Menu

گزارش تكاندهنده ,پیش فروش کودکان بدنیا نیامده

iran spring 9 c4742

نظام حمايت اجتماعي و تامين اجتماعي کشور به دلیل چپاول و غارت رأس حاکمیت اصلاً پوششی براي حمايت از این زنان نیازمند و آواره و بی خانمان ندارد به همین علت یکی از راه هاي تامين هزينه براي اينگونه زنان، فروش کودکان است

سخن تلخ روز ایران آخوند زده اکنون این است، پیش فروش نوزادان بدنیا نیامده.«محمود رضا م» اعتراف کرد که ۹ نوزاد پسر را خریداری و بعد هرکدام را به قیمت ۹ ملیون تومان به فروش رسانده است.
دکتر ل »در ارتباط با خرید فروش نوزاد دستگیر شد،‌ خانم امریک. در این ارتباط دستگیر شد.- پزشکی به فروش ۸ نوزاد تازه بدنیا‌ آمده اعتراف کرد. - پرستاری به فروش ۳۵ نوزاد اعتراف کرد . - انهدام باند فروش نوزاد در اراک، اصفهان، شیراز ، تهران - زنی که خودش قبلا فرزندش را به قیمت ۲۱۰ هزار تومان به یک گدا فروخته بود الان بدنبال جوش دادنمعامله هایی با قیمت دو یا سه ملیون برای فروش نوزادان در بیمارستان هاست. - .جمعبندی برخی پرونده ها حاکی از فروش ۱۴۵ نوزاد به قیمت ۵ میلیاردتومان فقط در شهر اصفهان است.قسمت تراژیک قضیه سرنوشت دردناک این نوزادان است.اکثر این نوزادان از قبل از بدنیا آمدن مبتلا به HIV هستند و بسیاری بدلیل اعتیاد پدر و مادرشان ضعیف و ناقص بدنیا می آیند. اغلب این نوزادان برای گدائی به فروش می رسند و دوباره نامادریهایی آنها را به آغوش می کشند تا با هم گدائی کنند.
بعضی از باندهای پرورش متکدی، بینائی این کودکان را از آنان می گیرند یا آنان را ناقص العضو می کنند تا صحنه گدائی را هرچه رقت انگیزتر نمایند.بعضی از این نوزدان به دست تاجران انسانی می افتند که اعضای بدن این نوزادان را می برند و به فروش می رسانند و خیلی از همین نوزادان در سوءاستفاده قرار گرفتن های اولیه جان می سپارند .این درد با تحریم گدایانی که بچه همراه خود دارند ویا راه انداختن گشت ویژه ردیابی مادران فرزند فروش و باندهای خریدار ویا با بحث و فحصهای جرم شناسانه قابل حل نیست.
بنا به گفته پرستاری در برخي بيمارستان ها دلالان با پرداخت مخارج بيمارستان به زنان باردار فقیر به عنوان پيش قسط، نوزادان را پيش خريد کرده و سپس نوزادان خريداري شده را با قيمت کلان بفروش می رسانند. و این هم یک متقاضی !!!! به گفته اين پرستار دختران کم سن و سال حامله در روزهای نزدیک زایمان با پيشنهاد دلالان روبرو می شوند و بعد معامله پیش فروش صورت می گیرد.
ریشه این درد در اینجاست: نظام حمايت اجتماعي و تامين اجتماعي کشور به دلیل چپاول و غارت رأس حاکمیت اصلاً پوششی براي حمايت از این زنان نیازمند و آواره و بی خانمان ندارد به همین علت یکی از راه هاي تامين هزينه براي اينگونه زنان، فروش کودکان است. آنچه که در یک روند تکرار، نوزاد فروشی را تبدیل به شیوه امرار معاش می کند. وقتی زنی همسرش به هر علتی زندانی می شود، کدام ارگان حکومتی است که او را تأمین کند؟ وقتی زنی همسرش یک مرتبه او را ترک میکند به کدام سازمان دولتی پناه ببرد تا او را حمایت کند؟ کدام بیوه ای را نظام حمایتی رژیم آخوندی تأمین میکند؟ کدام نهادی پاسخگوی وضعیت معیشتی زنان سرپرست خانواده است. زنان کارتن خوابی که به اقرار خود مقامات حکومتی بسیاری از آنان تحصیلات بالائی دارند چگونه حمایت می شوند؟ پاسخگوی نابرابری و تبعیضات موجود در بازار کار چه کسی است؟
واقعیت تلخ این است که اینها از دید حاکمان ایران منکر به حساب نمی آیند تا برای نهی آن بسیج دهند. معروف آنان سرکوب زنان و به بند کشیدن هر چه بیشتر آنان است تا از نیروی تغییر نهفته در آنها در امان باشند.

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ