Menu

لرزه در اروپا از موج گرایشهای پوپولیستی

median b08b0
شرق اروپا در سیطره پوپولیسم/ اولین جلسه پارلمان آلمان با حضور راست های افراطی

طی هفته‌های اخیر، نتایج انتخابات پارلمانی در آلمان، اتریش و جمهوری چک حاکی از پیشروی احزاب مخالف مهاجران و اتحادیه اروپا بوده است.در کشورهای اروپای مرکزی و شرقی زمینه مناسب‌تری برای رشد پوپولیسم فراهم است. «اتحادیه اروپا با موج تازه‌ای ازخشم عمومی ضدمهاجران، ضدنخبگان حاکم و ضدروند جهانی سازی مواجه شده است. پس از شوک سرگیجه‌آور ناشی از خروج انگلستان از اتحادیه اروپا (برکسیت) در ژوئن۲۰۱۶، سپس انتخاب جنجال برانگیز ترامپ به ریاست جمهوری ایالات متحده، نتایج انتخاباتی که طی هفته‌های اخیر در اروپا برگزار شده (به ترتیب توالی تاریخی در آلمان، اتریش و جمهوری چک)، حاکی ازظهور مجدد و گسترده جنبشها و تشکلهای پوپولیستی در غرب است. بنظر میرسد عامل اصلی تصمیم رأی‌دهندگان که به این ترتیب خشم و نارضایی خود را نشان میدهند، مسأله گسترش مهاجرت باشد که به واکنشهای ضد نظامهای موجود خوراک رسانیده است. جنبش مزبور از تقسیمات جغرافیایی فراتر میرود. در شرق و غرب اروپا، شکاف بین نخبگان لیبرال و قشرهای مردمی و طبقات متوسط هر روز بیشتر میشود. تا کنون واکنش نخبگان سیاسی و اقتصادی و فکری اروپا در شیطانی نمایی پوپولیست‌ها خلاصه میشد. لیکن از این پس بنظر میرسد آنها این مسائل را جدی میگیرند...»

پاتریک سن-پل در سرمقاله فیگارو تحت عنوان ”شکافهای فزاینده درون اروپا” مینویسد: «آیا بحران مهاجران باعث خواهد شد یک پرده آهنین جدید بر اروپا سایه افکن شود؟ هم اکنون شاهد رشد وسوسه نیرومندی در راستای بازگشت به شکاف قدیمی بین شرق و غرب قاره کهن هستیم که در پیدایش مجدد جنبشها و گرایشهای پوپولیستی تبلور می‌یابد. به چه دلیل حزب راست افراطی AfD در آلمان، بهترین نتایج خود را در استانهای آنچه سابقا جمهوری دموکراتیک آلمان (آلمان شرقی کمونیست) نامیده میشد، بدست آورده است؟ دموکراسی لیبرال که حامل ارزشهای پایه‌ای غرب است، هم اکنون از سوی کشورهای گروه موسوم به Visegrad که در نوک پیکان این موج تازه از خشم مردمی قرار دارند، هدف حمله قرار دارد. جمهوری چک آندره بابیس Andrej Babis در کادر باشگاه فوق الذکر که بدوا جهت تسهیل ادغام کشورهای مرکز و شرق اروپا در اتحادیه تأسیس شد، اکنون به مجارستان ویکتور اوربانViktor Orban ، لهستان یاروسلاو کاشینسکی و اسلواکی روبرت فیکو Robert Fico می‌پیوندد. گویی وحشت و هراسی مرتبط با ترکیب جمعیت که عواملی مانند ناامنی، ترس از حملات اسلامیستی یا رد همزیستی در جوامع چند قومی و چند فرهنگی که شیوه زندگی کهن آنان را به خطر میاندازد، به آن خوراک میرساند، بستر و زمینه مناسبی برای رشد پوپولیسم فراهم کرده است. از زمان فروپاشی دیوار برلن، جریان راست افراطی زمینه مساعدی در این اقمار سابق بلوک شوروی که حکومت ایدئولوژی کمونیسم نتوانسته بود حافظه جمعی تاریخی را در آنها محو کند، بدست آورده است. در اتریش نیز، صدر اعظم محافظه کار آینده، سباستیان کورتس Sebastian Kurz، سوار بر موج وحشت از «تهاجم مهاجران» موفق شد حزب خود را در انتخابات پارلمانی اخیر به پیروزی برساند. این در حالی است که در وین، مانند آلمان یا کشورهای نوردیک و همچنین در فرانسه، با پیشروی احزاب ضد نظام و وضع موجود، یا در انگلستان در کادر قضایای «برکسیت»، ریشه گیری نارضایی عمومی، از گسترش موج مهاجران آغاز نشده است. سر در گمی طبقات متوسط و قشرهای مردمی کم بضاعت به بحران مالی و بانکی سال۲۰۰۸ و بحران یوروی متعاقب آن، که شکاف بین شمال و جنوب اروپا را پیرامون محور بحران بدهی یونان تشدید کرد، باز میگردد. از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب اتحادیه اروپا، نخبگان حکومتگر اجازه دادند شکاف ها حول مسائل و مشکلات مشابه، منتهی با درجات و شدت و حدت مختلف، شکل بگیرد و عمیق تر شود : هجوم مهاجران، ناامنی، تروریسم، بیکاری، طرد اجتماعی و صنعتی زدایی (désindustrialisation). احزاب سنتی تا آنجا نگاه خود را از مسائل ریشه ای برگرداندند یا سعی در کمرنگ جلوه دادنشان کردند که به شهروندان این احساس دست داد که از این احزاب کاری بر نمی‌آید یا دست کم به مسائل جامعه بی تفاوت هستند. چنانچه اروپا بخواهد از هم اکنون جلوی فرو پاشی تدریجی اتحادیه را بگیرد، باید سرانجام چشمان خود را بر واقعیات موجود بگشاید.

روزنامه فيگارو 31 اكتبر 2017

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ