Menu

نظام ايران بر پايه جنگ و كينه توزي استوار است

iran spring 1 3ed43

مريم رجوي به اورينت نت: نظام ايران بر پايه جنگ و كينه توزي استوار است

« اورينت نيوزيك مصاحبه اختصاصي باخانم مريم رجوي رئيس‌جمهور منتخب شوراي ملي مقاوت ايران درپاريس انجام داد كه در اين مصاحبه مذاكرات اتمي ودخالتهاي ايران در سوريه وبسياري از موضوعات مهم ديگر منطقه را مورد بحث قرار داد.
توافق اتمي -مريم رجوي گفت مذاكرات اتمي قبل از هر چيز هژموني ولي‌فقيه را به لرزه در آورد و به وي شكست تحميل نمود و مجبورش نمود تا عقب نشيني كند. اين روند يك شكست براي تماميت رژيم بود. زيرا ولي‌فقيه هيمنه سابق خود را ندارد. و شما مي‌دانيد كه مقاومت ايران سايت هاي مخفي اتمي رژيم را افشاء نمود. ابتدا در سال 2002 سايتهاي مخفي رژيم را براي جامعه افشاء كرد, اما جامعه جهاني متأسفانه موضوع را جدي نگرفت و واكنش مناسبي نشان نداد.
تفرقه مذهبي -در مورد ميزان امكان گسترش درگيريهاي مذهبي و قومي به ايران, مريم خاطرنشان نمود كه شرايط داخل ايران با شرايط ساير كشورهاي منطقه متفاوت است. زيرا مردم ايران از مليتها و اقوام و اديان و مذاهب مختلف طي اين 37سال, سركوب نظام بنيادگراي حاكم را تجربه كرده‌اند. بنابر اين تمامي آنها از اقليت هاي قومي مثل اكراد و لرها و بلوچها و عرب و غيره و هم‌چنين اقليت هاي مذهبي از شيعه و سني و اتباع ساير اديان, قبل از هر چيزي ضدديكتاتوري ديني حاكم بر ايران هستند. به همين دليل رژيم نمي تواند با اين برگ بازي كند.
سپاه پاسداران -رئيس‌جمهور منتخب شوراي ملي مقاومت ايران تأكيد نمود كه موضوع بيرون كشيدن سپاه پاسداران از سوريه درست نيست و به نظر من اين حرف واقعي نمي باشد. واقعيت اين است كه در سوريه تغيير مواضع نيروها و يا جايگزيني يك نيرو با نيروي جديد ديگري صورت گرفته است. به اين معني كه ديكتاتوري ديني حاكم بر ايران نيروهايش را جايگزين مي‌كند. از نظر من عقب نشيني سپاه پاسداران, در حقيقت عقب نشيني ولايت‌فقيه از سوريه زماني مي‌توانيم تصور كنيم كه شكست خورده باشد. و اين امر مشروط به سه عامل است: اولاً . استمرار مقاومت مردم سوريه و مبارزه عادلانه و فداي بي كرانشان. اين فديه‌ها و اين مبارزات است كه نيروهاي سپاه و نيروهاي ولايت‌فقيه را به بن‌بست كشانده و به نقطه اي رسانده كه مهم‌ترين فرماندهان سپاه را به سوريه اعزام كند. زيرا اغلب نيروهاي سپاه انگيزه اي براي رفتن به سوريه و ورود به جبهه هاي جنگ را ندارند. و اين به‌رغم اين است كه نيروي سپاه به 650هزار نفر مي‌رسد. اما كشته‌هاي رژيم هم‌چنانكه اشاره كردم درصد بالايي از آنها از فرماندهان سپاه مي باشند. مثل حسين همداني و فرماندهان ديگر

image009 1ecbe

.توسعه طلبي ايران در منطقه -مريم رجوي افزود قبل از هر چيز, آنچه به ديكتاتوري حاكم بر ايران انگيزه مي‌دهد و موتور محرك آن است, خصومت و جنگ‌افروزي در منطقه و ايجاد حمام خون بر عليه خلقها و از جمله مردم سوريه است كه آنها را در خون و ويراني غرق نموده كه به نياز بقاء رژيم و حفظ حاكميتش برمي‌گردد و نه چيزي ديگر. خصومت و جنگ‌افروزي ابزاري است كه رژيم براي حفظ حاكميتش به‌كار مي‌گيرد. زيرا اين رژيمي است كه به قرون وسطي تعلق دارد و فاقد ظرفيت براي حل مسائل جامعه ايران است, فاقد ظرفيت و توان براي پاسخگويي به خواسته‌هاي مردم مي باشد در نتيجه اين نظام روي دو پايه مشخص استوار است: اولاً . ايجاد خصومت و جنگ‌افروزي در منطقه و صدور تروريسم و بنيادگرايي ديني. ثانياً . سركوب در داخل.
و به همين دليل و در شرايط فعلي بعد از اينكه اين رژيم تحت فشار جامعه جهاني و هم‌چنين نارضايتي اجتماعي در داخل قرار گرفت, مجبور به يك گام عقب نشيني از پروژه اتمي اش شد و به همين دليل تلاش دارد تا با ايجاد تنش و خصومت در كل منطقه جبران كند. و شما مي‌دانيد كه جنبش ما بيش از 2 دهه است كه اعلام كرده استراتژي ديكتاتوري ديني, توسعه طلبي در منطقه تا رسيدن به درياي مديترانه و سواحل آن‌جاست. زيرا اين رژيم مي‌داند كه از حل هر مسأله اي در داخل عاجز است و در نتيجه از طريق طرح كينه توزانه‌اش تلاش دارد تا خطر را از داخل تهران و داخل ايران دور و به سراسر منطقه بكشاند.
رقابت روسيه – ايران -وي افزود اين اطلاعات دقيق است. اختلافات جدي وجود دارد. الآن اوضاع عليه روابط روسيه و ديكتاتوري ديني حاكم بر ايران پيش مي‌رود. به نظر من همه امور ما را به سمت جلو پيش مي برد و اين اختلافات تشديد مي شود. بر اين اساس فكر مي‌كنم روزي كه ولي‌فقيه تصميم گرفت روسيه را وارد اين جنگ كند, شخصاً در تهران به پوتين گفت كه ما براي بقاء بشار اسد در قدرت, تا آخرين نفرنيروهاي سپاه در سوريه باقي خواهيم ماند و خواهيم جنگيد. و شما بياد مي آوريد اين عبارت خامنه اي كه خيلي شبيه گفته‌هاي خميني در زمان جنگ ايران و عراق است كه گفته بود ما تا خشت آخر خانه‌هاي پايتخت تهران آمادگي داريم كه جنگ راادامه دهيم و اين براي تحقق اهداف مورد نظرش يعني”فتح قدس از طريق كربلا “ ! بود. بنابر اين به اعتقاد من اين حرف درآنزمان در حين حال از ضعف و موقعيت لرزان وي حكايت ميكرد كه بلافاصله جام زهر خورد… واما الآن به صراحت ما از زبان ولي‌فقيه موقعيت ضعيف وبسيار لرزان رژيم را مي‌بينيم و اينكه اين وضعيت ادامه دارد و اختلافات بيشتر و بيشتر مي شود.
روابط با سعودي -من فكر مي‌كنم منطقه فقط يك تهديد جدي دارد و يك دشمن اصلي كه همانا ديكتاتوري ديني حاكم بر تهران است كه پشت تمامي ديكتاتورهاي منطقه و از جمله بشار اسد و مالكي در عراق قرار دارد و هم‌چنين پشت تروريستها در يمن و پشت تمام جنگهايي كه شعله‌ور است. در نتيجه هر سياست قاطعي براي مقابله با آن الزامي و در جهت منافع خلقهاي منطقه است. و به نظر من سياستي كه عربستان سعودي طي مدت اخير و به‌خصوص با ايجاد ائتلاف عربي و عمليات توفان قاطع براي مقابله با توسعه طلبي نظام آخوندي در يمن در پيش گرفت, ابتكار عملي بسيار, بسيار مثبت است. چرا كه ما نتايج آنرا مي‌بينيم و غير از اين آن‌چنان‌كه خود ملاها به صراحت مي‌گفتند, چه بسا يمن به يك استان ايران تبديل شده بود.

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ