Menu

مصاحبه با حيدر العبادي و تمام سلام نخست وزير لبنان

image016 aaeea

نخست وزير عراق حيدر العبادي ـ نخست وزير لبنان تمام سلام

« تلويزيون سي ان ان ـ امانپور : امروز در فرانسه اشتون كارتر وزير دفاع آمريكا با همتايان خود ملاقات كرد و از رهبران عرب خواست حمايت بيشتري را در جنگ عليه داعش تامين كنند, امروز در داووس من اين سوال را در مقابل دو بازيگر كليدي در منطقه قرار دادم, نخست وزير عراق حيدر العبادي كه در كانون طوفان جنگ عليه داعش قرار دارد, نخست وزير لبنان تمام سلام رياست كشوري را بر عهده دارد كه يك چهارم كل جمعيت آن پناهندگان سوري مي باشند.
س : وزير كري و نيز وزير اشتون كارتر از كشورهاي عرب دوست شما خواسته اند كه درجنگ با داعش و تمامي پيامدهاي آن, كار بيشتري انجام دهند, آقاي نخست وزير عبادي آيا شما به كمك بيشتري از كشورهاي خليج و كشورهاي عربي نياز داريد؟
حيدر العبادي : داعش تقريباً درحال عقب نشيني است, درحال فروريختن است, اما يكي هست كه به آن سوخت مي رساند, در رمادي , فرقه گرايي يك سلاح قوي است كه توسط تمامي بازيگران منطقه اي مورد استفاده قرار مي گيرد, فقط براي منافع بيشتر خودشان, از تمامي ابزاري كه در دسترس دارند استفاده مي كنند.... فكر ميكنم منطقه مي تواند نقش عمده اي درحمايت از ما بازي كند, در جنگ ما عليه داعش, با كنترل كردن كه البته منظورم كنترل كردن نيست بلكه با گسترش حقيقت است كه در حال حاضر حقيقت را گسترش نمي دهند.
س : كمك عملي , مثلاً كمك انساندوستانه يا كمك نظامي چطور؟
عبادي : صادقانه به شما بگويم كمك بسيار كم بوده, بخصوص در رابطه با مشكل مالي مان در سال گذشته وامسال مشكل عظيمي داشته ايم كه قيمت ها باعث آن شده است , قبل از تشكيل دولت من, قيمت بشكه نفت بيش از 100 دلار درهربشكه بود, در حال حاضر, ديروز ما آنرا22 دلار بشكه اي فروختيم, صادقانه بگويم ما هيچ كمكي سواي كويت كه 200 ميليون دلار براي بازسازي اين مناطق ما اختصاص داد و ما از بابت آن تشكر مي كنيم دريافت نمي كنيم ولي ما انتظاركمك بسا بيشتري از ديگران داريم.
س : نخست وزير سلام از نقطه نظرشما تا جايي كه به موضوع جنگ سوريه برگردد يك كشور خط مقدم مي باشيد و يك چهارم جمعيت تان پناهندگان سوري مي باشند, آيا كمك كافي از همسايگان عرب خود در رابطه با نيازهاي انساندوستانه دريافت مي كنيد, درمورد زدو خوردهاي روزانه تان با داعش در خطوط مرزي كه گزارش نمي شود اين امر تا كجا بي ثبات كننده است ؟
تمام سلام: قطعاً كه نه تنها براي لبنان بلكه براي خاورميانه نيز بي ثبات كننده است, معتقدم رويكرد جدي نبايد فقط به اين وضعيت خشونت آميز بپردازد بلكه اين كه چرا افراطي گري و چرا تروريسم درحالي پيروزي است, چرا جريان دارد, چرا نمي توان آنرا متوقف كرد و نابود كرد( پرداخته شود), بايد كه موضوعاتي در مبدا آن باشد كه اين وضعيت را بو جود آورده است و عنصر اصلي براي من, حمايت كافي نكردن از ميانه روي و مدره ها در منطقه است.
س : نكته جالبي كه بود شبه نظاميان شيعي عمداً از درگيري رمادي بيرون نگه داشته شده بودند تا به اختلاف ميان عشاير سني و مردمي كه در آن جا به آنها نياز داشتيد دامن زده نشود تا كه مطمئن شويد آنچه در تكريت روي داد اتفاق نيفتد, جايي كه شبه نظاميان شيعي, موجب نابودي و خرابي شدند..
حيدر العبادي :بعد ازتكريت من به فوريت از تمامي واحد هايمان خارج از ارتش خواستم شهر را ترك كنند, بخاطر آنچه اتفاق افتاد, فقط بخاطربرقراري نظم و ما به سرعت نظم را برقرار كرديم, ما رمادي را ظرف 10 روز آزاد كرديم, ما نيروهاي ارتش مان را از شهر بيرون كشيديم و آنرا به نيروهاي پلس تحويل داديم,درست مانند آنچه در تكريت روي داد, اين يك موفقيت تاريخي است, جايي كه افراد محلي مي بينند مي توانند شهر خود را با حمايت دولت فدرال اداره كنند. ......
عبادي : من متعهد شده¬ام كه در2016 ما شاهد پايان نظامي داعش در عراق خواهيم بود. ولي موارد تروريستي ادامه خواهد داشت.
س: يعني تمامي شهرهاي شما آزاد خواهد شد,فلوجه, موصل. عبادي : بله اين تعهد امسال ماست , ...مادرحال حاضر طرح براي بازپس گيري آن داريم و تنها روي ارتش خودمان و واحدهاي محلي كه در آنجا هستند و پليس محلي متكي هستيم.
...س : آيا در پايان نكته اي داريد؟ حيدر عبادي : فكر مي كنم مهمترين چيز رفاه مردم است فكر مي كنم اين مو ضوع عمده است من مسئوليت آنرا مي پذيرم, من و دولت من . مردم ما تابستان گذشته تظاهرات مي كردند وخواستار بهبود خدمات و نظام سياسي بودند ...درحالي كه هر شهري در عراق درحال تظاهرات بودند و خواستار رفاه و خدمات بهتر بودند و ما با وجود جنگي كه داشتيم آرامش را حفظ كرديم , آيا همه كشورهاي منطقه درهمين مسير بوده و رفاه مردم را تامين مي كنند, آيا آنها مسئوليتي در قبال مردم دارند, من فكر مي كنم برخي از دولت ندارند و فكر مي كنم اين مشكل شماره 1 است.».

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ