به نام آن حضرت مذهب جعفري نيز ناميدهاند. طي 34 سالي كه امام صادق هدايت جنبش را برعهده داشت،  ميراث آرماني و فرهنگي بسيار گرانبها و بي‌بديلي با مجاهدت و تعاليم آن حضرت فراهم آمد. آثار مكتوب شيعه  مربوط به دوران حضرت صادق به 400 جلد بالغ ميشود.  شمار شاگرداني كه در مكتب او پرورش يافتند به بيش از 4000 تن ميرسد. از كلام آن حضرت است: چهار ارزش اخلاقي در پيامبران وجود دارد، نيكي، سخاوت، صبر و پايداري بر سختيهاي راه و قيام براي احقاق حقوق مردم. قيام براي احقاق حقوق مردم بر هزار حج كامل و درست برتري دارد

بخش زيادي از درسها و آثار باقيمانده از امام جعفر صادق عليه السلام آموزه هاي انساني و اجتماعي و مربوط به مناسبات ميان يارانش براساس توحید  و یکتا پرستی است. ازجمله : عمل خالص، آن است كه بي چشمداشت باشد و نخواهى كسى جز خداوند تو را بر انجام آن بستايد. مردم را با غير زبانتان به نيكي بخوانيد، تقوا، تلاش براي انجام وظايف، برپا داشتن نماز و عمل صالح شما آنان را به سوي حق فرا مي خواند

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ