Menu

نمايندگان مقاومت دركنفرانس جهاني فدراسيون حقوقدانان زن

iran spring 12 792fc

الهام زنجانی از کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران در سخنراني خود در اين كنفرانس به نهادينه‌شدن سركوب زنان توسط حكومت آخوندي و در مقابل ايستادگي و مقاومت زنان ايراني در برابر رژيم پرداخت

كنفرانس بين‌المللي فدراسيون جهاني حقوقدانان زن در شهر پالرمو مركز منطقة سيسيل ايتاليا با حضور شخصيت‌هايي از كشورهاي مختلف جهان به‌مدت سه روز برگزار شد.
در كنفرانس بين‌المللي «سرزمين‌هاي مختلف، اهداف مشترك» در پالرمو كه توسط فدراسيون جهاني حقوقدانان زن شاخة ايتاليا هفته گذشته برگزار شد. حقوقداناني از كشورهاي ايتاليا، آرژانتين، برزيل، تركيه، فرانسه، فنلاند و هیأتی از کمیسیون زنان شوراي ملي مقاومت ایران به‌عنوان ميهمان ویژه شرکت و سخنرانی كردند.
در روز اول اين کنفرانس جلسه‌يي در یکی از سالن‌های اصلی كاخ شهرداري شهر پالرمو با شركت و سخنراني حقوقدانان برجسته از جمله بئاتریس شیمیکا رئیس کنفرانس و رئیس فدرال حقوقدانان زن شاخه پالرمو،
ماریا النا الوردین رئیس فدراسیون جهانی حقوقدانان زن در آرژانتین،
خانم آنا لارانا معاون فدراسیون جهانی حقوقدانان زن و رئيس فدراسيون در ایتالیا
لیو لوکو اورلاندو شهردار شهر پالرمو
و میچلا جیوفریدا نمايندة پارلمان اروپا از منطقة سیسیل ایتالیا برگزار شد.
الهام زنجانی از کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران در سخنراني خود در اين كنفرانس به نهادينه‌شدن سركوب زنان توسط حكومت آخوندي و در مقابل ايستادگي و مقاومت زنان ايراني در برابر رژيم پرداخت، و گفت:
بیش از ۳۷ سال است که یک رژیم بنیادگرا بر ایران حاکم شده و مشخصة اصلی آن دشمنی با زنان است.
مقاومت ما نقض حقوق زنان تحت پوشش دین یا به هر بهانه‌يی دیگر را تحمل نمی‌کند.
ما مدافع اسلام دموکراتیک در برابر افراط‌گرایي و بهره‌برداری از دین هستيم و مقاومت ما را زني رهبري مي‌كند كه آنتی‌تز رژیم بنیادگراي حاكم است، او مریم رجوی است كه نقطة اميد ايراني آزاد و دموكراتيك است».
ما به‌دنبال احیای حقوق برابر زنان در همة زمینه‌ها، از جمله در رهبری سیاسی هستيم.
زنان پیشتاز مقاومت ایران در برابر اين رژیم، همراه با دیگر اعضای مقاومت ایستاده‌اند. این زنان، الهام‌بخش زنان و جوانان در ایرانند.
الهام زنجانی در پايان سخنانش بر اهميت همبستگي و حمايت از زنان اشرفي و جنبش مقاومت ايران به‌عنوان آنتي‌تز بنيادگرايي رژيم آخوندي تأكيد كرد،
در دومین روز كنفرانس بين المللي فدراسيون جهاني حقوقدانان زن در شهر پالرمو ایتالیا، جلسه‌يي در سالن کنفرانس بانكا نوواBanka Nouva دربارة بحران پناهندگان برگزار شد و طي آن قضات، وكلاي ارشد، مسئولين امور پناهندگي و شخصيت‌هاي اجتماعي از كشورهاي مختلف راه‌حل‌هايي را براي حمايت از پناهندگان ارائه كردند.
كنفرانس بين‌المللي در پالرمو در روز سوم با جلسه‌يي دربارة پشتيباني از مددكاران اجتماعي در امور كودكان، در سالن كنفرانس دانشكدة پگاسو Pegaso با حضور شخصيت‌هاي مختلف از جمله رئيس اين دانشگاه ادامه يافت.
در اين جلسه از طرف برگزاركنندگان كنفرانس، لوح تقديری به هيأت‌هاي شركت كننده از كشورهاي مختلف از جمله به هيأت مقاومت ایران اهدا شد.

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ