Menu

سخنراني سالانه اوباما ( خاورميانه، داعش و ايران)

iran spring 4 094d0

باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در سخنرانی سالانه خود در قسمت سیاسی به موضوع  خاورمیانه  ، ایران و داعش پرداخت

«... اوباما: سومين سوال بزرگ كه با هم بايد به آن پاسخ بدهيم اين است كه چگونه آمريكا را امن و قدرتمند نگه داريم بدون آنكه خود را ايزوله كنيم يا ملتي باشيم كه درهمه جا با مشكل مواجه باشيم. پيش از اين گفتم تمام بحثي كه در مورد افت اقتصاد آمريكا مي شود فضاسازي سياسي است, به همين منوال نيز همه شعارهايي است كه مي شنويم, دشمنان ما قوي تر مي شوند و آمريكا ضعيفتر. اجازه دهيد چيزي را به شما بگويم, آمريكابطور مطلق, بطور مطلق, قدرتمندترين كشوردنياست, ... ما هزينه نظامي مان بيش از مجموع 8 كشور مي باشد, نيروي رزمي ما بهترين نيروي رزمنده در تاريخ جهان مي باشد.(تشويق حضار)
هيچ كشوري مستقيماً به ما و متحدان ما حمله نمي كند چرا كه مي دانند اين مسيري به سوي نابودي است. نظرسنجي ها نشان مي دهد كه جايگاه ما در جهان دررابطه با هر موضوع مهم بين المللي, بالاتر از زماني است كه من براي رياست انتخاب شدم . مردم جهان براي رهبري به پكن و مسكو نگاه نمي كنند بلكه به ما نگاه ميكنند.(تشويق حضار)
...كسي كه روزانه با بريفينگ¬هاي اطلاعاتي شروع مي¬كند, من مي-دانم در دوران خطرناكي هستيم , ولي اين مقدمتاً بخاطر اينكه يك ابرقدرت درحال ظهور است يا بخاطر اينكه قدرت آمريكا درحال ازبين رفتن است نيست, درجهان امروز ما كمتر با امپراطوري هاي شرور, بلكه بيشتر باكشورهاي شكست¬خورده مواجهيم, خاورميانه وارد پروسه¬ گذاري مي¬شود كه يك نسل بطول خواهد انجاميد, ...
اولويت يك حفاظت از مردم آمريكا و دنبال كردن شبكه هاي تروريستي است. هم القاعده و اكنون داعش, تهديدي مستقيم متوجه مردم ما مي كنند زيرا در جهان امروز حتي يك دسته تروريست كه جايي در ارزشهاي انساني ندارند از جمله در ميان خودشان, مي تواند آسيب بسياري برساند, آنها از اينترنت براي مسموم كردن افكار افراد درداخل كشور مان استفاده مي كنند, اعمال آنهامتحدان ما را تضعيف و بي ثبات مي كند. ما بايد آنها را ازبين ببريم, ولي درحالي كه روي نابودكردن داعش متمركزيم اين دعاوي كه اين يك جنگ جهاني سوم است, فقط به سود آنهاست.
جنگجويان انبوهي كه در پشت وانت بارسوار مي شوند, افرادي غير طبيعي كه در آپارتمان ها و گاراژها توطئه مي كنند, آنها تهديد بسياري را متوجه غيرنظاميان مي كنند, آنها بايد متوقف شوند, ولي آنها تهديد براي حياه ملي ما نيستند.
اين داستاني است كه داعش مي خواهد تعريف كند, اين نوع تبليغاتي است كه براي عضوگيري استفاده مي كنند, ما نياز نداريم كه براي آنها تبليغ كنيم كه نشان دهيم جدي هستيم و قطعاً نياز نداريم متحدان حياتي مان را در اين نبرد از خود دور كنيم, با انعكاس اين دروغ كه داعش به نوعي نماينده يكي از بزرگترين مذاهب جهان است.( تشويق حضار)
ما فقط بايد آنها را همان كه هستند بناميم , قاتلان و متعصبيني كه بايد ريشه كن , تعقيب و نابود شوند. و اين دقيقاً كاريست كه ما درحال انجام آن هستيم. بيش از يك سال است كه آمريكا ائتلافي مركب از 60 كشور را هدايت مي كند, تا كه منابع مالي داعش را قطع كند, توطئه هاي آنها را خنثي كند , جريان تروريست ها را متوقف كند و ايدئولوژي شيطاني آنها را ازبين ببرد.
با نزديك به 10000 حمله هوايي ما رهبري آنها , نفت آنها و كمپ هاي آموزشي آنها و تسليحات آنها را ازبين برديم, ما نيروهايي را آموزش و تسليح ميكنيم كه به مرور در عراق و سوريه زمين هايي را بازپس مي گيرند.
اگر كنگره در مورد پيروزي در اين جنگ جدي است, پيامي براي نيروهاي ما و جهان بفرستد, اجازه استفاده از نيروي نظامي عليه داعش را بدهد, در اين باره راي گيري كند, راي گيري كنيد!!. بگذاريد مردم آمريكا بدانند كه با يا بدون اقدام كنگره, داعش همان درس هايي را خواهد آموخت كه تروريست هاي قبل از آن آموختند, اگر در مورد تعهد آمريكا يا من شك داريد كه ببينيد عدالت برقرار مي شود, كافيست از اسامه بن لادن سوال كنيد. ( تشويق حضار),
از رهبرالقاعده در يمن بپرسيد, كه سال گذشته ازبين رفت, يا عاملان حمله بنغازي كه درزندان مي باشند. زماني كه شما دنبال آمريكاييان بياييد ما بدنبال شما خواهيم آمد. ممكن است زمان ببرد ولي ما حافظه خوبي داريم و تلاش مان براي رسيدن ( به شما) حد و مرزي ندارد. سياست خارجي ما بايد روي تهديد داعش و القاعده متمركز شود, ولي نمي تواند در آنجا متوقف شود, حتي بدون داعش , حتي بدون القاعده , بي ثباتي در بسياري از نقاط جهان ادامه خواهد داشت.
درخاورميانه, در افغانستان, بخشي ازپاكستان و بخشي از آمريكاي مركزي و آفريقا و آسيا, برخي از اين مكانها ممكن است مكانهاي امني براي شبكه هاي تروريستي باشند, سايرين ممكن است قرباني درگيري¬هاي قومي شده و موجب موج بعدي پناهندگان شوند.
جهان به ما براي حل اين مشكلات نگاه مي كند, و پاسخ ما فراتراز كلمات خشن بايد باشد, يا فراخوان دادن به بمباران هاي گسترده شهروندان باشد, اين ممكن است براي نمايش تلويزيوني خوب باشد ولي درصحنه جهاني از آن حمايت نمي شود.
ما همچنين نمي توانيم هركشوري را كه وارد بحران مي شود را اشغال كرده و بازسازي كنيم, حتي اگر بهترين نيت را داشته باشيم. اين رهبري كردن نيست, اين دستورالعملي براي گيركردن در باتلاق است. هزينه خون و ذخاير آمريكا كه نهايتاً ما را تضعيف مي كند, درسي است از ويتنام , درسي است از عراق كه ما بايد تابحال بايد از آن درس گرفته باشيم. ( تشويق حضار),
خوشبختانه يك رويكرد هوشمندانه نيز هست, استراتژي صبورانه و با ديسيپلين, كه از تمامي عناصر قدرت ملي مان استفاده مي كند, ميگويدآمريكا هميشه براي حفاظت از مردم مان يا متحدانمان حتي اگر لازم باشد به تنهايي, دست به اقدام مي زند.
ولي درمورد موضوعات مورد نگراني جهاني, ما جهان را براي كار باخودمان بسيج مي كنيم, و اطمينان حاصل مي كنيم كه هر كشوري سهم خودرا بردارد, اين رويكرد ماست به بحران هايي نظير سوريه. ما با نيروهاي محلي كار كرده و تلاشهاي بين المللي را رهبري كرديم تا كمك كنيم آن جامعه درهم شكسته بدنبال صلحي پايدار برود.
براي همين بود كه ما ائتلافي بين المللي را ساختيم با تحريم ها و ديپلوماسي اصولي تا مانع يك ايران مسلح به سلاح اتمي شويم و حال كه صحبت مي كنيم ايران از برنامه اتمي خود عقب كشيده و ذخاير اورانيوم خود را به خارج فرستاده و جهان از يك جنگ ديگر اجتناب كرده است .
اين شيوه اي است كه ما جلوي گسترش ايبولا را در آفريقاي غربي گرفتيم. ارتش مان, پزشكان مان,...آنها قهرماناني بودند كه طرحي را ايجاد كردند كه بعد اجازه دادند ساير كشورها از پي ما آمده و آن بيماري واگير دار را ازبين ببرند.
صدها هزار نفر شايد چندين ميليون نفر نجات پيدا كردند, ...».
سي ان ان : اولين نظرسنجي در مورد آخرين سخنراني سالانه اوباما
« اولين نظرسنجي در مورد آخرين سخنراني سالانه اوباما- 53 درصد از كساني كه اين سخنراني را ديدند گفتند بسيار مثبت بود, 20 درصد گفتند نسبتا مثبت بود و 25 درصد گفتند منفي بود.».

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ