Menu

مشكل اصلي ما بيكاري است, مشكل ما ركود است, مشكل ما نبود رونق است

iran spring 4 5d9dd

آخوند حسن روحانی

« روحاني درهمايش اجراي برجام, فصلي نو در اقتصاد ايران::همه شما ميدانيد كه در موضوعي بس پيچيده و درهم تنيده, كه يك سرش توطئه استكبار است و صهيونيست و سمت ديگرش رقباي نااهل و خصم نااهل, متاسفانه در اين ديار و در اين منطقه و در قلب آن افراد افراطي كه همواره تلاش مي كردند در واشنگتن و نيويورك هرگز نگذارند اين روز در تاريخ ثبت شود. خيلي ها خواستند 23 تيرماه 94 نباشد. خيلي ها خواستند روز 26 ديماه 94 نباشد. خيلي ها خواستند پايان مذاكرات موفقيت نباشد. با هواپيماي اختصاصي به ژنو و وين رفتند و حرف زدند و گفتند، قيمت نفت را پايين مي آوريم و ايران را به زانو در خواهيم آورد. ... خيلي ها تلاش كردند تا وسوسه شيطاني نااميدي را در دلها مستقر كنند. گفتند مذاكره, مذاكره با دشمن, مذاكره با خصم. خيلي ها آمدند و گفتند, هر وقت مذاكره كرديم كلاه سر ما رفت و هيچ وقت مذاكره ما را به جايي نمي رساند. ...اما ملت ما در 24 خرداد 92 به تمام اين افكار و سخنان مهر باطل زد و در انتخابات خرداد 92 اعلام كرد, ما خواهان تعامل سازنده با جهان هستيم. ...
كار بسيار سخت و سنگيني بود, شما ميدانيد وقتي با يك جمع اروپايي مي خواهيد صحبت كنيد, ... چقدر سخته با اينها حرف زدن, ...آنها پشتوانه شان قطعنامه هاي سازمان ملل متحد بود, مي گفتند 6 قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل در فصل هفتم و الزامي عليه شما داره, و 12 قطعنامه را شوراي حكام آژانس بين المللي اتمي عليه شما داره, و ادعا مي كردند و به لفظ مي گفتند, جامعه جهاني عليه شماست ....و عده يي هم در داخل بذر نااميدي را بيفشانند. كار بسيار سختي بود, .... به توافق موقت ژنو رسيديم, كمتر الان دو سال, ...اين توافق اول جلوي تحريم هاي جديد را گرفت و آن تحريم ها را متوقف كرد, و برخي از تحريم ها را برداشت, همان 700 ميليون دلارهايي كه آزاد ميشد تو شرايط سختي كه ما بوديم و راه را براي يك مذاكره قوي كه منتهي بشه توافق نهايي باز كرد. از توافق ژنو كه فراز و نشيب فراواني داشتيم به تفاهم و توافق لوزان رسيديم در فروردين همين سال, سال 94 كه در 13 فروردين مردم ما به خوبي حس كردند كه مذاكرات در سرازيري توفيق قرار گرفته و ادامه يافت تا 23 تير ماه روز توافق و چقدر سخت بود در اين 6 ماه براي اجرا, تا 26 دي ماه.....اگر رئيس تيم مذاكره كننده هسته يي, آنچه من مي فهمم و آنچه من خبر دارم از اين كشور, غير آقاي دكتر ظريف بود به اينجا نمي رسيديم. (دست زدن ممتد حضار).....
و از رهبر تشكر مي كنم, اولا به خاطر اعتماد كامل ايشان به شخص وزير امور خارجه و بعد هم, به خاطر اينكه پيشنهاد من را قبول كرد كه امر مذاكره با 6 قدرت را ازدبيرخانه شوراي امنيت به وزارت خارجه ببريم و اگر اين هم نمي شد, كار ما سخت بود. من خدمت ايشون گفتم, وقتي از دبيرخانه شوراي امنيت من مي برم به وزارت خارجه, يك پيام به دنيا ميدهم, و ميگم موضوع هسته¬يي, موضوع امنيتي نيست, موضوع سياسي است واين بسيار به ما كمك كرد دراين راه كه موفق شويم. حالا در طول اين مذاكرات 30 ماهه چه گذشت وچه ساعت هايي, چه روزهايي, چه شب هايي, چه فرازها, چه نشيب ها, چه سختي ها, بماند ...
و در مسير راه.... از لحاظ فني, چون اين كار يك كار سياسي, فني, حقوقي, اقتصادي, بسيار پيچيده بود. و انصافا از لحاظ فني آقاي دكتر صالحي رئيس سازمان انرژي اتمي, همان مردمي كه در خانه ملت عقده گشود و سخن ها گفت, از لحاظ فني بسيار كمك كرد ...و در مسير راه باز رسيديم به جايي كه يار سومي نيز لازم بود و اين بار جناب آقاي دكتر دهقان وزير دفاع پا به ميدان گذاشت, كه در اين پرونده پي ام دي كه خودش داستان مفصلي دارد تلاش اين سه بزرگوار بود كه ما را به نقطه يي رساند كه شوراي حكام آژانس بعد از 12 سال پرونده هسته يي ايران را مختومه اعلام كرد و بست. ...
خوب كار بسيار بزرگ و مهمي صورت گرفته. ...در تاريخ سازمان ملل متحد, هيچ كشوري را به شوراي امنيت و به فصل 7 و ماده 41 و 42 كه البته ما را به ماده 41 و مرز 42 برده بودند, هيچ كشوري را به فصل 7 نبردند, مگر آنكه يا آن حكومت آن كشور را سرنگون كردند, يا جنگ را بر آن تحميل كردند, يا كامل آن ملت را تسليم كردند, شما پيدا كنيد....
اولا من مي خواهم به شما اطمينان بدهم, اگر همه ما به وظيفه مان عمل كنيم, اين زندان براي هميشه ويران شده است. ...ملت بايد اين كار بزرگ را انجام بدهد. تو هسته يي هم ملت آمد, تو هسته يي هم رهبر آمد, تو هسته يي هم دعاي خير آمد...
ما امروز مشكل اصلي ما بيكاري است, مشكل ما ركود است, مشكل ما نبود رونق است, خيلي ازمشكلات ساختاري اقتصادي. ...عين اين داستان براي بانكهاي كشورهست, بانك هاي ما مشكلات فراواني دارند. عين اين داستان و اين تراژدي براي طلبكارها و بدهكارهاست, وقتي ميگيم بدهكار در سر ليستش دولت حضور پيدا ميكنه. دولت بايد بتواند از بدهكاري خارج بشه, ....دولت بد حساب بايد به دولت خوش حساب تبديل شود. ... ما كشوري هستيم با مشكلات فراوان, در روزي دور هم جمع شديم كه به ما گفتند 10 صبح زودتر سر كار نياييد ...ما مشكل زيست محيطي داريم, با شعار كه حل نميشه مشكلات زيست محيطي, با دعاي تنها هم بدون تلاش ما حل نميشه... من از روز اول تو تبليغات انتخاباتي گفتم بعد هم هميشه تاكيد كردم اقتصاد تا روزي كه دست دولت هست, مسائل اقتصادي كشور حل نخواهد شد.(كف زدن) ما نمي توانيم مسائل اقتصادي مون رو حل فصل كنيم, ما در شرايطي هستيم كه امكانات داخلي ما براي ايجاد تقاضاي كافي براي حركت سريع اقتصادي و رونق اقتصادي فعلا امسال, سالهاي نزديك پيش رو وجود نداره, ....تو شرايط اقتصادي سالهاي گذشته , سالهاي سختي را ما پشت سر گذاشته ايم, متاسفانه, متاسفانه در آن سالهايي كه بيشترين درآمد ارزي را در تاريخ ايران ما داشتيم, تو همين سالهاي آخر دهه 80 نگاه كنيد, بالاترين در آمد ارزي در تاريخ كشور ما بود, اما متاسفانه در اين دوران اشتغال خالص ما صفر است, ... چرا اشتغال صفر به چه دليل حالا من كه سوال ميكنم نمي خواهم شما الان جواب بدهيد, بعدا جواب بدهيد(با حالت تمسخر) چرا به هر ما نتوانستيم اينكار رو بكنيم, حالا امروز بايد چكار كنيم به هر حال؟ من ميخواهم بگم يكي از بزرگترين مسائل ما اشتغال جوانهاي ماست, ميگيم, بيكاري 10, ميمز 8 اينها سرجمعه وقتي شما بيكاري جوانها رو حساب مي كنيد مخصوصا بيكاري خانمهاي تحصيل كرده رو حساب مي كنيد رقمها خيلي تكان دهنده است, ...
بانكهاي ما امروز ميتوانند فعال بشن ماداشتيم برميگشتيم به چند قرن پيش, همه چيز از طريق صرافي و از طريق تو بميري من بميرم و اينها داشتيم حل مي كرديم مسائل اقتصاد كشور رو حالا برگشتيم به آن نقطه درست و صحيح. ...».

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ