Menu

انتخابات غیرآزاد و غیرمنصفانه اخیر ایران

the washington times 27429واشنگتن تايمز 24 مي 20127 – بقلم کلیفورد می – اخبار بایستی جدید باشند اما نیاز نیست سورپریز کننده باشد.

اخبار غیرتعجب آوری که تصمیم گیری شده بود و هفته گذشته از ایران بیرون آمد این بود که برنده این انتخابات حسن روحانی رئیس جمهور فعلی شده است. او که یک روحانی نرم رفتار و لبخند به لب بنظر می رسد به مدت 4سال دیگر اوضاع را دست می گیرد.

دوره یی از نقض   فاحش حقوق بشر, کشتار در سوریه با پشتیبانی ایران, گروگانگیری آمریکایی ها و حمایت فزاینده از تروریستها در خارج.

با این وجود شما او را در عمده رسانه ها بعنوان «مدره» می بینید. او در نهایت یک پراگماتیست زیرک است به همان اندازه که دیپلوماتهای غربی می خواهند باشند...

اینبار حدود بیش از 99درصد کسانی که امیدداشتند در رقابتها شرکت کنند خلع صلاحیت شدند... زنان هم جدا شدند. در کل انقلاب اسلامی از 1979 ایران فقط دو رهبر عالی داشته است.

اولین ولی فقیه ایران روح الله خمینی بود که دولت کارتر و رسانه های اصلی وقت به اشتباه فکر کردند او هم یک مدره است.

در حالیکه هر کس نوشته های او را خوانده بود از سالهای 1940گفته بود که خود را یک جهادی می داند که معتقد است اسلام بایستی جهان را فتح کند.

بر این اساس باید روشن باشد که انتخابات ایران باز و آزاد نیست نه آزاد و نه منصفانه است و حتی وقتی هم بطور آشکار تقلبی نشده باشد که نمونه اش در 2009دیده شد.

نیویورک تایمز ساختار حکومت ایران را یک دموکراسی غیردموکراتیک خوانده است... من آن را یک دیکتاتوری تئوکراتیک می خوانم که هوشمندانه برای ارائه تهیه شده تا این فضا را ا یجاد کند که گویا یک دولت محبوب است که همه را نمایندگی می کند.

شاید بتوان آن را با نظام اتحاد شوروی مقایسه کرد که در آن حزب کمونیست تصمیم می گرفت کدام کاندیداها می توانند در رقابتها شرکت کنند و مقامات منتخب چه کارهایی باید بکنند. در ایران آخوندها را جایگزین کمیسرها بکنید.

http://www.washingtontimes.com/news/2017/may/23/iran-elections-still-unfair-and-not-free/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ