Menu

مصاحبه با جان بولتون در مورد توافق اتمي با ايران كه امضا نشده است

iran spring 5 ba874

مصاحبه تلويزيون فاكس نيوز با سفیر جان بواتون

« اريك شاون: يكي از موضوعات بحث‌انگيز در كارزار انتخابات رياست جمهوري موضوع توافق اتمي با ايران بوده است.هيلاري كلينتون و برني سندرز كه هر دو از حاميان قوي آن بودند درحالي كه جمهوريخواهان به سدت مخالف آن بودند. حال معلوم مي شود كه توافق اتمي حتي امضا نشده است! وزارت خارجه به نماينده كنگره لي زالدين از نيويورك پاسخ داده است كه نياز ندارد كه امضا شود.به همين دليل نماينده كنگره زالدين ازجان كري وزير خارجه در اين مورد كه وزير در مصاحبه اي گفته بود سؤال كرد :
نماينده كنگره لي زالدين در جلسه استماع خطاب به جان كري: چرا شما از ايران نخواستيد كه توافق اتمي را امضا كند.
جان كري: معتقدم آنها امضا كردند. جان كري: معتقدم آنها امضا كردند.
نماينده: ولي متن (پاسخ) ارسالي شما مي گويد كه اين يك توافق امضا شده نيست,...
كري: درست است اين يك پيمان نيست, يك توافق سياسي است ولي توافق عملي ميان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و ايران امضا شده است كه اين يك تعهد قانوني است.
نماينده كنگره: اما توافق اتمي ايران و برجام و كشورهاي 1+5 يا هرچه كه آن‌را مي خوانيم توسط ايران امضا نشده است!
كري: درست است اين يك توافق سياسي است.
اريك شاون: خوب همه اينها به چه معني است؟ سفير جان بولتون سفير سابق آمريكا در سازمان ملل و همكار فاكس نيوز با ماست.
س: آقاي سفير من يك ماشين مي خرم, براي آن امضا مي دهم, من يك خانه مي خرم براي خريد آن امضا مي دهم, من رستوران مي روم براي صرف شام براي صورتحساب غذا چك امضا مي كنم, حال اين صورتحساب غذايي كه من براي آن چك داده وامضاكرده‌ام قانوناً بيشتر الزام‌آور است تا اين توافق اتمي با ايران!
سفر جان بولتون: فكر مي كنم حتي بيشتر از توافق اتمي ايران هم ارزش دارد! به سرزمين عجايب قانون بين‌الملل خوش آمديد! ببينيد ايران براي 15سال گفته است هر توافقي كه آنها با اروپاييان و با 5 كشور دائم و تا اين توافق اتمي وين بسته‌اند, به سادگي با شركت داوطلبانه از جانب آنها بوده, آنها داوطلبانه وارد آن شده و هرجايي كه برايشان مناسب بود عمل كرده‌اند هرجايي كه برايشان مناسب نبوده از آن گريخته‌اند.... در واقع آنها در حال نقض توافق وين هستند حتي قبل از اين كه جوهر آن خشك شود, ولي آنها هيچ‌گاه ابهامي نداشته‌اند كه اين توافق تا كجا الزام‌آور است ولي از ديدگاه آنها اين يك كار داوطلبانه است!
س: وزير خارجه كري در جلسه استماع به نماينده كنگره گفت معاون رئيس‌جمهور ايران توافق اتمي را با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي امضا كرده است آيا اين به نظر كافيست؟
بولتون: آن توافق به آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مسئوليت مشخصي را مي دهد تا كه برنامه اتمي ايران را مانيتور كند. و معتقدم آژانس هركاري كه بتواند تحت محدوديت هايي كه بر آن اعمال كرده‌اند انجام مي دهد ولي از دسترسي به برخي از تاسيسات كليدي محروم است, اما نكته اصلي اين است كه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي يك آژانس جاسوسي نيست, چيزي را مانيتور مي كند كه اعلام كرده است و آنها آن‌را بروي آن باز كرده‌اند فكر مي كنم اين كار را خواهد كرد و اين تمام كاريست كه مي‌كند ولي نمي تواند با اطمينان تضمين كند كه ايران توافق را نقض نمي كند براي مثال باكره شمالي و سايرين درموضوعات اتمي و و موضوعات باليستيكي همكاري مي كنددرحالي كه به‌هيچ‌وجه در توافق نيامده است.
اريك شاون: آيا فكر مي كنيد ايران به قول خود در اين توافق پايبند بماند؟
بولتون: قطعاً كه نه, آنها به‌هيچ‌وجه قصد چنين كاري را ندارند, فكر مي كنم هدف آنها اين بود كه: از دست تحريمهاي بين‌المللي خلاص شوند, سرمايه هاي مسدود شده خود را به‌دست آورند, به تجازت جهاني بازگردند, تلاش كنند غرب را با معاملات اقتصادي متعهد كنند, كه اين امر براي رئيس‌جمهور جديد (آمريكا) كه سايرين را به پيشرفت در ايران متفاعد كند كاري بسيار سخت و احتناب ناپذير است و در حالي كه يك سال ديگر به عمر اين دولت مانده است آنها كاملاً در مسير انجام اين كار مي باشند. اين مسيري است كه كره شمالي در دهه 1990 رفت زماني كه چارچوب توافقنامه اي را با دولت كلينتون امضا كرد, شما مي توانيد يك كتاب راهنما در مورد كشور هاي ياغي بنويسيد كه به‌دنبال سلاحهاي كشتار جمعي بوده و تلاش كرده‌اند آمريكا را فريب بدهند و ايران نيز اين كتاب را خوانده و از نقطه نظرخودشان كارشان را بسيار عالي انجام داده‌اند.
س: آقاي سفير شما از كلمه اجتناب ناپذير استفاده كرديد فكر مي كنيد چه چيزي اجتناب ناپذير است؟
بولتون: اجتناب ناپذير يك ايران مسلح به سلاح اتمي و داراي توانايي موشكهاي باليستيكي است كه بتواند هر هدفي را روي زمين خواست بزند, كشورهاي منطقه اين را تشخيص داده‌اند, سعودي ها, مصري ها, ترك‌ها و سايرين اين را دريافته‌اند براي همين است كه آنها برنامه‌هاي اتمي خود را شروع كرده‌اند, عواقب اين توافق براي آمريكا و دوستانش فوق‌العاده زيانبار است و بايد كه موضوع بحث هاي زيادي دركارزارهاي انتخاباتي رياست جمهوري آينده باشد, بخصوص با فرض بر اين كه هيلاري كلينتون احتمالاً كانديد (حزب) خواهد شد, و چون استراتژي كه دولت اوباما دنبال مي كرد به امضاي اين توافق در سال گذشته راه برد, همان استراتژي بود كه از زماني كه كلينتون وزير خارجه بود شروع شده بود».

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ