Menu

تشنج بين رژيم و عربستان و تأكيد بر حمايت از مقاومت ايران

image023 58219

دكتر محمد الحاج نماينده مجلس اردن

گفتگو با دكتر محمد الحاج نماينده مجلس اردن درباره تشنج بين رژيم و عربستان و تأكيد بر حمايت از مقاومت ايران و سازمان مجاهدين خلق ايران
« مجري: به برنامه ”پاسخ قاطع“ خوش آمديد. بحث امروز درباره برجسته ترين موضوع هفته يعني تشنج بين عربستان و ايران است... آيا ممكن است اين درگيري ميداني براي تصفيه حسابها بين عربستان و ايران در منطقه باشد...
دكتر محمد الحاج نماينده مجلس اردن : شكي نيست كه از زمان روي كارآمدن رژيم آخوندي روابط عربي ايراني متشنج بوده است زيرا كه (رژيم ايران) از زمان روي كارآمدن، دخالتهايش را شروع كرد، يك وقت با صدور انقلاب و يا صدور تشيع و تحت عنوان هاي مختلف دخالت مي كرد و جنگ عراق و ايران كه هشت سال طول كشيد كه تنها دشمنان اين امت بهره آن‌را بردند و نه به سود مردم ايران و نه مردم عراق و يا عربي بود و بعد از آن نيز ايران دخالتهايش را ادامه داد و باعث مشكلات زيادي شد... دخالتهايش در لبنان وسوريه ويمن و بحرين وسعودي و فلسطين و در كشورهاي مختلف را ديدم وهمه اش دخالتهاي زيانباري بود. آن چه كه در عربستان رخ داد يك موضوع داخلي اين كشور است، افرادي به دليل اتهاماتي كه داشتند محاكمه شدند چه سني و چه شيعه حال چه نمر النمر و يا بقيه هيچكدام ايراني نبودند بلكه شهروند عربستان بودند كه بارها نقض قانون كرده بودند و بارها محاكمه شده و زنداني شده بود و اين محاكه طي دو سال اجرا شده بود واثبات شده بود كه در كارهاي تروريستي دست داشته است و تنها نيز نبوده است وهمراهاني داشته است كه از سني و شيعه بودند و مانيز در اين منطقه با تروريزم مي جنگيم از هر ديني و يا مذهبي كه باشند.
مجري: اين تشنج بين عربستان و ايران در اثر تظاهراتي بود كه در تهران برگزار شد و به سفارت وكنسولگري عربستان حمله شد و عربستان نيز هيأت ديپلوماتيك ايران را اخراج كرد ولي برخي مي گويند كه عربستان در اين تصميم گيري عجولانه عمل كرده است ولي برخي ديگر مي گويند كه اين اقدام درست بوده است.. محمد الحاج: بنظر من عجولانه نبوده است بلكه تاخير نيز داشته است زيرا كه اين اولين باري نيست كه رژيم ايران در امور كشورهاي عربي دخالت مي كند، مهاجمين به سفارت با دستور رژيم اين كار را مي كردند و آن چه كه روحاني گفته بود كه آنهايي كه حمله كرده بودند حسابرسي مي شوند... حتي در اين جا دولت اردن نيز حمله به سفارت را محكوم كرد و سفير را احضار كرد و به او ابلاغ نمود و پارلمان اردن نيز در اين رابطه بيانيه اي در محكوميت اين تجاوزات صادر كرده است، لذا تأكيد مي كنم كه اقدامات دولت عربستان عجولانه نبوده است بلكه با تاخير صورت گرفته است و كشورهاي عربي بايد در مقابل اين رژيم و اطماع توسعه‌طلبانه و اهدافش مي ايستادند.
مجري: شما اين نظريه كه مي گويد اين تشنج به يك جنگ سرد بين طرفين در منطقه كشيده مي شود و كشورهايي ميداني براي تصفيه حساب خواهند شد نظرتان چيست؟ الحاج: فكر نمي كنم كه وضعيت به نقطه جنگ كشيده شود ولي اگر رژيم ايران مي خواهد چنين جنگي را شعله ور كند منطقه آماده است كه جلو سركشي اين رژيم را بگيرد، مهمترين اهداف اين رژيم فتنه انگيزي و شعله ور كردن جنگ در منطقه است كه اين نظريه توسعه‌طلبانه اين رژيم را اثبات ميكند... و رژيم ايران در اين رابطه مسئوليت برعهده دارد به نظر من كشورهاي عربي بايد از مقاومت ايران حمايت كنند و فكر مي كنم كه سازمان مجاهدين خلق اگر از سالها پيش حمايت مي شد توانسته بود كه اين رژيم تجاوز كار را سرنگون كند زيرا كه اين سازمان به ميانه رويش شناخته شده است و تنها به وضعيت ايران توجه دارد بدون اين كه ديدگاه توسعه‌طلبانه و يا دشمني نسبت به همسايه هاي عرب و غير عرب داشته باشد.
مجري: بگذار تصوير را معكوس كنيم. در صورتي كه عربستان چنين اقدامي نكرده بود و ايران از سفيرسعودي خواسته بود كه كشورش را ترك كند وضعيت وصحنه چگونه مي شد؟ الحاج: اگر ايران از سفير عربستان خواسته بود كه اين كشور را ترك كند مشكلي نبود و او خارج مي شد ولي تعرض به كنسولگري و آتش زدن سفارت خانه و محتويات سفارتخانه و اوراق ديپلوماتيك كه مجاز نيست هيچ تعرضي به آن بشود، كاري كه ايران كرد اخراج يك سفير نبود بلكه تعرض ظالمانه به سفارت خانه بود، سفارت درعرف ديپلوماتيك زمين آن كشور است ولي ايران هيچ عرف ديپلوماتيكي رعايت نمي كند اين رژيم كه به اعدام شيخ نمر معترض است خودش به‌صورت روزانه اعدام مي كند چه سني و يا ديگران، اين رژيم آخوندي از وقتي كه سركارآمده است از سازمان مجاهدين خلق.120هزار كشته است، در زندانها روزانه اعدام هست، آنهايي كه در كمپ اشرف در عراق بودند و يا دركمپ ليبرتي در عراق هستند چند بار توسط مزدوران اين رژيم به آنها حمله شده است و تعدادي از آنها به قتل رسيده اند. اين عملكردهاي رژيم ادامه دارد و متأسفانه غرب و آمريكا به عملكردهاي اين رژيم در نقض حقوق بشر اعتراضي نمي كنند.
مجري: طي روزهاي گذشته در ايران اعدامهايي صورت گرفت، شاعر احمد النعيمي در ايران اعدام شد ولي هيچ كشوري موضع گيري نكرد ولي چرا ايران اينكار مي كند... الحاج: اين تظاهرات خود رژيم آن‌را سازمان داده است و اگر تظاهراتي در هر شهري در ايران برگزار شود وعليه رژيم باشد به شدت سركوب مي شود، خود رژيم اين تظاهرات را شكل داده بود و آنها را توجيه كرده بود كه به سفارتخانه بروند وگرنه هيچ كسي جرأت ندارد كه وارد تظاهرات بشود، وقتي كه مجاهدين خلق اعتراض مي كردندمشخص بود كه سرنوشت شان چه مي شود و به زندان مي افتادند و شكنجه مي شدند و اعدام مي شدند، طي دو سه سال گذشته، دانشجويان بارها تلاش كردند تظاهرات كنند، در چند شهر تظاهرات شد ولي به‌صورت وحشيانه اي سركوب شد. همه ناظران در جهان مي دانند كه ايران اجازه تظاهرات نمي دهد جز اين كه خودشان آن‌را سازمان داده باشند».
تلويزيون التغيير 16 دی 94 ـ 6 ژانویه 2016

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ