Menu

گزارش تلویزیون العربیه ازکنفرانس در پارلمان اروپا 15 آذر 96

a8 c4719دوستان اپوزیسیون ایران درپارلمان اروپا خواستار متوقف كردن سیاست مماشات با رژيم ایران و قرار دادن موضوع نقض حقوق بشر در ایران جزو برنامه رسمی دیپلماسی اروپا شدند آنها همچنین خواستار قرار دادن سپاه پاسداران رژيم ایران در لیست تروریستی شدند.

گزارشگر العربيه از محل كنفرانس در پارلمان اروپا گفت: نمایندگان پارلمان اروپا كه دوستان اپوزیسیون ایران هستند از كشورهای عضو اتحادیه اروپا خواستند كه منزوي كردن رژیم ایران را تشدید كنند. بجای اینكه دنبال برقراری رابطه و همكاري و گفتگو با این رژیم باشند .زیرا كه در آمدهای این رژیم در جايي مورد بهره برداری قرار می گیرد كه سپاه پاسداران رژيم ایران كنترل آنرا بدست دارد .و برای ارتقاء موشك های بالستیكی و گسترش نفوذ نظامیش برای ایجاد جنگ های مذهبی و بی ثبات كردن خاورمیانه بكار برده می شود.

 

العربيه با پخش قسمتي از سخنراني رئيس جمهور برگزيده مقاومت درباره ضرورت خروج فوري پاسداران و شبه نظاميان رژيم از سوريه و ديگر كشورهاي منطقه و همچنين توقف فوري برنامه موشكي رژيم و محروم كردن رژيم از دسترسي به سيستم بانكي جهاني افزود:

دوستان اپوزیسیون ایران در سمینار خود در پارلمان اروپا خواستار قرار دادن موضوع نقض حقوق بشر در ایران در برنامه رسمی دیپلماسی اروپا شدند. و همچنین انها خواستار قرار دادن سپاه پاسداران رژيم ایران در لیست سازمانهای تروریستی گردیدند.

استرون استیونسون در گفتگو با العربيه تاكيد كرد كه رژيم به بهانه مبارزه با داعش نفوذش را با استفاده از سپاه پاسداران و نيروي تروريستي قدس در عراق گسترش داد و به كشتار اهل سنت در این کشور پرداخت.

العربيه افزود: شركت كنندگان در این سیمنار خواستار پایان دادن به سیاست مماشات با رژيم ایران شدند چرا كه مردم منطقه  هزینه آنرا خواهند پرداخت.

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ