Menu

تنها یک کلید واژه و شعار کلیدی: کارآیی در عمل و نتیجه بخشی

684x384 356983 7f8db

 

امانوئل ماکرونرئیس جمهوری فرانسه

تمام کسانی که امانوئل ماکرون را متهم کرده بودند قصد دارد بر نخست وزیر سایه افکن شود، غافلگیر شدند. آنها درباره ماهیت و محتوای سخنان رئیس‌جمهور در کنگره ورسای در روز دوشنبه ۳ژوئیه، سخت در اشتباه بودند. هدف آقای ماکرون بهیچوجه تحت الشعاع قرار دادن رئیس دولت منصوب خود که ازقضا و بر عکس بار سنگین تبیین محتوی دقیق اصلاحات و تضمین اجرای موفق آنها بر شانه‌های او قرار دارد، نبود [این امر با سخنرانی آقای ادوار فیلیپ در برابر مجلس ملی در روز سه شنبه ۴ژوئیه که متعاقب آن رأی اعتماد گسترده‌ای گرفت، و شامل اعلام اصلاحات متعدد و تازه در حوزه‌های مختلف بود و مرتب با کف زدن نمایندگان قطع میشد، بیشتر به اثبات رسید،م.] هدف رئیس جمهور تأکید بر خطوط کلی «انقلابی» بود که قصد دارد در کشور رهبری کند و به این منظور از ۶آوریل ۲۰۱۶، در حالیکه وزیر اقتصاد فرانسوا هولاند بود، جنبش «به پیش!» را راه اندازی کرد تا همه چیز در این کشور تغییر کند. جامعه جدیدی که رئیس‌جمهور جدید فرانسه قصد دارد بنا کند، اساسا و بنیادا لیبرال و بر استقلال، خود مختاری و مسئولیت فرد، دینامیسم شخصی، توان بهره‌گیری از فرصتهای ایجاد شده در یک ملاء اقتصادی و اجتماعی که عمیقا دگرگون شده تا چنین امکانی را به فرد بدهد، استوار است. رئیس‌جمهور در تحرک بزرگی که قصد ایجاد آن را دارد، همه گونه انتظاری را از تک تک افراد دارد: تغییر ذهنیتها، جهشی مبتنی بر خوش بینی و امید به آینده، احراز بیشتر مسئولیت شهروندی و پیروزی بر پوپولیسم و عوامفریبی. در سخنرانی او، کلمه «آزادی» بر دیگر کلمات و فرمولها مسلط است، به همین دلیل «نهادهای کهن» و نخ نما شده، ماهیتشان هر چه که باشد، هدف اصلاحات او قرار دارند و در رأسشان تغییر نمایندگان و منتخبینی است که در وظایف و تکالیف ملی و اجتماعی خود ناکام مانده و شکست خورده‌اند.

نرم افزار ایدئولوژیک

با تکیه بر «مأموریتی که مردم به من محول کرده اند»، آقای ماکرون با عزم جزم به تخریب دنیای کهنه سیاست که کار بیرون راندن آن از صحنه را طی کارزار خود آغاز کرده بود، ادامه میدهد. او که در سمت نفر اول کشور، ضامن حفاظت از ساختارهای جمهوری است، قصد دارد آنها را به نحو مورد نظر خود شکل دهد. پس از آنکه با استفاده از تمام نمادهای محکم و کهن مربوطه کار خود بعنوان رئیس‌جمهور را آغاز کرد، حال با اعلام اینکه قصد دارد به اندازه یک سوم از شمار منتخبین بکاهد، قانون انتخابات مجلس ملی را با افزودن انتخابات نسبی یک مرحله ای به بخشی از آن، تغییر دهد، پروسدورها و ریل های کاری پارلمانی را بازسازی کند و شورای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی (CESE) را از صدر تا ذیل تغییر ترکیب و مأموریت دهد، ساختارهای مزبور را مورد بازبینی محتوایی قرارمیدهد و نقش تازه ای به هر یک محول میکند [مثلا آقای ماکرون اعلام کرد کار پارلمان نباید افزودن قانون پشت قانون باشد که اکثرا قابل اجرا هم نیست، بلکه قانونگذاری باید در سطح حداقل باشد و پارلمان تمام قوانین قبلی بخصوص آنها که شتابزده و در شرایط خاص تصویب شده و دیگر محلی از اعراب ندارد را مورد ارزیابی مجدد قرارداده حذف کند. همچنین بخش مهمی از وقت خود را نه به قانونگذاری بلکه به ارزیابی قوانین مصوبه قبلی در همین پارلمان اختصاص دهد،م.]

در سراسر سخنان آقای ماکرون یک کلید واژه و یک شعار محوری چیرگی دارد: کارآیی و نتیجه بخشی (l’effectivité) در برابر انکار واقعیت و فقدان نتایج ملموس. در یک کشور دموکراتیک، حتی تصور اینکه یک مرد به تنهایی با چنین عزم راسخی جنبشی با این محتوی و هدف را رهبری کند، سرگیجه میاورد. هنگامیکه شارل دوگل در سپتامبر۱۹۵۸ در آستانه تأسیس جمهوری پنجم بود، فرانسوا میتران فریاد بر آورده بود که «این یعنی [بازگشت به دوران] لویی-فیلیپ و لویی ناپلئون در آن واحد!»، اما پس از آن، بیست و سه سال طول کشید تا رهبر سوسیالیستها مبارزه خود را به پیروزی مبدل کرده، به قدرت برسد و به نوبه خود کسوت «شاه جمهوری» (monarque républicain) را بر تن کند.

نمونه تاریخی مزبور نشان میدهد که مخالفان آقای ماکرون چه مسیر دشواری در پیش دارند. آنها فعلا به دو کمپ تقسیم میشوند: «سازش ناپذیرها» در کادر گرایش ژان-لوک ملانشون – سردمدار تشکل «فرانسه تسلیم ناشده» - که به نام ضرورت تأسیس جمهوری ششم، نبرد مضاعفی، همزمان ساختاری و اجتماعی، را علیه مستأجر جدید الیزه پیش می‌برد. این گروه بدلیل دامنه عدم مشارکت در انتخابات و در صد بالای غایبین، منکر هر گونه مشروعیت دموکراتیک برای آقای ماکرون هستند. کمپ دوم که هر چند از شکست سنگین خود گیج و حیران و متشتت باقی مانده، ترجیح میدهد با توصیف سخنرانی رئیس‌جمهور بعنوان «توخالی» یا «فاقد محتوی»، برد آن را محدود سازد، چرا که برای پاسخ دادن به این سخنان رئیس‌جمهور ابتدا خود آنان باید نرم افزار ایدئولوژیک خود را به روز کنند. که این البته ماهها یا شاید حتی سالها بطول خواهد انجامید...»

لوموند-۵ژوئیه۲۰۱۷- فرانسواز فرسوز، تحلیلگر مسائل سیاسی داخلی فرانسه

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ